Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Добрич, Филиал Балчик и Филиал Добричка към 1 юли 2022г.

Работа в Добрич и Балчик

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

ДБТ - Добрич

ДБТ - Добрич

1531 Ръководител, компютърен кабинет Висше / Информатика и компютърни науки Английски 1
(Педагогическа правоспособност) поддръжка, 
инсталация и 
1534 Учител в група за целодневна организация Висше / Математика 1
на учебния ден V-VI
1532 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика и Информатика) 1
предмет в гимназиален етап MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1427 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика и Информатика) 1
предмет в гимназиален етап Учебни програми, 
Електронни 
1444 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика) 1
предмет в прогимназиален ет MS Office
1525 Педагогически съветник Висше / Педагогика (Педагогическа правоспособност) 1
MS OFFICE 
1533 Учител в група за целодневна организация Висше / Педагогика (Природни науки) 1
на учебния ден V-VI
1529 Старши учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Техника и технологии) 1
предмет в прогимнази
1426 Учител, общообразователен учебен Висше / Филология (Английска филология) Английски 1
предмет в гимназиален етап MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1535 Учител в група за целодневна организация Висше / Филология (Българска филология) 1
на учебния ден V-VI
1443 Учител, общообразователен учебен Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА) 1
предмет в прогимназиален ет MS OFFICE, 
ИНТЕРНЕТ
1412 Учител, общообразователен учебен Висше / Филология (Руска филология - магистър) Руски 1
предмет в гимназиален етап Word, Excel, Internet
1526 Учител, общообразователен учебен Висше / Филология (Учител по общообразователен 1
предмет в гимназиален етап предмет- НЕ) MS OFFICE 
1600 Старши учител, общообразователен учебен Висше / Философия Английски 1
предмет в прогимнази MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1399 Общ работник Основно 1
1425 Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 5
1605 Общ работник Основно,Без образование 10
1194 Машинен оператор, миячна машина Основно,Начално 2
1314 Общ работник, промишлеността Основно,Начално 5
1313 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно,Начално,Без образование 20
1455 Камериер/камериерка Основно,Средно 4
1374 Гладач, преса (ръчно) Основно,Средно 2
1400 Шивач Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, 5
облекло, обувки и кожи

01 юли 2022 г. Page 1 of 2

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

715 Шофьор, куриер Средно 1
MS, Word, Excel, 
Power Point
1611 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / 2
Растениевъдство и животновъдство Компютърна 
грамотност
1610 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия Компютърна 
грамотност
1408 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия,Средно (средно професионално шлосер )
1606 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 1
обувки и кожи,Основно,Средно
1451 Работник, поддръжка на пътища Средно / Строителство 2
1195 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(барман),Средно
1435 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 8
кетеринг,Основно
1441 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 5
кетеринг,Основно
1192 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг,Основно
1424 Готвач Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач) 5
1450 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно,Основно 1
1601 Образователен медиатор Средно,Основно Турски 1
Windows, MS Word, 
Excel, Internet
1431 Шофьор, автокран Средно,Професионална квалификация / Транспортни  1
услуги (шофьор автокран) Office пакет
1193 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач)

Филиал Балчик

125 Гладач Основно 3
124 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 3
122 Помощник-готвач Основно 2
121 Пазач Средно Английски 2

Филиал Добричка

152 Чистач/ Хигиенист Основно 2

01 юли 2022 г. СРМ на ДБТ, гр. Добрич А.Й. Page 2 of 2

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Добрич и Балчик Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR