Dobruja Media Group n PR

Община Балчик е одобрена за реализиране на проект за подмяна на уличното
осветление във всички населени места. Стойността на проекта надхвърля
три милиона лева и ще се финансира от Националния доверителен екофонд.
Изготвеният анализ показва, че през последните 10 години не са
предприемани действия за подобряване на уличното осветление в селата, а
извършваните обновявания са само на територията на град Балчик. Пречка
за подобряване на инфраструктурата на уличното осветление е била
високата стойност на инвестицията, особено в село Кранево и по
панорамния път между Балчик и Албена.
Планираната подмяна на старите осветителни тела с нови ще доведе до
икономия на електрическа енергия, по-голяма надеждност на системата,
намаляване на загубите и степента на аварийност, както и разходите за
поддръжка.

С предстоящата инвестиция се предвижда въвеждане на система за енергиен
и експлоатационен мониторинг.
Анализът показва, че с прилагането на проекта се очаква нетна икономия
на година в размер на 321 984 лева.
Предстои изготвянето на доклад, който ще съдържа набелязани конкретни
мерки за реализиране на инвестицията.
  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Реновиране на уличното осветление в Община Балчик Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR