Dobruja Media Group n PR

Работа в Генерал Тошево, Каварна и Тервел.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 23.5.2022 г.
№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

ДБТ - Генерал Тошево

104 Общ работник Начално 3
114 Водач, специален автомобил Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (монтьор и водач на 
81 Камериер/камериерка Основно 4
102 Помощник-готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 4
103 Сервитьор Основно 5
111 Животновъд Начално 1
113 Камериер/камериерка Основно 1
122 Работник, кухня Основно 2
112 Камериер/камериерка Начално 5
130 Сервитьор Средно 5
99 Еколог Висше / Биологически науки (екология) Немски Word, Excel, Power Point, 1
Internet
123 Водач, селскостопански машини Основно 1
129 Помощник-готвач 4
135 Личен асистент Основно 1
133 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 5
пластмаси и стъкло
125 Камериер/камериерка Начално 10
134 Работник, кухня Основно 2
132 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно 2
131 Общ работник Начално 5

ДБТ - Каварна

234 Водач, селскостопански машини Средно / Растениевъдство и животновъдство (механизатор) 1
221 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
185 Чистач/ Хигиенист Основно 5
224 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 1
222 Чистач/ Хигиенист Основно 2
231 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(камериер)
219 Работник, поддръжка Средно 1
223 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
220 Камериер/камериерка Средно 3
Page 1 of 3
№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.
189 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
232 Сладкар Средно 1
157 Чистач/ Хигиенист Средно 1
217 Общ работник Средно 3
237 Сервитьор Средно 1
240 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 2
238 Рибар, крайбрежни води Средно 2
225 Камериер/камериерка Средно,Основно 4
218 Мияч, съдове (ръчно) Средно 1
239 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
235 Касиер Средно / Търговия на едро и дребно (касиер) Английски 4
226 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 8
230 Камериер/камериерка Средно Руски, Румънски, 5
Английски
227 Сервитьор Основно,Средно 5
186 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) 2
228 Мияч, съдове (ръчно) Средно 5
236 Общ работник Основно 1
241 Преподавател, център за професионално обучение Висше / Икономика (малък и среден бизнес) 1
212 Перач (ръчно) Средно 4
45 Работник, озеленяване Средно 2
165 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(сервитьор)
151 Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове Средно 1
51 Камериер/камериерка Средно 1
229 Помощник-готвач Средно Руски 5
115 Сметосъбирач Основно 1
111 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
177 Арматурист Средно 2
110 Машинист, еднокофов багер Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (фадромист)
79 Сезонен работник, земеделието Основно 2
81 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(камериер)
68 Сервитьор Средно 1
22 Камериер/камериерка Основно 10
21 Общ работник Без образование 2
54 Главен счетоводител Висше / Администрация и управление (СЧЕТОВОДСТВО И Word, excel, MS office, 1
КОНТРОЛ) internet.
Page 2 of 3
№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.
43 Чистач/ Хигиенист Без образование 1
38 Шофьор, товарен автомобил Основно (АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА; ВОДАЧ НА МПС 1
КАТЕГОРИЯ "С"; "СЕ")
113 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сервитьор)
192 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
213 Общ работник Основно 3
211 Регистратор Средно Английски 1
206 Работник, овощар Основно 3
141 Сервитьор Средно 1
195 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 5
178 Шофьор, товарен автомобил Средно 1
117 Охранител Основно,Средно 2
199 Сервитьор Средно 2
116 Продавач-консултант Средно 2
180 Работник, кухня Средно 3
194 Помощник-готвач Средно 2
198 Готвач Средно 1
193 Чистач/ Хигиенист Основно 1
184 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сервитьор)
188 Общ работник Основно 2
182 Камериер/камериерка, хотел Средно 1
200 Сервитьор Средно 1
203 Продавач-консултант Средно 1

ДБТ - Тервел

72 Специалист, логистика Висше Английски word, excel 1
119 Продавач-консултант Средно 1
123 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно 1
129 Готвач Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг (готвач)
128 Водач, селскостопански машини Основно 1
127 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика 1
126 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (математика) 1
113 Личен асистент Средно,Основно 2
71 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Висше Английски, Немски Работа с видеодисплей 5
130 Чистач, производствени помещения Основно 1

23 май 2022 г. СРМ на ДБТ гр.Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Добричка област към 23 май 2022 Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR