Dobruja Media Group n PR

Работа в Генерал Тошево, Каварна и Тервел към 30 май 2022.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ към 30.5.2022 г.

ДБТ - Генерал Тошево

Добричка област

Снимка: село Полковник Иваново

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

113 Камериер/камериерка Основно 1
136 Служител, гише в пощенска станция Средно 1
99 Еколог Висше / Биологически науки (екология) Немски Word, Excel, Power Point, 1
Internet
104 Общ работник Начално 3
111 Животновъд Начално 1
81 Камериер/камериерка Основно 4
122 Работник, кухня Основно 2
123 Водач, селскостопански машини Основно 1
112 Камериер/камериерка Начално 5
135 Личен асистент Основно 1
130 Сервитьор Средно 5
125 Камериер/камериерка Начално 10
134 Работник, кухня Основно 2
129 Помощник-готвач 4
133 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 3
пластмаси и стъкло
131 Общ работник Начално 5
132 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно 2
103 Сервитьор Основно 5
137 Социален асистент Начално 1

ДБТ - Каварна

238 Рибар, крайбрежни води Средно 2
240 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 2
237 Сервитьор Средно 1
234 Водач, селскостопански машини Средно / Растениевъдство и животновъдство (механизатор) 1
232 Сладкар Средно 1
231 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(камериер)
223 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
228 Мияч, съдове (ръчно) Средно 5
219 Работник, поддръжка Средно 1
Page 1 of 3

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

225 Камериер/камериерка Средно,Основно 4
239 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
235 Касиер Средно / Търговия на едро и дребно (касиер) Английски 4
236 Общ работник Основно 1
212 Перач (ръчно) Средно 4
226 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 8
157 Чистач/ Хигиенист Средно 1
218 Мияч, съдове (ръчно) Средно 1
241 Преподавател, център за професионално обучение Висше / Икономика (малък и среден бизнес) 1
221 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
227 Сервитьор Основно,Средно 5
22 Камериер/камериерка Основно 10
165 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(сервитьор)
224 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 1
51 Камериер/камериерка Средно 1
222 Чистач/ Хигиенист Основно 2
115 Сметосъбирач Основно 1
178 Шофьор, товарен автомобил Средно 1
81 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(камериер)
141 Сервитьор Средно 1
21 Общ работник Без образование 2
74 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово Средно / Електротехника и енергетика 1
68 Сервитьор Средно 1
54 Главен счетоводител Висше / Администрация и управление (СЧЕТОВОДСТВО И Word, excel, MS office, 1
КОНТРОЛ) internet.
43 Чистач/ Хигиенист Без образование 1
38 Шофьор, товарен автомобил Основно (АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА; ВОДАЧ НА МПС 1
КАТЕГОРИЯ "С"; "СЕ")
111 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
229 Помощник-готвач Средно Руски 5
220 Камериер/камериерка Средно 3
79 Сезонен работник, земеделието Основно 1
230 Камериер/камериерка Средно Руски, Румънски, 5
Английски
177 Арматурист Средно 2
213 Общ работник Основно 3
211 Регистратор Средно Английски 1
Page 2 of 3

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

206 Работник, овощар Основно 3
117 Охранител Основно,Средно 2
199 Сервитьор Средно 2
116 Продавач-консултант Средно 2
194 Помощник-готвач Средно 2
188 Общ работник Основно 2
180 Работник, кухня Средно 3
203 Продавач-консултант Средно 1
217 Общ работник Средно 3

ДБТ - Тервел

71 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Висше Английски, Немски Работа с видеодисплей 5
72 Специалист, логистика Висше Английски word, excel 1
123 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно 1
132 Тракторист Основно 1
131 Работник, животновъд Начално 1
133 Общ работник 1
113 Личен асистент Средно,Основно 2
142 Машинен оператор, шиене Основно 1

30 май 2022 г. СРМ на ДБТ гр.Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Добричка област Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR