Dobruja Media Group n PR

Работа във Варна, Вълчи дол, Долни Чифлик и Провадия днес.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.11.2021 г.

Варна
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза

ДБТ - Варна

3848    Асистент-продавач    Средно    Английски    работа с компютър    5
3834    Книговезец    4
3821    Запойчик    Начално    2
3842    Автомонтьор    Средно    1
3851    Работник, поддръжка    Средно (техническо образование)    1
3846    Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция    Средно    работа с компютър    2
3850    Монтажник, изделия от метал    Основно (умения за заваряване)    1
3852    Диагностик, моторно превозно средство    Средно (техническо образование)    Английски    1
3831    Продавач-консултант    Средно    1
3853    Общ работник    1
3844    Продавач-консултант    Средно,Висше    Английски    Ms office    1
3855    Помощник-възпитател    Средно    1
3841    Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет    Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по     1
    математика),Висше / Математика (Учител по математика)
3854    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     1
    средства (техническо образование)
131    Общ работник    Средно    5
3849    Заварчик    Професионална квалификация (правоспособност за     1
    заваряване),Основно (правоспособност за заваряване)
3761    Общ работник    1
3890    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (българска филология)    работа с компютър    1
134    Камериер/камериерка    Средно    2
133    Работник, зареждане на рафтове    Средно    4
132    Лаборант    Средно (или висше-технически или химически профил)    MS Office пакет    2
3691    Служител, запитвания    Средно    Немски    3
3705    Брокер, недвижими имоти    Средно    Интернет    1
3805    Санитар    Средно    1
3746    Бояджия, превозни средства    Средно    1
3832    Камериер/камериерка    Средно    1
3762    Машинен оператор, миячна машина    1
3776    Шофьор, автобус    Основно    1
3778    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство)    1
3777    Машинен инженер    Висше / Машинно инженерство    1
    Страница 1 oт 5
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3801    Шивач    2
3847    Продавач-консултант    Средно    9
3723    Разработчик, софтуер    Висше / Информатика и компютърни науки (магистър)    Немски, Английски    офис пакет,операционни     4
    системи
3916    Главен счетоводител    Висше / Икономика (счетоводство и контрол )    работа с компютър    1
3900    Чистач/ Хигиенист    Средно    1
3906    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше / Педагогика (начална училищна педагогика)    работа с компютър    1
3913    Стоковед    Средно    1
3914    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно (правоспособност з управление на мотокар)    1
3892    Асистент, офис    Средно    работа с компютър    1
3845    Общ работник    Начално    2
3836    Ветеринарен лекар, лабораторен    Висше / Ветеринарна медицина (магистър)    1
3884    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     1
    (производство на кулинерни изделия и напитки, готвач)
3912    Възпитател    Висше / Педагогика на обучението по ... (учител)    1
3886    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (българска филология)    работа с компютър    1
3889    Старши експерт    Висше / Комуникационна и компютърна техника,Висше /     WORD, EXCEL, JAVA     1
    Информатика и компютърни науки (математика и информатика)    SCRIPT  И ДР.
3840    Камериер/камериерка    Средно    15
3838    Готвач    Средно    15
3839    Сервитьор    Средно    15
3917    Медицинска сестра, домашни грижи    Средно / Здравни грижи (Медицинска сестра),Висше / Здравни     1
    грижи (Медицинска сестра)
3874    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (физика и информационни     1
    технологии)
3862    Бояджия, превозни средства    Средно    1
3864    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3865    Главен експерт    Висше / Архитектура, строителство и геодезия    1
3863    Салонен управител    Средно    5
3866    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3867    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    4
3897    Работник, производство на плочи    Средно,Основно    2
3860    Дезинсектор    Средно    работа с компютър    2
3894    Огняр    Средно (правоспособност за огняр)    2
3859    Талиман    Средно    работа с компютър    2
3872    Ковач    Основно    1
3882    Монтажник, метални конструкции    2
3883    Младши инспектор    Висше / Архитектура, строителство и геодезия (архитект, строителен    работа с компютър    1
     инженер, икономика на строителството)
3881    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     2
    металообработване и металургия (с професионална
    Страница 2 oт 5
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
129    Машинен оператор, опаковане/увиване    Средно (технически познания)    5
3873    Монтажник, метални конструкции    2
200    Продавач-консултант    Средно    1
216    Работник, строителството    Начално,Без образование    8
217    Работник, подови облицовки и настилки    Основно    6
215    Лекарски асистент    Полувисше / Стоматология (мед. сестра, зъботехник, дентален     MS Office    2
    асистент)
214    Работник, сортировач    Средно    5
204    Работник, кухня    Средно    5
203    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     8
    кожи (моделиране и конструиране на облекло),Средно
201    Охранител    Средно    2
168    Продавач-консултант    Средно (техническо)    1
199    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     3
    средства (автотранспортна техника, ДВГ)
195    Работник, строителството    Без образование,Начално,Основно    5
197    Транжор    Средно    2
194    Технически сътрудник    Средно,Висше    MS office        2
130    Екструдерист    Средно (или висше техническо образование)    5
192    Техник, електротехника на автомобилния транспорт    Средно / Електротехника и енергетика (електротехник     2
    автомобилна техника)
191    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     2
    средства
189    Възпитател    Висше / Педагогика (Начална педагогика)    2
190    Готвач    Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     3
    (готвач)
202    Контрольор, качество    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     2
    обувки и кожи (моделиране и конструиране на облекло)
181    Специалист, спедиторска дейност    Висше / Икономика    Английски     Работа с ERP – системи     2
    и/или SAP се смята за
193    Склададжия    Средно    5
169    Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     2
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (ел. и мотокар)
128    Организатор, работа с клиенти    Средно (предишен опит в областта е предимство)    1
125    Общ работник    Средно    3
127    Машинен оператор, дърводелство    Средно (умения за работа с дърводелски машини)    3
126    Работник, строителството    Основно (умения в областта на строителството)    3
117    Специалист с контролни функции, човешки ресурси    Средно (-икономика)    1
116    Електромонтьор    Средно (-техническо образование)    2
185    Стъкломияч    Средно,Основно    5
173    Техник поддръжка на сгради и машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    1
170    Сервитьор    Средно    3
172    Специалист, доставки    Средно,Висше    Работа със     2
    специализиран софтуер
    Страница 3 oт 5
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
174    Месач    Средно    2
182    Продавач-консултант    Средно    работа с касов апарат    2
180    Домакин    Средно    MS Office (MS Word, MS     2
    Excel, MS Outlook).
183    Управител, магазин    Средно,Висше    работа със     1
    специализирана програма
179    Апаратчик, химически процеси    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     Английски    4
    (техническо),Средно / Химични продукти и  технологии
178    Електромонтьор, електронна апаратура    Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна    3
     техника (автоматизация на производството),Висше /
175    Носач-товарач, стоки    Основно,Средно    4

ДБТ - Вълчи дол

105    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
94    Общ работник, промишлеността    Средно,Основно    2
96    Машинен оператор    Средно,Основно    2
95    Лепач    Основно    2
82    Млекар, експедитор    1
101    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
104    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно,Основно    1
106    Общ работник    Основно,Средно    1
83    Работник, животновъд    1
81    Фуражист    1
90    Водач, селскостопански машини    1
103    Охранител    Средно    MS Office, Exel, Word    2
78    Медицинска сестра, обществено здравеопазване    Висше / Медицина (Медицинска сестра.)    1

ДБТ - Долни Чифлик

706    Работник, строителството    5
116    Медицинска сестра за социални дейности    Професионален колеж / Медицина    2
117    Директор    Висше / Социални дейности (социални     1
    дейности,икономика,психология,здравен мениджмънт)
89    Заварчик    Основно    1
90    Монтажник, изделия от метал    Основно    2
697    Юристконсулт, държавен служител    Професионална квалификация (юридическа     КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ     1
    правоспособност),Висше / Право
704    Арматурист    2
717    Общ работник    1
721    Шофьор, автокран    Основно    1
724    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     1
    средства
    Страница 4 oт 5
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
705    Зидаромазач    2

ДБТ - Провадия

578    Общ работник    Основно,Професионална квалификация / Други неопределени     3
    специалности (с предимство са  кандидати с правоспособност за
594    Монтажник, изделия от метал    Основно,Професионална квалификация / Машиностроене,     1
    металообработване и металургия (заваряване),Средно
582    Отчетник, счетоводство    Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика    WORD, EXCEL    1
 15 ноември 2021 г.     Страница 5 oт 5, ДБТ - Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа във Варненска област към 15.11.2021 Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR