Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Варна, ДБТ - Провадия и ДБТ - Вълчи дол към 27 юни 2022г.

Работа във Варна и областта

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 27.6.2022 г. 

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

ДБТ - Варна

Варна
1805 Пазач, невъоръжена охрана Средно 1
1819 Технически сътрудник Средно,Висше работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща
1766 Продавач-консултант Средно Немски 2
1684 Общ работник 15
1756 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1757 Рецепционист, хотел Средно Английски 2
1802 Готвач Средно 2
1320 Сервитьор Основно,Средно Английски 1
1800 Продавач-консултант Средно 1
1685 Монтажник Средно 15
1775 Готвач Средно 5
1733 Помощник-готвач Средно 1
1804 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра) 2
1798 Общ работник Начално,Основно,Средно 10
1814 Техник, електрически системи Средно 1
1707 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач),Средно
1389 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(Готвач),Средно
1811 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално,Основно 1
1778 Камериер/камериерка, хотел Средно 4
1801 Мияч, съдове (ръчно) 2
1735 Барман Средно 2
1395 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Румънски, Английски работа с компютър 12
(Сервитьор),Средно
1807 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно 5
1705 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1799 Шофьор, товарен автомобил Основно,Средно 10
1880 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 1
пластмаси и стъкло (ДЪРВОДЕЛЕЦ),Средно
1737 Сервитьор Средно 2
1862 Крояч, текстил Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, 3
облекло, обувки и кожи (конструиране и моделиране на 
1977 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (Учител по физическо възпитание/учител по Уменияя за работа с 1
физическо възпитание и спорт, бакалавър или магистър) електронната 
1887 Пласьор, стоки Средно 3
Страница 1 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1884 Монтажник, превозни средства Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 10
средства (Автомобили и кари)
1882 Майстор, производство на тестени изделия Средно 2
1871 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно работа с компютър 4
1876 Камериер/камериерка Средно,Основно 10
1870 Продавач-консултант Средно работа с компютър 5
1869 Администратор, хотел Средно,Висше,Полувисше Руски, Английски 3
1877 Сервитьор Средно Немски, Английски, Руски 10
1868 Машинен оператор Средно 2
1849 Помощник-готвач Средно 1
1815 Работник, строителството Средно 1
1843 Сервитьор Средно 2
1822 Пазач Средно 1
1866 Готвач Средно 1
1834 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1864 Общ работник, строителство на сгради Основно 1
1847 Специалист Средно 1
1863 Шивач Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, 2
облекло, обувки и кожи
1498 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки,Висше / Общо Outlook, Java 8, Spring and 7
инженерство (КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР) RESTFul,  web servises
1824 Шофьор, товарен автомобил Средно 1
1826 Пазач, невъоръжена охрана Средно,Основно 1
1825 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно,Основно 10
1823 Сметосъбирач Без образование,Основно,Начално 3
1820 Продавач-консултант Средно 4
1808 Крояч, текстил Средно 1
1861 Помощник, кухня (без домашен) Основно,Средно,Начално,Без образование 1
1280 Куриер Средно 3
1561 Етикетировач (ръчно) Средно 6
1570 Настройчик, режещи металообработващи машини Средно (студена обработка на металите) 1
1567 Корпусник, корабостроене и кораборемонт Средно (газокислородно рязане, заварчик ъглови шевове) 1
1566 Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна 1
техника (Радиотехника, електроника, автоматика),Средно
1564 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1
средства (ДВГ),Професионална квалификация / Моторни превозни 
1474 Мияч, съдове (ръчно) Средно 2
1472 Камериер/камериерка Без образование,Начално 2
1475 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
Страница 2 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1447 Кранист Средно (удостоверение за работа с портален кран) 1
1446 Тръбар, корабен Основно (с курс за професионална квалификация),Средно 2
1442 Чистач/ Хигиенист Основно 2
1803 Маникюрист Средно Internet и електронна поща 1
1445 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно 2
1563 Помощник-готвач Средно 2
1424 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 47
WORD, EXCEL
1423 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 49
WORD, EXCEL
1388 Транжор Основно,Средно 1
1390 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно 5
1391 Барман Професионален колеж,Средно Английски 5
1397 Помощник-готвач Професионален колеж,Средно 5
1385 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 
1379 Сервитьор Средно Английски 5
1354 Общ работник Средно,Основно,Начално 2
1394 Спасител, басейн Средно,Основно 2
1400 Общ работник Средно,Основно 2
1448 Автомонтьор Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (двигатели с вътрешно горене)
1689 Калкулант Средно работа с компютър 1
1790 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство Средно 1
1783 Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше / Право работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1781 Барман Средно 3
1780 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 10
1755 Аниматор Средно 3
1758 Координатор Средно Английски, Руски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1721 Администратор, хотел Средно 2
1720 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4
1709 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(сервитьор),Средно
1711 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно 1
1710 Управител, ресторант Средно,Висше 1
1601 Експерт, климатични и механични системи Средно (техническо образование),Висше (техническо 3
образование)
1690 Приемчик, мляко Средно работа с компютър 1
1562 Сервитьор Средно Английски, Немски, Руски 2
1378 Работник в ресторант Средно 10
Страница 3 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1380 Електротехник, поддръжка на сгради Висше (електротехник) Обща компютърна 1
грамотност
1371 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
1373 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1376 Барман Средно Английски, Немски 3
1674 Администратор, хотел Средно Немски, Руски 2
1660 Монтажник, сложни/комбинирани изделия Средно 1
1643 Товарач Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни Ms office 2
средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач мотокар)
1644 Куриер, служба/офис Средно Ms office 1
1635 Помощник-готвач 2
1632 Заварчик Професионална квалификация (правоспособност за заваряване 2
),Основно,Средно
1881 Касиер Средно 4
1708 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(готвач),Средно
1970 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски работа с компютър 3
(сервитьор)
1838 Помощник-директор, учебната дейност Висше 1
1835 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Биология) Ms office 1
1926 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1904 Охранител Средно 20
1964 Огняр Средно / Електротехника и енергетика (огняр на парни и 1
водогрейни котли; правоспособност за работа с газови 
1967 Домакин Средно работа с компютър 1
1981 Завеждащ, административна служба Средно 1
1941 Технически секретар Висше Английски работа с компютър 1
1944 Общ работник Средно (правоспособност за огняр) 1
2006 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по технологии, 1
предприемачество и информационни технологии)
1919 Главен счетоводител Висше / Икономика (Счетоводство и контрол; бюджетно 1
счетоводство)
1988 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
1971 Продавач, закуски и напитки Средно Английски работа с компютър 1
1859 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Филология (Английска филология),Висше / Педагогика на 1
обучението по ... (Английски език)
1779 Главен камериер/камериерка, хотел Средно 4
1963 Асистент-продавач Средно,Основно 20
1939 Пласьор, стоки Средно 2
2004 Барман Средно 2
1991 Склададжия Средно 2
2003 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(камериер),Средно
2005 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(Готвач),Средно
Страница 4 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1992 Чистач/ Хигиенист Средно 5
1986 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 4
1993 Експерт, продажби Висше / Туризъм,Висше / Икономика (маркетинг) Английски работа с компютър 1
1886 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки,Висше / Комуникационна и 1
компютърна техника
1966 Лекар, вътрешни болести (специалист) Висше / Медицина 1
2008 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по география, 1
икономика и човек и природа)
1980 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (учител по български език и литература) Умения за работа с 1
електронната 
1979 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (учител по математика ) Умения за работа с 1
електронната 
1978 Учител, теоретично обучение Висше / Хранителни технологии (педагогическа 1
правоспособност),Висше / Педагогика на обучението по ... 
1990 Учител, практическо обучение Висше / Информатика и компютърни науки (компютърни мрежи и 2
комуникации; ком. системи и технологии; софтуерно инженерство; 
1984 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика на обучението по ... (практическо обучение - Умения за работа с 1
барманство, сервиране, готварство, сладкарство и кетъринг),Висше електронната платформа 
1983 Учител, теоретично обучение Висше / Хранителни технологии (педагогическа 1
правоспособност),Висше / Педагогика на обучението по ... 
1913 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Немска филология) 1
1911 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Английска филология) 2
1912 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Изобразителни изкуство) 1
2007 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (учител по БЕЛ и анг. език),Висше / Педагогика 1
на обучението по ... (учител по БЕЛ и анг. език)
1957 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по технологии и 1
предприемачество)
1860 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП,ПУНУП) 1
1951 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по ФВС) 1
1836 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) Ms office 4
1955 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) 1
1953 Помощник-директор, учебната дейност Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по история) 1
1879 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Физически науки (Физика и Астрономия - учителска 1
правоспособност ),Висше / Педагогика на обучението по ... (Физика 
1940 Помощник-директор, учебната дейност Висше / Педагогика,Висше / Педагогика на обучението по ... 1
1952 Помощник-директор, учебната дейност Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) 1
1956 Старши учител, ресурсен Висше / Педагогика (Специална педагогика) 1
1851 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) 1
1852 Огняр Средно / Електротехника и енергетика (оператор на парни и 1
водогрейни съоръжения),Средно,Професионална квалификация / 
1954 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика) 1
1839 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Информатика и 1
Информационни технологии)
1850 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) 1
1987 Камериер/камериерка, хотел Средно 2
1950 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по ФВС) 1
1909 Спасител, басейн Професионална квалификация (спасител),Средно 2
Страница 5 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1928 Оператор, инсталация за изваряване на пиво/алкохолни напитки Средно 2
1924 Оператор, въвеждане на данни Средно Руски, Украински работа с компютър 1
1932 Водач, мотокар Средно 2
1930 Общ работник Основно 4
1925 Лекар по дентална медицина Висше / Стоматология (Лекар по дентална медицина) Руски, Украински работа с компютър 1
1920 Носач-товарач, стоки Средно 5
1918 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 4
1916 Помощник-готвач Средно,Основно 5
1915 Готвач Средно / Хранителни технологии (производство на кулинарни 5
изделия),Средно
1914 Сладкар Средно 2
1917 Продавач-консултант Средно 1
2002 Пазач-портиер Средно 3
1908 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (обслужване Руски, Английски 6
на заведения за обществено хранене),Средно
1933 Шофьор, автобус Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Турски 1
средства,Средно
1905 Камериер/камериерка Средно Руски, Английски 4
1906 Готвач Средно / Хранителни технологии (производство на кулинарни 6
изделия),Средно
1907 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (обслужване Руски, Английски 7
на заведения за обществено хранене),Средно
1900 Оператор, производствена линия Средно 3
1902 Монтажник, дограма Средно 1
1898 Сервитьор Средно 2
1899 Окачествител, продукти (без храни и напитки) Средно,Основно 1
1903 Касиер Средно 2
1901 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 1
1872 Работник, поддръжка Средно (техническо образование) 1
1878 Готвач Средно 2
1910 Крупие Средно Английски, Турски 2
1961 Камериер/камериерка Средно 8
1982 Сътрудник, охрана Средно 4
1972 Инженер, електроник Висше / Електротехника, електроника и автоматика (електроника, Руски, Литовски, Английски работа с компютър; 2
електронни уреди и системи) WORD, EXCEL, Internet
1973 Склададжия Средно Руски, Английски, Литовски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL,интернет
1976 Домашна помощница Основно,Средно 2
1974 Продавач-консултант Средно MS OFFISE, ERP  система 4
1969 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно 1
1962 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант; 5
касиер)
Страница 6 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1985 Санитар Основно 2
1975 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно MS OFFISE, ERP СИСТЕМА 2
1968 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1
средства (автомонтьор),Основно (автомонтьор)
1959 Охранител Основно 2
1842 Готвач Основно,Начално,Средно 4
1958 Общ работник Основно 2
1931 Машинен оператор, изделия от хартия Средно 2
1960 Работник, кухня Средно 4
1949 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
1947 Сервитьор Основно 2
1948 Камериер/камериерка Основно 2
1942 Камериер/камериерка Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(камериер)
1934 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Педагогика (НУП или ПНУП ) 3
1937 Касиер Средно 4
1771 Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше Електронен дневник, офис 1
пакет
1943 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- 43
консултант, касиер)
1938 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 7
1927 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- консултант, 4
касиер),Средно
1355 Монтажник, метални конструкции Средно 1
1946 Готвач Основно 1
233 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10
29 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 2
223 Кофражист Средно 5
221 Общ работник Основно 5
222 Арматурист Средно 5
218 Касиер Средно 5
226 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 4
225 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(камериер),Основно
224 Склададжия Средно 6
227 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
231 Работник, поддръжка Средно 2
228 Шивач Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 6
обувки и кожи (шивач/ка)
219 Касиер Средно 1
230 Организатор, пътувания Висше Английски Ms Office 1
Страница 7 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
215 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
232 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 10
234 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сервитьор)
235 Склададжия Средно 2
236 Охранител Средно / Други неопределени специалности,Средно 1
21 Крояч, текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 3
кожи
20 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 6
кожи (може и основно)
22 Технолог, моделиране и конструиране на облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 1
кожи (или висше)
24 Шофьор, автобус Средно 1
23 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно (може и основно) 10
25 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 4
30 Касиер Средно (може и основно) 2
229 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно / Други неопределени специалности,Без 10
образование
168 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 4
1403 Камериер/камериерка Начално,Средно,Основно 2
1349 Работник, озеленяване Средно,Основно,Начално 1
63 Сервитьор Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 15
(квалификация "сервитьор"),Средно
67 Общ работник Без образование,Начално,Основно / Други неопределени 4
специалности
64 Мияч, съдове (ръчно) Основно / Други неопределени специалности,Без 9
образование,Начално
66 Помощник-готвач Основно,Основно / Хранителни технологии,Професионална 6
квалификация / Хранителни технологии (помощник-готвач),Средно 
165 Салонен управител Средно 5
170 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
166 Салонен управител Средно 5
171 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
164 Салонен управител Средно 5
220 Администратор, хотел Средно Немски, Руски, Английски 2
167 Салонен управител Средно 5
31 Барман Средно 2
185 Камериер/камериерка Основно,Средно / Други неопределени специалности,Без 4
образование,Начално
187 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Други неопределени специалности 4
204 Домакин Основно,Средно 1
203 Гладач Начално,Основно 1
207 Арматурист Средно / Машиностроене, металообработване и 3
металургия,Основно
210 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно,Основно
Страница 8 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
208 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно,Без образование 2
209 Работник, кухня Без образование,Основно,Начално 2
212 Общ работник Основно / Други неопределени специалности,Средно / Други 2
неопределени специалности
211 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
213 Продавач-консултант Средно 2
169 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
1109 Техник, водоснабдяване и канализация Професионална квалификация / Други неопределени базови, базови 1
специалности (монтажник ВиК мрежи),Средно,Професионален 
747 Оператор, контактен център Средно Английски 1
32 Гладач Основно 4
859 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и Счетоводство) Английски Excel; Package  Word 6
26 Барман Средно 2
855 Инженер, корабни машини и механизми Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Корабни машини и Английски ms Office; Internet и 2
механизми) електронна поща, 
979 Комплектовач Средно 2
977 Техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно 1
987 Шофьор, куриер Средно 2
978 Техник-механик, автомобили и кари Средно 1
1029 Работник, поддръжка на сгради Средно 5
1042 Носач-товарач, стоки Средно 1
746 Оператор, контактен център Средно Английски, Френски Практически опит с работа 1
с Outlook
1079 Продавач-консултант Средно 8
863 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
1157 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
1156 Началник, склад Средно 1
923 Сервитьор Средно 3
894 Мияч, съдове (ръчно) Средно 6
1293 Работник, кухня Средно 1
1346 Готвач Средно 2
1345 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2
1383 Мениджър, ключови клиенти Висше Френски, Английски, Руски MS Office 1
1359 Общ работник, промишлеността Средно,Основно 1
1382 Продавач-консултант Средно Ms Office 1
1384 Носач-товарач, стоки Основно,Средно,Начално,Без образование Ms Office 7
1322 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 9
969 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно,Професионален колеж 5
Страница 9 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
917 Заварчик Професионална квалификация (Заварчик с придобита ІІ квал. група 7
по ел. безопасност),Средно
33 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 2
36 Продавач-консултант Средно 20
34 Работник, сглобяване на детайли Средно (може и основно) 2
35 Касиер, обменно гише Средно 10
27 Огняр Средно (може и с основно, да притежава правоспособност за 1
огняр)
831 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Opera 2
856 Оператор, въвеждане на данни Средно Английски 2
916 Експерт, продажби Висше / Енергетика (инженерна специалност),Висше / Икономика Английски MS WORD, MS EXEL, MS 1
POWER POINT, INTERNET
857 Специалист, контрол на документи Висше / Икономика (Финанси, Счетоводство ) Английски Excel;  Package Word; 5
915 Оператор, контактен център Средно Руски, Немски 2
920 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски 1
технологии , математика и информатика)
943 Автомонтьор Професионална квалификация (Обслужване на работа с компютър 1
автомобили),Средно
942 Финансов мениджър Висше Английски 1
864 Служител, запитвания Средно Немски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
832 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Symphony 1
865 Технически сътрудник Средно Немски работа с компютър; 2
WORD, EXCEL
941 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг Висше / Спорт Английски 1
931 Системен анализатор, информационни технологии Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 1
910 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски Операционни системи MS, 4
технологии , математика и информатика) Бази данни, владеене на 
860 Представител, бизнес услуги Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Финанси, Английски Excel;  Package Word; 3
банково и застрахователно дело,Висше / Икономика (Финанси и 
930 Координатор, управление на уеб сайт Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 2
918 Администратор, хотел Висше / Туризъм Английски, Немски Clock Evolution; Microsoft 1
Office
829 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки Английски, Немски Oracle; Java/Java Script; 3
PHP; C++; SQL; PL/SQL; 
861 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща
869 Продавач-консултант Средно Английски, Немски 1

ДБТ - Вълчи дол

39 Чистач, производствени помещения Начално,Основно 3
25 Специалист Средно 1
27 Машинен оператор, производство на керамични изделия Основно,Средно 10
22 Лекар Висше / Медицина (Лекар) 1
29 Образователен медиатор Средно 1
15 Чистач/ Хигиенист Основно 9
Страница 10 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
25 Инженер, строителен Професионална квалификация / Архитектура и строителство- 1
комбинирани програми,Средно,Висше / Архитектура, строителство 
33 Общ работник Основно 3
63 Общ работник 9
41 Продавач-консултант Средно 1
42 Продавач-консултант Средно 1
43 Чистач/ Хигиенист Основно 1
44 Отговорник/Специалист, техническа поддръжка Средно (Технически познания по устройството на леки и 1
лекотоварни автомобили)
20 Камериер/камериерка Основно 1
56 Сервитьор Средно 1
82 Общ работник Основно 6
37 Счетоводител Висше / Икономика (Счетоводител.) Работа с компютър. 1
40 Готвач Средно 1
ДБТ - Долни Чифлик
269 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 2
240 Работник, кухня Основно 1
208 Камериер/камериерка Основно 3
215 Готвач Средно 4
214 Работник, озеленяване Основно 2
232 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 3
225 Камериер/камериерка Основно 6
226 Общ работник Основно 4
196 Общ работник, промишлеността 3
252 Продавач-консултант Средно 1
179 Технически сътрудник Висше Английски excel 1
288 Касиер Средно word excel 1
213 Сервитьор Средно 1
210 Барман Средно 1
246 Чистач/ Хигиенист Основно 1
87 Барман Основно 3
72 Дърводелец Основно 2
74 Камериер/камериерка 2
77 Чистач/ Хигиенист 1
76 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2
Страница 11 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
78 Крупие Средно 1
83 Камериер/камериерка, хотел Български 1
189 Работник, сезонен Начално 1
60 Камериер/камериерка 1
200 Камериер/камериерка Основно 3
88 Сервитьор Основно 3
175 Шофьор, автобус Средно 1
217 Работник, кухня Основно 1
191 Чистач/ Хигиенист Начално 2
220 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 5
кетеринг,Основно
206 Чистач/ Хигиенист 3
81 Продавач-консултант Средно 1
257 Работник, кухня Основно 5
350 Чистач/ Хигиенист Основно 1
351 Общ работник Без образование 1
353 Помощник-готвач Основно 10
348 Сервитьор Основно 5
255 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 12
258 Мияч, съдове (ръчно) Начално 5
352 Готвач Основно 2
259 Сервитьор Основно,Средно 10
361 Счетоводител Висше РАБОТА С ПРОГРАМЕН 1
ПРОДУКТ
268 Чистач/ Хигиенист Основно 5
358 Младши инспектор Висше / Икономика КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ 1
310 Чистач/ Хигиенист Средно 1
219 Барман Средно 5
354 Работник, кухня Основно 2
183 Барман Средно,Професионален колеж,Основно Английски 5
256 Камериер/камериерка, хотел Основно 15
222 Сервитьор 7
359 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 10
347 Помощник-готвач Основно 3
221 Камериер/камериерка Основно 6
320 Камериер/камериерка Основно 2
Страница 12 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
275 Помощник-готвач Основно 2
277 Перач (ръчно) Основно 2
279 Чистач/ Хигиенист Основно 2
315 Градинар Основно 1
278 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
276 Сервитьор Основно 3
273 Камериер/камериерка, хотел Основно 2
340 Камериер/камериерка Основно 2
343 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 2
266 Сервитьор Средно 2
344 Продавач-консултант Основно 1
342 Камериер/камериерка, хотел Основно 2

ДБТ - Провадия

245 Машинен оператор, дървообработване Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 1
пластмаси и стъкло,Средно
260 Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или кера Основно,Средно / Химични продукти и  технологии,Средно 9
209 Контрольор, качество Средно,Професионална квалификация / Производствени 3
технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
208 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Професионална квалификация / Производствени технологии – 4
дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно
220 Помощник-готвач Средно,Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 4
ресторантьорство и кетеринг
218 Работник, кухня Основно 2
221 Камериер/камериерка Основно,Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 2
ресторантьорство и кетеринг (Камериер/камериерка)
177 Охранител Средно 3
244 Общ работник, промишлеността Основно,Средно 1
234 Работник, поддръжка Средно / Електротехника и енергетика 1
191 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 1
282 Консултант (промотьор), продажби Средно,Висше WORD, EXCEL 1
299 Общ работник Основно 5
215 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 2
280 Работник, кухня Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг,Средно
288 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
287 Помощник-готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (с предимство),Основно,Средно
286 Камериер/камериерка Основно,Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 2
ресторантьорство и кетеринг
293 Технически сътрудник Висше МС Офис 1
294 Агроном Висше / Растениевъдство МС Офис 1
Страница 13 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
292 Общ работник Средно,Основно 1
298 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно 2
303 Технически ръководител, строителство Професионална квалификация / Строителство,Средно,Висше / MS office 1
Архитектура, строителство и геодезия
305 Технически сътрудник Професионална квалификация / Секретарски и административни 1
офис дейности,Средно
304 Строител, жилища Основно 10
306 Специалист, продажби Средно MS office 1
302 Продавач-консултант Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно MS office 1
(Продавач-консултант),Средно
37 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно 1
300 Обслужващ, магазин Средно 1

27 юни 2022г. СРМ на ДБТ гр. Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа във Варна и областта Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR