Dobruja Media Group n PR

ДБТ - Добрич, Филиал Балчик, Филиал Добричка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ         
“БЮРО ПО ТРУДА”  

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

ДБТ - Добрич

ДБТ - Добрич

        1127 Работник, кухня 12
1128 Работник в ресторант 11
1093 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,Начално 14
987 Лекар Висше / Медицина 6
762 Учител, детска градина Висше / Педагогика 2
767 Отговорник, търговска зала Висше / Туризъм 2
1097 Сметосъбирач Начално 5
744 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 3
770 Общ работник Начално,Основно 12
763 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 2
1164 Работник, животновъд Начално,Основно,Средно 5
941 Чистач/ Хигиенист Основно 2
966 Машинен оператор, миячна машина Основно 3
749 Помощник-готвач Основно 3
1129 Камериер/камериерка Основно 15
771 Камериер/камериерка Основно 17
1039 Машинен оператор, миячна машина Основно 2
1040 Чистач/ Хигиенист Основно 2
1168 Работник, кухня Основно 2
1170 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
977 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Начално 14
1194 Машинен оператор, миячна машина Основно,Начално 2
783 Чистач/ Хигиенист Основно,Начално 8
25 май 2022 г. Page 1 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
945 Работник, почистване на плувни басейни Основно,Средно 5
742 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10
1064 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 1
965 Помощник-готвач Основно,Средно 4
1166 Машинен оператор, агрегат Основно,Средно 5
1165 Общ работник, смесено растенивъдно и Основно,Средно 5
животновъдно стопанство
1038 Работник, кухня Основно,Средно 2
889 Анкетьор Основно,Средно Немски, Английски, 7
Френски MS, Word, Excel, 
Power Point
1008 Работник, кухня Основно,Средно 4
698 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 2
1169 Барман Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно
753 Готвач Основно,Средно / Хранителни технологии 3
752 Помощник-сладкар Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, 2
ресторантьорство и кетеринг
1130 Управител, ресторант Професионален колеж / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг,Висше
1073 Машинен оператор, запечатване Средно 3
784 Отговорник, търговска зала Средно 5
689 Обслужващ работник, промишлено Средно 1
производство
775 Управител, бар Средно 1
специализиран 
софтуер
1074 Машинен оператор, хлебни изделия Средно 3
715 Шофьор, куриер Средно 1
MS, Word, Excel, Power Point
1071 Машинен оператор Средно 1
1075 Продавач-консултант Средно 1
1072 Монтажник, изделия от метал Средно 1
1163 Продавач-консултант Средно 2
1179 Готвач Средно 2
1199 Продавач-консултант Средно 1
25 май 2022 г. Page 2 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
747 Пиколо Средно 2
778 Рецепционист, хотел Средно Английски 10
764 Администратор, хотел Средно Английски 1
база данни
773 Иконом Средно 4
769 Спасител, плаж Средно 2
774 Хост (хостеса) Средно 5
776 Администратор, хотел Средно Английски 2
942 Барман Средно 5
947 Пиколо Средно 15
750 Аниматор Средно Руски, Английски 1
1171 Готвач Средно (Готвач) 2
967 Заварчик Средно (заварчик),Основно (Заварчик) 3
804 Библиотекар Средно / Библиотечно-информационни науки и 1
архивистика,Висше / Обществени комуникациии MS Office
694 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен 2
техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство Компютърна 
грамотност
1198 Техник, електрически машини и апарати Средно / Електротехника и енергетика,Висше / 1
Електротехника, електроника и автоматика
695 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия (шлосер - монтьор) Компютърна 
грамотност
690 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно / Транспортни  услуги 1
1218 Шофьор, автобус Средно / Транспортни  услуги,Средно 25
1132 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
1195 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(барман),Средно
779 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 15
(Готвач)
751 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(Готвач),Средно
748 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 5
(Обслужване на заведения за обществено 
765 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 25
(сервитьор),Средно
1162 Работник, кухня Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг,Основно
1192 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг,Основно
25 май 2022 г. Page 3 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
1131 Главен готвач Средно / Хранителни технологии 1
(Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии
849 Готвач Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1
1037 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2
1217 Работник, кухня Средно,Начално,Основно 1
969 Животновъд Средно,Основно 2
777 Главен камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 5
761 Камериер/камериерка Средно,Основно 3
1161 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2
1065 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 6
781 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 7
1110 Опаковач Средно,Основно 5
968 Кофражист, бетонни отливки Средно,Основно 3
782 Помощник-готвач Средно,Основно 10
691 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени специалности 1
база данни
772 Домакин Средно,Средно / Икономически науки 1
специализиран 
софтуер
848 Администратор, хотел Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 1
кетеринг MS, Word, Excel, 
Power Point
1193 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач)
768 Барман Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 15
кетеринг (Обслужване на заведения за обществено 
766 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (Сервитьор)
1167 Машинен оператор, пастьоризиране на Средно,Средно / Хранителни технологии 1
мляко/млечни продукти MS, Word, Excel, 
Power Point
1176 Готвач Средно,Средно / Хранителни технологии 2

Филиал Балчик

79 Готвач 1
94 Работник, озеленяване Без образование 5
87 Мияч, съдове (ръчно) Начално 3
89 Помощник-готвач Основно 1
25 май 2022 г. Page 4 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
56 Помощник, кухня (без домашен) Основно 2
54 Камериер/камериерка Основно 3
107 Помощник-готвач Основно,Средно 1
108 Камериер/камериерка Основно,Средно 2
88 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно / 
57 Готвач Средно 4
55 Сервитьор Средно Английски 3
Работа с касова 
наличност
100 Касиер Средно 8
58 Администратор, хотел Средно Английски 1
Хотелски Софтуер и 
Офис Пакет
109 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(Производство на кулинарни изделия)
106 Главен готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, 

Филиал Добричка

118 Работник, животновъд Основно,Начално 2
122 Камериер/камериерка Средно,Основно 14
25 май 2022 г. Page 5 of 5

25 май 2022 г. СРМ на ДБТ гр.Добрич, А.Й. Page 5 of 5 

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Добрич и областта на 25 май Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR