Dobruja Media Group n PR

Работа във Варна, Вълчи дол, Долни Чифлик и Провадия към 30 май 2022.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 30.5.2022 г.

ДБТ - Варна

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

Варненска област

1397 Помощник-готвач Професионален колеж,Средно 5
1372 Обслужващ, магазин Средно 1
1460 Продавач, изпълнение на поръчки по телефона Средно 1
1394 Спасител, басейн Средно,Основно 2
1391 Барман Професионален колеж,Средно Английски 5
1456 Продавач, разносна търговия Средно 2
1379 Сервитьор Средно Английски 5
1403 Камериер/камериерка Начално,Средно,Основно 3
1354 Общ работник Средно,Основно,Начално 2
1385 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 
744 Касиер Средно Английски 15
1423 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 49
WORD, EXCEL
1280 Куриер Средно 3
1430 Сервитьор Средно 3
1424 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 47
WORD, EXCEL
1429 Продавач-консултант Средно 2
1390 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно 5
1431 Администратор, хотел Средно 2
1388 Транжор Основно,Средно 1
1400 Общ работник Средно,Основно 2
1374 Носач-товарач, стоки Средно 1
1564 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1
средства (ДВГ),Професионална квалификация / Моторни превозни 
1142 Администратор, хотел Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Английски работа с компютър 1
(администратор)
1230 Готвач Средно 7
242 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски, Немски 2
(барман),Средно
1384 Носач-товарач, стоки Основно,Средно,Начално,Без образование Ms Office 7
1332 Готвач Средно Български 3
234 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски, Немски 1
(Готвач),Средно
1349 Работник, озеленяване Средно,Основно,Начално 1
1402 Продавач-консултант Средно 8
Страница 1 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

1448 Автомонтьор Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (двигатели с вътрешно горене)
250 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски, Немски 2
(сервитьор)
1370 Продавач-консултант Средно,Основно 1
1335 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно Български 2
1322 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10
1231 Сервитьор Средно 10
769 Камериер/камериерка Основно,Средно 3
1092 Огняр Професионална квалификация / Електротехника и енергетика 1
(Завършен X-ти клас и курса за "Огняр")
1330 Сервитьор Средно Български 3
733 Касиер Средно Английски 28
1008 Готвач Професионална квалификация (Готвач),Средно 2
1477 Организатор Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (корабостроене или Английски работа с компютър 1
друга подобна)
1474 Мияч, съдове (ръчно) Средно 2
1478 Камериер/камериерка Основно,Средно 3
1476 Организатор Висше / Икономика (висше икономическо образование) Английски Ms Office; excel 1
1475 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
1472 Камериер/камериерка Без образование,Начално 3
1481 Техник, качествени измервания Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна 1
техника
1433 Отговорник, търговска зала Средно 1
1470 Готвач Основно 4
1445 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно 2
1496 Шофьор, автобус Средно 2
1493 Барман Без образование 1
862 Камериер/камериерка Средно Английски, Немски 4
1492 Помощник-готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
1491 Чистач/ Хигиенист Без образование 11
1525 Мияч, съдове (ръчно) Средно 2
1523 Общ работник Основно,Средно 2
1734 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) Ms office 1
1471 Сервитьор Основно 4
1217 Сервитьор Основно 5
1361 Касиер Средно 2
1458 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(готвач),Средно
1441 Чистач/ Хигиенист Основно 6
Страница 2 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

1696 Сараф Средно Английски 10
1459 Сервитьор Средно 5
1462 Работник, товаро-разтоварна дейност Основно 1
1218 Камериер/камериерка, хотел Основно 3
1464 Отчетник, счетоводство Средно работа с компютър; 1
WORD, EXCEL
1450 Главен готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач),Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и
1449 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно 1
1452 Работник, обезкостяване Основно 3
1453 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
1465 Общ работник Начално,Основно,Средно 10
1446 Тръбар, корабен Основно (с курс за професионална квалификация),Средно 2
1444 Общ работник Основно 2
1466 Шофьор, товарен автомобил Основно,Средно 10
1442 Чистач/ Хигиенист Основно 3
1447 Кранист Средно (удостоверение за работа с портален кран) 1
1215 Барман Средно 2
1455 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 3
кетеринг,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство 
894 Мияч, съдове (ръчно) Средно 7
243 Общ работник Средно 1
1202 Работник, поправка на джанти и гуми Основно 1
1205 Продавач-консултант Средно Руски, Английски, Немски Ms office 10
1209 Барман Средно Английски 3
1206 Отговорник, търговска зала Средно Руски, Английски, Немски Ms office 2
1228 Сценичен работник Средно,Основно 2
1229 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сервитьор),Средно
1123 Работник, озеленяване Средно 14
899 Мияч, съдове (ръчно) Средно 2
1212 Главен готвач Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг (готвач),Средно / Хотелиерство, 
889 Барман Средно Английски 16
886 Работник, кухня Средно 14
872 Работник, кухня Средно 24
881 Масажист Средно 1
912 Работник, поддържане на спортни съоръжения Средно 5
870 Барман Средно Английски 5
Страница 3 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

887 Отговорник, търговска зала Средно 17
896 Перач (ръчно) Средно 7
1248 Специалист, маркетинг и реклама Средно,Висше Руски WORD, EXCEL 7
1186 Сервитьор Основно 4
921 Камериер/камериерка, хотел Основно 5
296 Работник, поддържане на спортни съоръжения Средно Английски, Френски, Немски 9
295 Помощник-готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 19
298 Администратор, хотел Средно Немски, Френски, Английски 10
925 Перач (ръчно) Основно 3
1189 Барман Основно 3
303 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Немски, Френски, Английски 19
(сервитьор),Средно,Висше
1207 Пиколо Средно Английски 3
302 Перач (ръчно) Средно,Основно 6
428 Барман Средно,Професионален колеж,Основно 2
294 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 15
(готвач)
923 Сервитьор Средно 5
1187 Помощник-готвач Основно 4
981 Готвач Средно 10
1214 Сервитьор Средно Английски 6
1213 Администратор, хотел Средно Английски 4
1211 Камериер/камериерка, хотел Основно 6
1210 Чистач/ Хигиенист Основно 4
300 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше Немски, Френски, Английски 5
1329 Барман Средно Български 2
1358 Сервитьор Средно Руски, Немски, Английски 8
1346 Готвач Средно 2
1386 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Администрация и управление (Маркетинг, бакалавър, Английски Познания за работа с 1
магистър) аналитични онлайн 
1364 Администратор, хотел Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Немски, Английски предимство програмен 4
(администратор) продукт CLOCK
1398 Пазач Средно 1
1396 Администратор, хотел Средно Английски Ms Office, Clock 1
1357 Касиер Средно 2
888 Мияч, съдове (ръчно) Средно 4
245 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски, Немски 2
(Гаотвач),Средно
1366 Камериер/камериерка Средно,Основно 10
Страница 4 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

251 Помощник-готвач Средно 2
1334 Барман Средно Български 3
745 Касиер Средно Английски 10
1360 Касиер Средно 2
1287 Ветеринар Висше / Медицина (Ветеринарна медицина-магистър) Английски Internet и електронна поща 2
743 Касиер Средно Английски 48
1355 Монтажник, метални конструкции Средно 1
1143 Камериер/камериерка Средно 1
1382 Продавач-консултант Средно Ms Office 1
1383 Мениджър, ключови клиенти Висше Френски, Английски, Руски MS Office 2
1560 Склададжия Средно 1
426 Камериер/камериерка Основно,Средно,Професионален колеж Ms Office; Internet 6
427 Администратор, хотел Средно,Професионален колеж Английски, Немски Ms Office; Internet 2
1299 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8
(сервитьор),Средно
1300 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(барман),Средно
1301 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(готвач),Средно
1302 Работник, кухня Средно,Основно 2
1337 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно Български 1
1359 Общ работник, промишлеността Средно,Основно 1
1326 Барман Средно,Основно 4
1351 Машинен оператор Средно,Основно 1
1345 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 3
1392 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1369 Пиколо Средно Английски, Немски, Руски 4
1401 Склададжия Средно 1
1363 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10
(готвач)
1356 Работник, кухня Средно,Основно 4
1368 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 3
871 Барман Средно Английски 12
1325 Готвач Средно,Основно 5
368 Камериер/камериерка, хотел Начално,Основно 10
1691 Системен оператор Средно Ms Office;  друг приложен 3
софтуер
370 Отговорник, търговска зала Средно,Основно 10
1685 Монтажник Средно 15
Страница 5 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

1320 Сервитьор Основно,Средно Английски 2
1108 Готвач Средно,Професионална квалификация / Хранителни технологии 2
(Готвач)
1761 Учител, детска градина Висше / Педагогика (ПУНУП, НУП) 1
1757 Рецепционист, хотел Средно Английски 2
1735 Барман Средно 2
1714 Шофьор, куриер Средно 1
980 Помощник-готвач Средно 10
1759 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 1
1637 Администратор, хотел Средно 2
1425 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач),Средно
1756 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1647 Мияч, съдове (ръчно) 1
1154 Готвач Средно 2
1628 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
1627 Камериер/камериерка Основно 2
362 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 3
1725 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 2
средства (автомеханик),Средно,Полувисше / Транспорт, 
1569 Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове Средно (заварчик на листов материал (ръчно електродъгово 1
заваряване))
1730 Оператор, въвеждане на данни Средно 1
1695 Работник, кухня Средно,Основно 1
1727 Фелдшер Висше работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1745 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 1
1744 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1720 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4
369 Физиотерапист Професионална квалификация / Терапия и рехабилитация 2
(Физиотерапия)
1723 Пазач Средно,Основно 2
363 Спасител, плаж Основно 10
1755 Аниматор Средно 3
1749 Управител, хотел Средно работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1753 Готвач Средно 1
1758 Координатор Средно Английски, Руски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1752 Камериер/камериерка Средно 2
1754 Сервитьор Средно 2
1751 Готвач Средно 2
Страница 6 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

1701 Главен експерт Висше / Математика,Висше / Общо инженерство 1
1726 Лекар, специализант Висше / Медицина работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1699 Завеждащ, административна служба Средно 1
1501 Оператор, контактен център Висше Английски, Френски Outlook, Специализиран 5
софтуер
1502 Оператор, контактен център Висше Английски, Португалски Outlook, Специализиран 3
софтуер
1499 Оператор, контактен център Висше Английски, Немски Outlook, Специализиран 5
софтуер
1716 Помощник-възпитател Средно работа с компютър;  1
интернет
1748 Камериер/камериерка Средно 1
1552 Управител Висше / Ветеринарна медицина,Висше / Администрация и 1
управление,Висше (аграрни науки и ветеринарна медицина; 
1747 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно 1
1718 Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше / Икономика,Висше / Администрация и управление 1
1750 Отчетник, финанси Висше / Икономика Английски обработка на 1
информацията
360 Сервитьор 14
1719 Помощник-директор, учебната дейност Висше 1
1638 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Електротехника, електроника и автоматика (учителска 1
правоспособност)
1636 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика 1
1739 Ръководител, компютърен кабинет Висше / Педагогика на обучението по ... (Информатика и Ms office 1
Информационни технологии)
1738 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП) Ms office 2
1732 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Физика и математика; Ms office 1
Физика и информатика)
1740 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (ФВС),Висше / Спорт Ms office 1
(треньор )
1736 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и Ms office 1
литература, Българска филология)
1760 Огняр Средно,Професионална квалификация / Електротехника и 1
енергетика (Огняр)
1626 Сервитьор Основно 3
1722 Аниматор Средно,Основно 15
1715 Търговски представител Средно 1
1707 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач),Средно
1622 Готвач Основно 3
1684 Общ работник 15
1737 Сервитьор Средно 2
1733 Помощник-готвач Средно 1
1639 Градинар Средно 4
1498 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки,Висше / Общо Outlook, Java 8, Spring and 7
инженерство (КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР) RESTFul,  web servises
377 Администратор, хотел Средно Английски 10
1500 Оператор, контактен център Висше Английски Outlook, Специализиран 5
софтуер
Страница 7 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

1724 Сладкар Средно 2
358 Работник, кухня 8
361 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 14
(Готвач),Средно
1426 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сервитьор),Средно
1697 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра) MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
1395 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Румънски, Английски работа с компютър 12
(Сервитьор),Средно
1705 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1389 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 6
(Готвач),Средно
1648 Готвач 2
1624 Готвач Средно 1
1728 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение Висше / Медицина работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1625 Барман Средно 1
1610 Сервитьор Средно 2
1555 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно,Средно 2
1614 Камериер/камериерка, хотел 5
1600 Машинен оператор, шиене Средно 1
1611 Социален педагог Висше / Педагогика (социален педагог) Английски, Немски 10
1615 Консултант, продажби ИКТ Средно 5
1608 Барман Средно 1
1621 Статист 49
1010 Сервитьор Професионална квалификация (Готвач),Средно 3
1599 Машинен оператор, кроене Средно 1
1613 Готвач Средно 2
1612 Социален работник Висше / Социални дейности 10
1554 Шивач Основно,Средно 6
1631 Компютърен оператор Средно MS OFFICE , OUTLOOK 1
1635 Помощник-готвач 2
1634 Продавач-консултант Висше Английски 1
1618 Психолог 10
1528 Сервитьор Средно Руски, Английски 7
1553 Фризьор Средно / Фризьорски и козметични услуги 1
1566 Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна 1
техника (Радиотехника, електроника, автоматика),Средно
1561 Етикетировач (ръчно) Средно 6
1570 Настройчик, режещи металообработващи машини Средно (студена обработка на металите) 1
Страница 8 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

1567 Корпусник, корабостроене и кораборемонт Средно (газокислородно рязане, заварчик ъглови шевове) 1
1601 Експерт, климатични и механични системи Средно (техническо образование),Висше (техническо 3
образование)
1529 Камериер/камериерка Средно Руски, Английски 4
1620 Работник, поддръжка Средно 1
1527 Готвач Средно Руски, Английски 10
1641 Охранител Средно 5
1530 Рецепционист, хотел Средно Руски, Английски 4
1563 Помощник-готвач Средно 2
1428 Оптик, оптометрист Средно Английски, Руски работа с компютър;  1
интернет
1526 Барман Средно Руски, Английски 3
1562 Сервитьор Средно Английски, Немски, Руски 2
1623 Сервитьор Средно 2
1609 Продавач-консултант Средно 1
1617 Помощник-възпитател Висше / Педагогика,Висше / Филология Английски, Немски 10
787 Камериер/камериерка Средно,Основно Български, Руски 3
1662 Барман Средно Английски 2
1367 Спасител, басейн Професионална квалификация / Други неопределени Английски Обща компютърна 2
специалности (Сертификат от БЧК за воден спасител),Средно грамотност
1688 Помощник-готвач Средно 2
1682 Готвач Средно 2
1689 Калкулант Средно работа с компютър 1
1690 Приемчик, мляко Средно работа с компютър 1
1497 Работник, кухня Основно,Средно 1
1693 Перач (ръчно) Основно 1
1633 Носач-товарач, стоки Средно 7
1711 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно 1
1673 Старши експерт Висше / Информатика и компютърни науки,Висше / 1
Математика,Висше / Общо инженерство
1694 Работник, почистване на плувни басейни Средно 1
1708 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(готвач),Средно
1709 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(сервитьор),Средно
1664 Аниматор Средно Английски 2
1712 Готвач Средно 1
1710 Управител, ресторант Средно,Висше 1
1665 Сервитьор Средно Английски 2
1721 Администратор, хотел Средно 2
Страница 9 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

1703 Технически ръководител, строителство Средно 1
1644 Куриер, служба/офис Средно Ms office 1
1140 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач)
1640 Охранител Средно 2
1645 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно 2
1651 Чистач/ Хигиенист Основно 5
1652 Монтажник, дограма Средно 1
1643 Товарач Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни Ms office 2
средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач мотокар)
1655 Чистач/ Хигиенист Средно основни познания Viber, 3
Интернет
1656 Чистач/ Хигиенист Средно основни познания Viber, 1
Интернет
1687 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
1654 Чистач/ Хигиенист 1
1683 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
1678 Барман Средно 5
1674 Администратор, хотел Средно Немски, Руски 2
1660 Монтажник, сложни/комбинирани изделия Средно 1
1642 Оператор, център за обаждания Средно Ms Office 10
1675 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- работа с компютър 10
консултант, касиер)
1679 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 4
(готвач),Средно
1676 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8
(сервитьор),Средно
1632 Заварчик Професионална квалификация (правоспособност за заваряване 2
),Основно,Средно
1646 Гладач Основно 2
17 Продавач, хранителни продукти Средно 5
661 Архитект Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура) Английски системи за проектиране 1
193 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 5
197 Готвач Средно 3
199 Ревизор Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика 1
198 Продавач, хранителни продукти Средно 1
173 Работник, кухня Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 4
кетеринг,Основно
180 Помощник-готвач Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
172 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 3
187 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Други неопределени специалности 4
182 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(готвач)
184 Сладкар Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сладкар)
Страница 10 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

185 Камериер/камериерка Основно,Средно / Други неопределени специалности,Без 4
образование,Начално
188 Спасител, басейн Средно / Други неопределени специалности Английски 3
195 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(сервитьор)
23 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно (може и основно) 10
652 Организатор, работа с клиенти Висше / Туризъм (Професионален бакалавър, бакалавър) Английски, Италиански 1
924 Мияч, съдове (ръчно) Основно 4
596 Продавач-консултант Средно работа с компютър 1
597 Продавач-консултант Средно 1
583 Касиер Средно,Висше Руски, Английски Ms office,складова 1
програма Versus или др
200 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно,Основно
26 Барман Средно 2
202 Охранител Средно / Други неопределени специалности 1
24 Шофьор, автобус Средно 1
21 Крояч, текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 3
кожи
22 Технолог, моделиране и конструиране на облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 1
кожи (или висше)
20 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 6
кожи (може и основно)
19 Контрольор, качество Средно (или висше техническо или химическо образование) 2
189 Чистач/ Хигиенист Средно / Други неопределени специалности 1
25 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 4
168 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
297 Камериер/камериерка Основно,Средно Немски, Английски 8
1156 Началник, склад Средно 1
123 Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно 6
124 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Основно 6
134 Супервайзър, магазин Средно / Търговия на едро и дребно 2
133 Носач-товарач, стоки Средно / Търговия на едро и дребно,Основно / Други 2
неопределени специалности
157 Готвач Средно / Хранителни технологии 5
64 Мияч, съдове (ръчно) Основно / Други неопределени специалности,Без 10
образование,Начално
66 Помощник-готвач Основно,Основно / Хранителни технологии,Професионална 6
квалификация / Хранителни технологии (помощник-готвач),Средно 
67 Общ работник Без образование,Начално,Основно / Други неопределени 4
специалности
158 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10
63 Сервитьор Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 15
(квалификация "сервитьор"),Средно
167 Салонен управител Средно 5
196 Барман Средно 5
Страница 11 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

176 Чистач/ Хигиенист Основно / Други неопределени специалности 2
192 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Без образование,Средно 2
191 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8
183 Охранител Средно / Други неопределени специалности 5
181 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант),Средно работа с касов апарат 3
179 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- 1
консултант/касиер),Средно
171 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
177 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 1
164 Салонен управител Средно 5
175 Чистач/ Хигиенист Основно / Други неопределени специалности 3
174 Барман Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
163 Общ работник Начално,Без образование,Основно / Други неопределени 2
специалности
166 Салонен управител Средно 5
169 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
165 Салонен управител Средно 5
178 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 4
пластмаси и стъкло (Дървообработване)
979 Комплектовач Средно 2
918 Администратор, хотел Висше / Туризъм Английски, Немски Clock Evolution; Microsoft 1
Office
941 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг Висше / Спорт Английски 1
942 Финансов мениджър Висше Английски 1
865 Технически сътрудник Средно Немски работа с компютър; 2
WORD, EXCEL
943 Автомонтьор Професионална квалификация (Обслужване на работа с компютър 1
автомобили),Средно
861 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща
869 Продавач-консултант Средно Английски, Немски 1
910 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски Операционни системи MS, 4
технологии , математика и информатика) Бази данни, владеене на 
170 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
863 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
855 Инженер, корабни машини и механизми Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Корабни машини и Английски ms Office; Internet и 2
механизми) електронна поща, 
856 Оператор, въвеждане на данни Средно Английски 2
747 Оператор, контактен център Средно Английски 1
1157 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
930 Координатор, управление на уеб сайт Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 2
987 Шофьор, куриер Средно 2
976 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Английски 9
Страница 12 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

977 Техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно 1
1029 Работник, поддръжка на сгради Средно 5
1020 Крупие Средно MS OFFISE 3
1043 Работник, кухня Средно 1
1042 Носач-товарач, стоки Средно 1
969 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно,Професионален колеж 5
1079 Продавач-консултант Средно 8
929 Работник, поддръжка Основно 1
1009 Камериер/камериерка Средно 7
1109 Техник, водоснабдяване и канализация Професионална квалификация / Други неопределени базови, базови 1
специалности (монтажник ВиК мрежи),Средно,Професионален 
686 Статист Средно Английски, Турски работа с компютър 1
978 Техник-механик, автомобили и кари Средно 1
727 Електрозаварчик Основно (Заварчик) 5
831 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Opera 2
813 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки Английски Опит в С++, ASP.Net, C#, 1
Android, Windows Mobile, 
765 Барман Средно 10
775 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 4
(Готвач),Средно
772 Сервитьор Средно 5
832 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Symphony 1
746 Оператор, контактен център Средно Английски, Френски Практически опит с работа 1
с Outlook
732 Инженер, електроник Висше / Електротехника, електроника и автоматика (Електроника, Английски, Литовски, Руски Windows, Word, Excel, 2
Електронни уреди и системи) Internet
860 Представител, бизнес услуги Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Финанси, Английски Excel;  Package Word; 3
банково и застрахователно дело,Висше / Икономика (Финанси и 
726 Електрозаварчик Основно (Заварчик) 10
725 Тръбар, корабен Основно (корабен тръбар) 20
706 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Мобилни и уеб Английски MS 1
технологии, Информационни и комуникационни SQL.Java,JSON,XML,,Много
705 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Информатика и Английски Отлични познания за SQL 3
софтуерни науки,софтуерни и интернет технологии,софтуерно Server, Postgre; владеене 
707 Отчетник, счетоводство Висше / Икономика Английски Word, Exel ,специфични 1
програмен склад
763 Камериер/камериерка Средно 18
931 Системен анализатор, информационни технологии Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 1
724 Корпусник, корабостроене и кораборемонт Основно (кавалификация"корпусник"),Средно 30
(кавалификация"корпусник")
868 Манипулант, промишлеността Средно Български 3
829 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки Английски, Немски Oracle; Java/Java Script; 3
PHP; C++; SQL; PL/SQL; 
859 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и Счетоводство) Английски Excel; Package  Word 6
932 Крупие Средно Турски, Английски 1
Страница 13 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

920 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски 1
технологии , математика и информатика)
915 Оператор, контактен център Средно Руски, Немски 2
916 Експерт, продажби Висше / Енергетика (инженерна специалност),Висше / Икономика Английски MS WORD, MS EXEL, MS 1
POWER POINT, INTERNET
905 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Основно 6
907 Касиер Средно 2
908 Чистач/ Хигиенист Средно 1
857 Специалист, контрол на документи Висше / Икономика (Финанси, Счетоводство ) Английски Excel;  Package Word; 5
864 Служител, запитвания Средно Немски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
917 Заварчик Професионална квалификация (Заварчик с придобита ІІ квал. група 7
по ел. безопасност),Средно

ДБТ - Вълчи дол

25 Инженер, строителен Професионална квалификация / Архитектура и строителство- 1
комбинирани програми,Средно,Висше / Архитектура, строителство 
19 Електротехник, промишлено предприятие Професионална квалификация (Монтьор по MS Office, Word, Exel 1
електрообзавеждане),Средно (електромонтьор)
23 Механошлосер Професионална квалификация (технология на машиностроенето, 1
други машиностроителни специалности),Средно (Техническо  
21 Апаратчик, химически процеси Професионална квалификация (Машини и съоръжения в 1
химическата промишленост),Средно (Техническо или химическо 
13 Готвач Средно 10
26 Общ работник Средно,Основно 1
20 Електромонтьор, електронна апаратура Средно (Автоматизация на производството и други технически MS Office, Word, Exel 1
специалности)
11 Камериер/камериерка, хотел Начално 3
24 Пакетировач Начално 7
11 Барман Средно Английски Word, Exel 10
15 Чистач/ Хигиенист Основно 9
14 Общ работник Основно 1
12 Сервитьор Средно Английски MS Office, Word, Exel 10
24 Охранител Средно 1
23 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1
10 Чистач/ Хигиенист Начално 5
29 Оператор, генератор Средно (познания по топлотехника) 1
17 Лепач Основно,Начално 4
22 Лекар Висше / Медицина (Лекар) 1
58 Лаборант Средно 3
31 Началник, склад Средно (специализирано техническо образование в областите MS Office, Word, Exel ERP- 1
машиностроене или електротехника .) SAP
28 Пакетировач Средно,Основно 1
60 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно 1
Страница 14 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

40 Охранител Основно 1
41 Камериер/камериерка, хотел Средно 1
37 Счетоводител Висше / Икономика (Счетоводител.) Работа с компютър. 1
23 Пиколо Основно 3
18 Камериер/камериерка Основно 2
21 Помощник-готвач Основно 3
24 Камериер/камериерка Основно 4
26 Перач (ръчно) Основно 3
22 Помощник, кухня (домашен) Основно 1
27 Рецепционист, хотел Средно Руски, Английски, Френски, Работа с компютър. 3
Немски
20 Камериер/камериерка Основно 2
33 Общ работник Основно 3
61 Машинен оператор, опаковане/увиване Средно 2
34 Администратор, хотел Средно Английски 1

ДБТ - Долни Чифлик

131 Системен администратор Висше / Комуникационна и компютърна техника (ИНФОРМАТИКА, поддържа оптимална 1
СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО ) оперативна ефективност
75 Перач (ръчно) Основно 4
92 Сервитьор 4
129 Общ работник Основно 1
191 Чистач/ Хигиенист Начално 2
77 Мияч, съдове (ръчно) 5
43 Чистач/ Хигиенист 3
179 Технически сътрудник Висше Английски excel 1
95 Сервитьор 5
175 Шофьор, автобус Средно 1
206 Чистач/ Хигиенист 3
208 Камериер/камериерка Основно 3
44 Мияч, съдове (ръчно) 9
117 Техник поддръжка на сгради и машини Средно 1
103 Сервитьор Основно,Средно 1
105 Барман Основно,Средно 2
240 Работник, кухня Основно 2
260 Личен асистент Основно 2
Страница 15 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

108 Готвач Основно,Средно 2
196 Общ работник, промишлеността 8
215 Готвач Средно 4
230 Шофьор, автобус 1
200 Камериер/камериерка Основно 3
72 Перач (ръчно) 2
239 Камериер/камериерка 1
124 Камериер/камериерка Основно 2
224 Сезонен работник, горското стопанство 2
189 Работник, сезонен Начално 2
58 Готвач Средно 3
77 Чистач/ Хигиенист 1
102 Сервитьор Средно,Основно 2
54 Охранител 2
268 Чистач/ Хигиенист Основно 5
53 Камериер/камериерка 3
16 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 4
30 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
27 Администратор, хотел Средно (администратор в хотелиерството) 2
29 Барман Средно (барман) 2
38 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
28 Камериер/камериерка 1
52 Помощник-готвач 1
72 Дърводелец Основно 2
80 Общ работник 1
74 Камериер/камериерка 2
18 Сезонен работник, земеделието Без образование 3
76 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2
82 Администратор, хотел Средно Английски 1
78 Крупие Средно 1
79 Спасител, басейн Средно 1
57 Сервитьор 5
81 Продавач-консултант Средно 1
83 Камериер/камериерка, хотел Български 1
Страница 16 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

61 Мияч, съдове (ръчно) 1
69 Сервитьор 1
60 Камериер/камериерка 1
14 Заварчик Без образование 1
17 Чистач/ Хигиенист Средно 2
75 Портиер 2
267 Барман Средно 1
222 Сервитьор 9
221 Камериер/камериерка Основно 7
213 Сервитьор Средно 2
220 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 5
кетеринг,Основно
219 Барман Средно 5
209 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
314 Чистач/ Хигиенист Основно 1
277 Перач (ръчно) Основно 2
261 Камериер/камериерка Основно 4
279 Чистач/ Хигиенист Основно 2
265 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 4
110 Работник, почистване на плувни басейни Основно 3
278 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
258 Мияч, съдове (ръчно) Начално 5
266 Сервитьор Средно 5
263 Готвач Основно 1
262 Администратор, хотел Средно 1
273 Камериер/камериерка, хотел Основно 3
315 Градинар Основно 1
264 Работник, кухня Начално 4
275 Помощник-готвач Основно 3
256 Камериер/камериерка, хотел Основно 15
99 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 9
255 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 12
259 Сервитьор Основно,Средно 10
310 Чистач/ Хигиенист Средно 1
276 Сервитьор Основно 3
Страница 17 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

106 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 4
257 Работник, кухня Основно 5
211 Помощник-готвач Основно 2
217 Работник, кухня Основно 1
205 Шпакловчик Основно 1
97 Барман Средно,Основно 2
98 Общ работник Основно,Средно 2
109 Общ работник Основно,Средно 3
214 Работник, озеленяване Основно 2
199 Камериер/камериерка Основно 2
60 Носач-товарач, стоки Средно 2
61 Сервитьор 1
62 Администратор, хотел Средно / Пътувания, туризъм и свободното време,Средно / Английски, Немски РАБОТА С ПРОГРАМЕН 2
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг ПРОДУКТ
232 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 3
107 Мияч, съдове (ръчно) Средно,Основно 2
78 Мияч, съдове (ръчно) 1
111 Общ работник Без образование 2
210 Барман Средно 1
183 Барман Средно,Професионален колеж,Основно Английски 5
83 Помощник-готвач Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 4
ресторантьорство и кетеринг (РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА 
162 Камериер/камериерка Основно 2
269 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 2
225 Камериер/камериерка Основно 6
246 Чистач/ Хигиенист Основно 1
226 Общ работник Основно 4
287 Помощник-готвач Основно 1
100 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 1
96 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 3
288 Касиер Средно word excel 1

ДБТ - Провадия

45 Помощник-готвач Основно 2
42 Чистач/ Хигиенист Начално 1
41 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
Страница 18 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

39 Работник, поддръжка на сгради Средно / Други неопределени специалности (техническо) 1
48 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 1
56 Общ работник Начално,Основно 2
203 Помощник, магазин Средно 1
222 Мениджър, ключови клиенти Висше / Икономика,Висше / Администрация и управление Руски, Английски, Френски, MS Office, MS Office 2
Немски
224 Монтажник, изделия от метал Професионална квалификация / Машиностроене, 1
металообработване и металургия (заваряване),Средно,Основно
169 Машинен оператор, производство на картонени изделия Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
223 Оператор, производствена линия Средно,Основно 3
225 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Основно,Средно,Професионална квалификация / Машиностроене, 1
металообработване и металургия (заваряване)
51 Камериер/камериерка Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг
47 Камериер/камериерка Основно 4
43 Работник в бар Основно (кат. В) 1
44 Готвач Средно / Хранителни технологии,Професионална квалификация / 2
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на 
25 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2
177 Охранител Средно 3
167 Счетоводител, оперативен Висше / Икономика (Счетоводство и контрол) 1
84 Техник, електрически системи Средно / Електротехника и енергетика (правоспособност за работа 1
с моторен трион и с автовишка)
28 Тракторист Основно,Средно 1
27 Шофьор, автобус Основно (категория Б),Средно 1
226 Машинен оператор Средно 1
221 Камериер/камериерка Основно,Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 10
ресторантьорство и кетеринг (Камериер/камериерка)
186 Общ работник Начално 1
220 Помощник-готвач Средно,Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 12
ресторантьорство и кетеринг
24 Камериер/камериерка Основно 2
176 Продавач-консултант Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно 1
238 Камериер/камериерка Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг (камериер/ка)
260 Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или кера Основно,Средно / Химични продукти и  технологии,Средно 10
255 Общ работник, строителство на сгради Средно,Основно 1
214 Камериер/камериерка Основно,Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 8
ресторантьорство и кетеринг (Камериер/камериерка),Средно
212 Помощник-готвач Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 5
ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия 
211 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (Производство на кулинарни изделия и напитки),Средно /
213 Общ работник Начално 2
207 Работник, сезонен Без образование,Основно,Начално 20
218 Работник, кухня Основно 2
Страница 19 oт 20

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

219 Готвач 2
46 Мияч, съдове (ръчно) Начално 4
208 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Професионална квалификация / Производствени технологии – 4
дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно
215 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 10
209 Контрольор, качество Средно,Професионална квалификация / Производствени 3
технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
245 Машинен оператор, дървообработване Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 1
пластмаси и стъкло,Средно
244 Общ работник, промишлеността Основно,Средно 1
231 Сервитьор Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно
237 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 2
236 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 2
234 Работник, поддръжка Средно / Електротехника и енергетика 1
227 Шивач Средно,Професионална квалификация / Производствени 1
технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
217 Сервитьор Средно 10

30 май 2022 г. СРМ на ДБТ гр.Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа във Варненска област Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR