Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Велики Преслав, ДБТ - Каолиново, ДБТ - Нови Пазар и ДБТ - Шумен към 27 юни 2022г.

Работа в Шумен и областта

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” ШУМЕНСКА ОБЛАСТ – към 27.6.2022 г.

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр

ДБТ - Велики Преслав

Шумен

151 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
(заварчик)
173 Общ работник Основно 7
172 Социален работник Средно Компютърна 1
грамотност, Word, Exel, 
168 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство Средно / Транспортни  услуги (фадромист) 2
163 Личен асистент Основно 2
164 Машинен оператор Основно,Начално 3
166 Сервитьор Средно Английски, Немски, Руски 5
162 Машинен оператор, хлебни изделия Основно,Начално 3
152 Бояджия, стоманени конструкции Средно / Строителство (бояджия),Основно / Строителство 1
(бояджия)
18 Машинен оператор, шиене Начално 15
17 Гладач, ютия 3
43 Сезонен работник, земеделието Основно 1
42 Общ работник, строителство на сгради Основно 2
165 Обслужващ работник, промишлено производство Начално,Основно 3
41 Машинен оператор, дървообработване 5

ДБТ - Каолиново

99 Работник, отглеждащ селскостопански животни Основно 2
97 Водач, селскостопански машини Средно 1
100 Аранжор, витрини/щандове Средно / Маркетинг и реклама Работа с копютър 1
96 Работник, изолация Основно 3
83 Сезонен работник, земеделието Основно 2
58 Машинен оператор, производство на фуражи и фуражни добавки Средно 4
64 Агроном Висше / Растениевъдство 1
60 Работник, правене на колбаси Средно / Хранителни технологии 8
63 Животновъд Основно 4
62 Работник, обработка на трупи Средно 6
59 Работник, конюшня Основно 3
Page 1 of 5

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр

61 Лаборант Средно / Хранителни технологии (производство на млечни 2
продукти)
101 Работник, зареждане на рафтове Основно 2

ДБТ - Нови Пазар

45 Куриер Средно програмни продукти 1
58 Машинен оператор, производство на керамични изделия Основно Турски 3
56 Общ работник, промишлеността Основно Турски 3
57 Настройчик, керамични машини Основно Английски, Турски 5
55 Търговски посредник Средно Английски, Турски 3
53 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги 1
51 Сервитьор Средно,Основно 3
43 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Професионална квалификация / Хранителни технологии 1
(помощник кухня)
122 Чистач/ Хигиенист 1
60 Машинен оператор, производство на растителни масла Средно 6
54 Общ работник 5
161 Оператор, пещи за изпичане Основно,Средно / Химични продукти и  5
технологии,Професионална квалификация / Химични 
106 Помощник-готвач 1
107 Камериер/камериерка 1
108 Медицинска сестра Висше / Медицина 1
178 Работник, консервна фабрика 8
182 Чистач/ Хигиенист 4
183 Социален работник, закрила на детето Средно (Не се изисква придобита професия / квалификация) Работа с Microsoft Word, 1
Excel и Internet
181 Работник, консервна фабрика Основно 5
68 Машинен оператор, шиене на облекла 4
168 Шлосер Професионална квалификация / Машиностроене, 2
металообработване и металургия,Средно
61 Огняр Средно,Професионална квалификация / Други неопределени 2
специалности (правоспособност за работа с парни котли)
163 Общ работник 5
162 Машинен оператор, производство на керамични изделия Основно,Средно,Професионална квалификация / Химични 10
продукти и  технологии
123 Началник, склад Средно / Икономически науки Word, Excel 1
176 Градинар Професионална квалификация / Градинарство (паркове и 1
градини),Средно
95 Началник смяна Средно 2
167 Електротехник, промишлено предприятие Средно / Електротехника и енергетика,Професионална 3
квалификация / Електротехника и енергетика
Page 2 of 5

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр

147 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика 1
152 Общ работник Основно 3
151 Машинен оператор, банциг Средно 1
158 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги 2
159 Работник, консервна фабрика 10
160 Оператор, преса Основно,Професионална квалификация / Химични продукти и 5
технологии,Средно
165 Машинен оператор Професионална квалификация / Машиностроене, 2
металообработване и металургия,Средно
164 Водач, мотокар Професионална квалификация / Моторни превозни средства, 2
кораби и въздухоплавателни средства (Водач, мотокар)

ДБТ - Шумен

718 Младши специалист Основно 30
746 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Педагогика (НУП) 2
748 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика (Графичен дизайн) 1
747 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Български език и литература) 1
686 Охранител Средно (курс за охранител) 1
741 Медицински лаборант Висше / Здравни грижи (лаборант) 2
738 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (медицинска сестра) 3
743 Техник, механик Средно (техник) 1
675 Готвач Средно 2
740 Оператор, парни и водогрейни съоръжения Средно,Професионална квалификация / Електротехника и 1
енергетика (Оператор, парни и водогрейни съоръжения 
653 Машинен оператор Средно 2
645 Животновъд 2
664 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и 2
въздухоплавателни средства (монтьор на автомобили и 
662 Общ работник 17
605 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Средно 5
641 Общ работник, строителство на сгради 10
669 Общ работник Начално 10
644 Бояджия, стоманени конструкции Основно,Средно 1
674 Водач, мотокар Основно (Правоспособност за управление на мотокар и 1
електрокар)
671 Завеждащ, административна служба Средно Microsoft office 1
676 Сервитьор Средно 2
681 Чистач/ Хигиенист Средно,Без образование,Основно 8
Page 3 of 5

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр

682 Общ работник Средно,Без образование,Основно 1
695 Помощник, магазин Средно 1
678 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 1
643 Заварчик Средно 2
597 Машинен оператор, обработване на месо/риба Средно 1
595 Чистач/ Хигиенист Основно 1
395 Работник, строителството Средно 1
405 Общ работник, строителство на сгради Средно 1
379 Продуктов мениджър Висше / Икономика (Икономика, Статистика, Маркетинг) Английски, Немски, Руски Microsoft office, Word, 1
Excel, Powrpoint, опит с 
497 Общ работник, промишлеността Средно,Основно 1
540 Лекар Висше / Медицина 3
635 Барман 2
567 Кранист Основно (кранист) 1
696 Обслужващ, магазин Средно 1
607 Монтьор, промишлено оборудване Средно 1
627 Заварчик Основно (заварчик),Средно (заварчик) 1
629 Чистач/ Хигиенист 1
642 Домашна помощница Начално,Основно 6
636 Сервитьор 4
638 Помощник-готвач 2
637 Камериер/камериерка 2
568 Общ работник, промишлеността Основно 1
744 Бояджия, стоманени конструкции Средно 2
726 Гладач 1
731 Помощник, магазин Средно 1
606 Специалист, качество Средно 2
728 Барман Основно,Средно 3
727 Помощник-готвач Средно,Основно 3
730 Обслужващ, магазин Средно 2
677 Помощник-готвач Средно 1
742 Специалист, логистика Средно,Висше Английски Ms office 1
723 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци 7
Page 4 of 5

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр

734 Печатар Средно 2
732 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно,Основно 2
733 Технически сътрудник Средно,Висше Word, Excel 1
745 Пекар 2
737 Заварчик Средно 1
736 Монтьор, паропроводни тръби Средно 1
14 Сметосъбирач 1
729 Общ работник Средно 1
706 Барман Средно Английски, Руски, Немски 5
739 Лекар Висше / Медицина (лекар) 3
697 Работник, консервна фабрика Средно,Основно 6
699 Общ работник 1
698 Мияч, превозни средства (ръчно) 1
709 Аранжор, витрини/щандове 1
707 Продавач-консултант 4
711 Охранител 1
725 Шивач 2
703 Продавач, бизнес услуги Средно 2
720 Чистач/ Хигиенист 2
712 Шофьор, товарен автомобил Основно 1
704 Водач, мотокар Основно (мотокарист),Средно (мотокарист) 1
713 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно,Основно 1
708 Касиер 3
724 Опаковач 1
721 Помощник-готвач Основно,Средно 1
692 Работник, строителството 6
710 Разпределител, материали и полуфабрикати 1

27 юни 2022г. СРМ на ДБТ гр.Добрич А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Шумен и областта Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR