Dobruja Media Group n PR

Работа във Варна, Вълчи дол, Долни Чифлик и Провадия днес. СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 20.12.2021 г.

Варна
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза

ДБТ - Варна

3874    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (физика и информационни     1
    технологии)
4145    Помощник-възпитател    Основно    1
4033    Шивач    Средно    14
4027    Оператор, производствена линия    Средно    2
4023    Касиер    Средно    1
4024    Машинен оператор, бродерия    Средно,Основно    4
4014    Шивач    3
4013    Служител, запитвания    Средно    Немски    работа с компютър    11
4016    Машинен оператор, преса за гладене    Основно,Средно    3
4010    Готвач    1
3959    Продавач-консултант    Средно    1
3958    Счетоводител    Висше / Икономика    счетоводни продукти; офис    1
     пакет
3939    Работник, зареждане на рафтове    Средно,Основно    1
3950    Крупие    Средно    Турски, Английски    1
4035    Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия    Висше / Стоматология    1
140    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия    Средно (техническо образование)    10
196    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     5
    кожи,Средно
128    Организатор, работа с клиенти    Средно (предишен опит в областта е предимство)    1
136    Шивач    Средно    14
137    Шофьор, автобус    Средно (може и основно)    3
138    Продавач-консултант    Средно    3
3935    Производител, ръчно на хляб    Средно    1
142    Общ работник    Средно (технически познания)    4
3934    Пекар    Средно    1
141    Лаборант    Средно (или висше-технически или химически профил)    MS Office пакет    3
4144    Помощник на учителя    Средно,Висше / Педагогика    1
3691    Служител, запитвания    Средно    Немски    3
3723    Разработчик, софтуер    Висше / Информатика и компютърни науки (магистър)    Немски, Английски    офис пакет,операционни     4
    системи
3762    Машинен оператор, миячна машина    1
4072    Експерт    Висше / Филология (филология - руска, гръцка или румънска)    Руски, Гръцки, Румънски    MS OFFISE, WORD, EXCEL    3
    Страница 1 oт 4
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
139    Стоковед    Средно (или висше)    складови програми    1
4137    Програмист, софтуерни приложения    Висше / Информатика и компютърни науки (Програмист)    1
4115    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше / Педагогика (начална училищна педагогика)    1
4117    Психолог, училищен    Висше / Психология    1
4143    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV    Висше / Педагогика (НУП или ПНУП и логопедия)    1
4120    Чистач/ Хигиенист    Средно    1
4153    Сервитьор    Средно    7
4149    Продавач-консултант    Средно    5
4152    Барман    Средно    7
4147    Дърводелец, мебелист    Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия,     4
    пластмаси и стъкло (дърводелец),Средно
4150    Продавач-консултант    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-    2
    консултант/касиер)
4148    Продавач-консултант    Средно    6
4151    Работник, зареждане на рафтове    Средно    4
4142    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (Прадавач-    20
    консултант,касиер),Средно
4138    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (английска филология)    работа с компютър    1
4052    Работник, поддръжка    Средно    1
4122    Шофьор, тежкотоварен автомобил    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     2
    средства (шофьор),Средно
4081    Главен специалист    Средно    работа с компютър;      1
    интернет
4085    Сътрудник по управление на европейски проекти и програми    Висше / Администрация и управление    работа с компютър    1
3839    Сервитьор    Средно    9
4118    Охранител    Средно    2
3840    Камериер/камериерка    Средно    14
4133    Машинен оператор, металорежещи машини    Средно    1
4116    Учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи з    Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по     Английски    компютърна и медийна     1
    математика),Висше / Педагогика (учител по математика)    грамотност
4139    Автомонтьор    Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и     2
    въздухоплавателни средства (Автомонтьор)
3838    Готвач    Средно    13
4121    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-    2
    консултант/касиер),Средно
4114    Мияч, съдове (ръчно)    Основно,Средно    3
4124    Инженер, строителен    Висше / Архитектура, строителство и геодезия (строителен      WORD, EXCEL, AUTOCAT,     1
    инженер, инженер ВИК, хидроинженер)    BILDING MANAGER
4131    Стъклар    Средно    2
199    Технолог, облекло    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     2
    кожи
4119    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-    2
    консултант/касиер),Средно
230    Сапанджия    Основно,Средно,Професионална квалификация (квалификация     5
    "прикачвач" е предимство)
239    Оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизира    Висше / Машинно инженерство (Висше техническо образование в     Английски    MS Office    2
    областта на корабостроенето, заваряването или автоматизация на
    Страница 2 oт 4
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
235    Монтажник, дограма    Средно    4
237    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     3
    средства ( Шофьор, товарен автомобил (международни превози) )
238    Касиер, обменно гише    Средно / Финанси, банково и застрахователно дело (Валутен     10
    касиер/ка),Основно / Финанси, банково и застрахователно дело
234    Книговезец    3
236    Началник, склад    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше    Английски    MS Office, складови     1
     / Машинно инженерство    програми
241    Сервитьор    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)    Английски    5
231    Охранител    Средно    1
225    Снабдител, доставчик    Средно    3
232    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона    Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и     5
    въздухоплавателни средства (шофьор)
233    Тръбар, корабен    Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и     8
    въздухоплавателни средства,Професионална квалификация
227    Чистач/ Хигиенист    Основно    3
197    Гладач    Основно,Средно    5
222    Работник, сглобяване на детайли    Средно,Начално,Основно    1
198    Чистач/ Хигиенист    Средно,Средно / Комунално-санитарни услуги     3
    (камериерка),Основно
229    Брокер, недвижими имоти    Средно    Интернет    1
191    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно,Основно    6
221    Пакетировач    Основно,Без образование,Средно    1
194    Машинен оператор, производство на хляб    Средно,Средно / Хранителни технологии,Основно / Хранителни     3
    технологии
195    Чистач/ Хигиенист    Средно,Основно    4
240    Търговски представител: ИКТ    Средно / Транспортни  услуги    2
192    Гладач    Основно,Средно    3
250    Чистач/ Хигиенист    Средно    4
249    Оператор, въвеждане на данни    Средно,Висше    Английски    Ms office        2
247    Шивач    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     4
    обувки и кожи (шивач),Основно,Професионална квалификация /
248    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно,Средно    8
246    Социален асистент    Основно,Средно    3
245    Пекар    Средно,Средно / Хранителни технологии (пекар)    2
244    Месач    Професионална квалификация,Средно,Средно / Хранителни     2
    технологии (месач)
243    Формовчик    Професионална квалификация / Химични продукти и      3
    технологии,Средно,Средно / Хранителни технологии (Формовчик )
242    Фризьор    Основно,Средно    2
193    Обслужващ, кулинарен щанд    Средно,Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     2
    кетеринг

ДБТ - Вълчи дол

111    Общ работник    Основно    1
    Страница 3 oт 4
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
99    Старши специалист    Средно    1
100    Заварчик    Основно,Средно    1
95    Лепач    Основно    1
114    Шлосер    Средно    1
112    Шлайфист    Средно    1
115    Настройчик, металообр. машини с цифрово управление    Средно,Висше    1
116    Общ работник    Основно    1
119    Асистент, офис    Средно    MS Office, Word, Exel    1
120    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
121    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    1
104    Пазач    1
113    Стругар    Средно    1
110    Водач, мотокар    Основно,Средно,Професионална квалификация (Водач на     1
    мотокар /електрокар)

ДБТ - Долни Чифлик

731    Главен готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг    1
116    Медицинска сестра за социални дейности    Професионален колеж / Медицина    2
121    Продавач-консултант    Средно    1
122    Работник, зареждане на рафтове    1
674    Тракторист    Средно / Растениевъдство и животновъдство    1
724    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     1
    средства
760    Лаборант    Средно / Химия    1
759    Началник, склад    Средно / Търговия на едро и дребно    1
758    Водач, мотокар    Професионална квалификация / Транспортни  услуги (мотокарист)    1
717    Общ работник    1
ДБТ - Провадия
110    Психолог, училищен    Висше / Психология    Работа с MC office    1
616    Главен счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)    WORD, EXCEL    1
619    Машинен оператор, запечатване    Средно / Други неопределени специалности,Основно    основни познания    7
620    Работник, преса за керамични и порцеланови изделия    Основно,Средно / Други неопределени специалности    основни познания    7
611    Работник, ръчно производство на сладкарски изделия    Професионална квалификация / Хранителни технологии,Средно    1
604    Работник, поддръжка    Професионална квалификация / Електротехника и     1
    енергетика,Средно / Електротехника и енергетика
    Страница 4 oт 4    

ДБТ - Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа във Варненска област към 20.12.2021 Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR