Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Варна, ДБТ - Вълчи дол и ДБТ - Долни Чифлик към 6 юни 2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 6.6.2022 г.

ДБТ - Варна

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

Варненска област

1609 Продавач-консултант Средно 1
1634 Продавач-консултант Висше Английски 1
1635 Помощник-готвач 2
1640 Охранител Средно 2
1632 Заварчик Професионална квалификация (правоспособност за заваряване 2
),Основно,Средно
1641 Охранител Средно 5
1615 Консултант, продажби ИКТ Средно 5
1624 Готвач Средно 1
1623 Сервитьор Средно 2
1614 Камериер/камериерка, хотел 2
1555 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно,Средно 2
1610 Сервитьор Средно 2
1611 Социален педагог Висше / Педагогика (социален педагог) Английски, Немски 10
1570 Настройчик, режещи металообработващи машини Средно (студена обработка на металите) 1
1617 Помощник-възпитател Висше / Педагогика,Висше / Филология Английски, Немски 10
1651 Чистач/ Хигиенист Основно 5
1612 Социален работник Висше / Социални дейности 10
1608 Барман Средно 1
1618 Психолог 10
1625 Барман Средно 1
1528 Сервитьор Средно Руски, Английски 7
1527 Готвач Средно Руски, Английски 10
1529 Камериер/камериерка Средно Руски, Английски 4
1530 Рецепционист, хотел Средно Руски, Английски 4
1563 Помощник-готвач Средно 2
1526 Барман Средно Руски, Английски 3
1562 Сервитьор Средно Английски, Немски, Руски 2
1665 Сервитьор Средно Английски 2
1554 Шивач Основно,Средно 6
1677 Помощник-готвач Средно 1
Страница 1 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1739 Ръководител, компютърен кабинет Висше / Педагогика на обучението по ... (Информатика и Ms office 1
Информационни технологии)
1711 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно 1
1708 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(готвач),Средно
1497 Работник, кухня Основно,Средно 1
1683 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
1688 Помощник-готвач Средно 2
1371 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
1682 Готвач Средно 2
1378 Работник в ресторант Средно 10
1687 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
1373 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1376 Барман Средно Английски, Немски 3
1645 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно 2
1642 Оператор, център за обаждания Средно Ms Office 10
1655 Чистач/ Хигиенист Средно основни познания Viber, 3
Интернет
1660 Монтажник, сложни/комбинирани изделия Средно 1
1678 Барман Средно 5
1675 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- работа с компютър 10
консултант, касиер)
1679 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 4
(готвач),Средно
1676 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8
(сервитьор),Средно
1674 Администратор, хотел Средно Немски, Руски 2
1643 Товарач Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни Ms office 2
средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач мотокар)
1652 Монтажник, дограма Средно 1
1654 Чистач/ Хигиенист 1
1656 Чистач/ Хигиенист Средно основни познания Viber, 1
Интернет
1646 Гладач Основно 2
1644 Куриер, служба/офис Средно Ms office 1
1561 Етикетировач (ръчно) Средно 6
1380 Електротехник, поддръжка на сгради Висше (електротехник) Обща компютърна 1
грамотност
1359 Общ работник, промишлеността Средно,Основно 1
1354 Общ работник Средно,Основно,Начално 2
1379 Сервитьор Средно Английски 5
1361 Касиер Средно 2
1355 Монтажник, метални конструкции Средно 1
Страница 2 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1360 Касиер Средно 2
1322 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10
1382 Продавач-консултант Средно Ms Office 1
769 Камериер/камериерка Основно,Средно 3
1384 Носач-товарач, стоки Основно,Средно,Начално,Без образование Ms Office 7
1370 Продавач-консултант Средно,Основно 1
1374 Носач-товарач, стоки Средно 1
1357 Касиер Средно 2
1601 Експерт, климатични и механични системи Средно (техническо образование),Висше (техническо 3
образование)
1383 Мениджър, ключови клиенти Висше Френски, Английски, Руски MS Office 1
1400 Общ работник Средно,Основно 2
1293 Работник, кухня Средно 1
1299 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8
(сервитьор),Средно
1302 Работник, кухня Средно,Основно 2
1301 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(готвач),Средно
1300 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(барман),Средно
1263 Водач, мотокар Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни 2
средства, кораби и въздухоплавателни средства (мотокарист)
1264 Машинист, еднокофов багер Професионална квалификация / Моторни превозни средства, 2
кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно
925 Перач (ръчно) Основно 3
923 Сервитьор Средно 4
921 Камериер/камериерка, хотел Основно 5
1156 Началник, склад Средно 1
1157 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
1396 Администратор, хотел Средно Английски Ms Office, Clock 1
1445 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно 2
1566 Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна 1
техника (Радиотехника, електроника, автоматика),Средно
1560 Склададжия Средно 1
1564 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1
средства (ДВГ),Професионална квалификация / Моторни превозни 
1567 Корпусник, корабостроене и кораборемонт Средно (газокислородно рязане, заварчик ъглови шевове) 1
1494 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(производство на кулинарни изделия)
1495 Работник, кухня Основно,Средно 3
1474 Мияч, съдове (ръчно) Средно 2
1475 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
1696 Сараф Средно Английски 9
Страница 3 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1441 Чистач/ Хигиенист Основно 6
1442 Чистач/ Хигиенист Основно 2
1446 Тръбар, корабен Основно (с курс за професионална квалификация),Средно 2
1397 Помощник-готвач Професионален колеж,Средно 5
1448 Автомонтьор Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (двигатели с вътрешно горене)
1391 Барман Професионален колеж,Средно Английски 5
1433 Отговорник, търговска зала Средно 1
1430 Сервитьор Средно 3
1280 Куриер Средно 3
1388 Транжор Основно,Средно 1
1424 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 47
WORD, EXCEL
1423 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 49
WORD, EXCEL
1390 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно 5
1431 Администратор, хотел Средно 2
1394 Спасител, басейн Средно,Основно 2
1349 Работник, озеленяване Средно,Основно,Начално 1
1385 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 
1403 Камериер/камериерка Начално,Средно,Основно 2
1710 Управител, ресторант Средно,Висше 1
1447 Кранист Средно (удостоверение за работа с портален кран) 1
1817 Главен експерт Висше / Общо инженерство 1
1777 Барман Средно 2
1828 Учител, детска градина Висше / Педагогика (ПУП,ПУНУП) Word, Exel, Power point, 2
Internet
1826 Пазач, невъоръжена охрана Средно,Основно 2
1823 Сметосъбирач Без образование,Основно,Начално 3
1825 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно,Основно 10
1824 Шофьор, товарен автомобил Средно 1
1813 Пиколо Средно 1
1822 Пазач Средно 1
1812 Технически сътрудник Средно 1
1819 Технически сътрудник Средно,Висше работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща
1815 Работник, строителството Средно 1
1820 Продавач-консултант Средно 4
1767 Камериер/камериерка Средно 3
Страница 4 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1814 Техник, електрически системи Средно 1
1827 Техник, механик Средно 3
1804 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра) 2
1808 Крояч, текстил Средно 1
1791 Обслужващ, магазин Средно работа с компютър 2
1637 Администратор, хотел Средно 2
1714 Шофьор, куриер Средно 1
1757 Рецепционист, хотел Средно Английски 2
1802 Готвач Средно 2
1320 Сервитьор Основно,Средно Английски 1
1800 Продавач-консултант Средно 1
1685 Монтажник Средно 15
1628 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
1664 Аниматор Средно Английски 2
1818 Масажист Средно 1
1794 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП или ПНУП ) 1
1738 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП) Ms office 2
1796 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Английска филология) Ms office 1
1734 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) Ms office 1
1740 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (ФВС),Висше / Спорт Ms office 1
(треньор )
1732 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Физика и математика; Ms office 1
Физика и информатика)
1736 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и Ms office 1
литература, Българска филология)
1797 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Немска филология) Ms office 1
1786 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по БЕЛ) 1
1636 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика 1
1788 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (учител ФВС) 1
1638 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Електротехника, електроника и автоматика (учителска 1
правоспособност)
1784 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (българска филология) 1
1776 Камериер/камериерка Средно 4
1785 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (учител по Руски език) 1
1498 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки,Висше / Общо Outlook, Java 8, Spring and 7
инженерство (КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР) RESTFul,  web servises
1795 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Информационни 1
технологии и Математика)
1789 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по Технологии и 1
предприемачество)
1787 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (учител Италиански език) 1
Страница 5 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1793 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП или ПНУП ) 1
1699 Завеждащ, административна служба Средно 1
1779 Главен камериер/камериерка, хотел Средно 4
1750 Отчетник, финанси Висше / Икономика Английски обработка на 1
информацията
1760 Огняр Средно,Професионална квалификация / Електротехника и 1
енергетика (Огняр)
1771 Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше Електронен дневник, офис 1
пакет
1829 Огняр Професионална квалификация (провоспособност за 1
огняр),Средно (правоспособност за огняр)
1748 Камериер/камериерка Средно 1
1552 Управител Висше / Ветеринарна медицина,Висше / Администрация и 1
управление,Висше (аграрни науки и ветеринарна медицина; 
1684 Общ работник 15
1792 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Физика и Човек и природа) 1
1745 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 1
1799 Шофьор, товарен автомобил Основно,Средно 10
1803 Маникюрист Средно Internet и електронна поща 1
1783 Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше / Право работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1790 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство Средно 1
1781 Барман Средно 3
1780 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 10
1701 Главен експерт Висше / Математика,Висше / Общо инженерство 1
1755 Аниматор Средно 3
1758 Координатор Средно Английски, Руски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1751 Готвач Средно 2
1728 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение Висше / Медицина работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1727 Фелдшер Висше работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1766 Продавач-консултант Средно Немски 2
1730 Оператор, въвеждане на данни Средно 1
1735 Барман Средно 2
1721 Администратор, хотел Средно 2
1744 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1725 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 2
средства (автомеханик),Средно,Полувисше / Транспорт, 
1695 Работник, кухня Средно,Основно 1
1723 Пазач Средно,Основно 2
1726 Лекар, специализант Висше / Медицина работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1720 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4
Страница 6 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1662 Барман Средно Английски 2
1694 Работник, почистване на плувни басейни Средно 1
1693 Перач (ръчно) Основно 1
1709 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(сервитьор),Средно
1703 Технически ръководител, строителство Средно 1
1722 Аниматор Средно,Основно 15
1648 Готвач 2
1389 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 6
(Готвач),Средно
1811 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално,Основно 1
1627 Камериер/камериерка Основно 2
1778 Камериер/камериерка, хотел Средно 4
1768 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (обслужване 3
на заведения за обществено хранене),Средно
1774 Домакин, склад Средно 1
1809 Учител, детска градина Висше / Педагогика (предучилищна и предучилищна и начална 1
училищна педагогика)
1647 Мияч, съдове (ръчно) 1
1756 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1806 Работник, поддръжка Средно 1
1773 Администратор, хотел Средно Английски 2
1724 Сладкар Средно 2
1697 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра) MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
1626 Сервитьор Основно 3
1395 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Румънски, Английски работа с компютър 12
(Сервитьор),Средно
1639 Градинар Средно 4
1810 Помощник-възпитател Средно 1
1733 Помощник-готвач Средно 1
1737 Сервитьор Средно 2
1798 Общ работник Начално,Основно,Средно 10
1805 Пазач, невъоръжена охрана Средно 1
1765 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (обслужване 2
на заведения за обществено хранене),Средно
1622 Готвач Основно 3
1707 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач),Средно
1715 Търговски представител Средно 1
1705 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1801 Мияч, съдове (ръчно) 2
Страница 7 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

969 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно,Професионален колеж 5
1775 Готвач Средно 5
215 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
185 Камериер/камериерка Основно,Средно / Други неопределени специалности,Без 4
образование,Начално
200 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно,Основно
204 Домакин Основно,Средно 1
203 Гладач Начално,Основно 1
207 Арматурист Средно / Машиностроене, металообработване и 3
металургия,Основно
202 Охранител Средно / Други неопределени специалности 1
212 Общ работник Основно / Други неопределени специалности,Средно / Други 2
неопределени специалности
209 Работник, кухня Без образование,Основно,Начално 2
211 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
208 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно,Без образование 2
210 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно,Основно
32 Гладач Основно 4
214 Помощник-възпитател Средно 1
187 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Други неопределени специалности 4
206 Помощник-възпитател Средно / Други неопределени специалности 1
20 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 6
кожи (може и основно)
23 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно (може и основно) 10
24 Шофьор, автобус Средно 1
22 Технолог, моделиране и конструиране на облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 1
кожи (или висше)
21 Крояч, текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 3
кожи
26 Барман Средно 2
25 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 4
30 Касиер Средно (може и основно) 2
31 Барман Средно 2
29 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 2
1109 Техник, водоснабдяване и канализация Професионална квалификация / Други неопределени базови, базови 1
специалности (монтажник ВиК мрежи),Средно,Професионален 
213 Продавач-консултант Средно 2
179 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- 1
консултант/касиер),Средно
1081 Готвач Средно 4
64 Мияч, съдове (ръчно) Основно / Други неопределени специалности,Без 9
образование,Начално
63 Сервитьор Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 15
(квалификация "сервитьор"),Средно
Страница 8 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

66 Помощник-готвач Основно,Основно / Хранителни технологии,Професионална 6
квалификация / Хранителни технологии (помощник-готвач),Средно 
67 Общ работник Без образование,Начално,Основно / Други неопределени 4
специалности
168 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
171 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
169 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
165 Салонен управител Средно 5
166 Салонен управител Средно 5
170 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
167 Салонен управител Средно 5
184 Сладкар Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сладкар)
178 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 4
пластмаси и стъкло (Дървообработване)
182 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(готвач)
181 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант),Средно работа с касов апарат 3
197 Готвач Средно 3
193 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 5
195 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(сервитьор)
196 Барман Средно 5
198 Продавач, хранителни продукти Средно 1
199 Ревизор Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика 1
173 Работник, кухня Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 4
кетеринг,Основно
180 Помощник-готвач Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
188 Спасител, басейн Средно / Други неопределени специалности Английски 3
172 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 3
28 Работник, кухня Средно (може и основно) 1
164 Салонен управител Средно 5
910 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски Операционни системи MS, 4
технологии , математика и информатика) Бази данни, владеене на 
27 Огняр Средно (може и с основно, да притежава правоспособност за 1
огняр)
944 Камериер/камериерка, хотел 2
33 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 2
865 Технически сътрудник Средно Немски работа с компютър; 2
WORD, EXCEL
859 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и Счетоводство) Английски Excel; Package  Word 6
864 Служител, запитвания Средно Немски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
943 Автомонтьор Професионална квалификация (Обслужване на работа с компютър 1
автомобили),Средно
869 Продавач-консултант Средно Английски, Немски 1
Страница 9 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

829 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки Английски, Немски Oracle; Java/Java Script; 3
PHP; C++; SQL; PL/SQL; 
857 Специалист, контрол на документи Висше / Икономика (Финанси, Счетоводство ) Английски Excel;  Package Word; 5
746 Оператор, контактен център Средно Английски, Френски Практически опит с работа 1
с Outlook
930 Координатор, управление на уеб сайт Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 2
931 Системен анализатор, информационни технологии Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 1
747 Оператор, контактен център Средно Английски 1
861 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща
942 Финансов мениджър Висше Английски 1
941 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг Висше / Спорт Английски 1
856 Оператор, въвеждане на данни Средно Английски 2
855 Инженер, корабни машини и механизми Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Корабни машини и Английски ms Office; Internet и 2
механизми) електронна поща, 
977 Техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно 1
979 Комплектовач Средно 2
978 Техник-механик, автомобили и кари Средно 1
987 Шофьор, куриер Средно 2
1029 Работник, поддръжка на сгради Средно 5
1020 Крупие Средно MS OFFISE 3
1043 Работник, кухня Средно 1
1042 Носач-товарач, стоки Средно 1
860 Представител, бизнес услуги Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Финанси, Английски Excel;  Package Word; 3
банково и застрахователно дело,Висше / Икономика (Финанси и 
727 Електрозаварчик Основно (Заварчик) 5
583 Касиер Средно,Висше Руски, Английски Ms office,складова 1
програма Versus или др
596 Продавач-консултант Средно работа с компютър 1
597 Продавач-консултант Средно 1
924 Мияч, съдове (ръчно) Основно 4
652 Организатор, работа с клиенти Висше / Туризъм (Професионален бакалавър, бакалавър) Английски, Италиански 1
661 Архитект Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура) Английски системи за проектиране 1
686 Статист Средно Английски, Турски работа с компютър 1
707 Отчетник, счетоводство Висше / Икономика Английски Word, Exel ,специфични 1
програмен склад
705 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Информатика и Английски Отлични познания за SQL 3
софтуерни науки,софтуерни и интернет технологии,софтуерно Server, Postgre; владеене 
863 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
724 Корпусник, корабостроене и кораборемонт Основно (кавалификация"корпусник"),Средно 30
(кавалификация"корпусник")
918 Администратор, хотел Висше / Туризъм Английски, Немски Clock Evolution; Microsoft 1
Office
725 Тръбар, корабен Основно (корабен тръбар) 20
Страница 10 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

916 Експерт, продажби Висше / Енергетика (инженерна специалност),Висше / Икономика Английски MS WORD, MS EXEL, MS 1
POWER POINT, INTERNET
920 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски 1
технологии , математика и информатика)
932 Крупие Средно Турски, Английски 1
706 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Мобилни и уеб Английски MS 1
технологии, Информационни и комуникационни SQL.Java,JSON,XML,,Много
915 Оператор, контактен център Средно Руски, Немски 2
732 Инженер, електроник Висше / Електротехника, електроника и автоматика (Електроника, Английски, Литовски, Руски Windows, Word, Excel, 2
Електронни уреди и системи) Internet
831 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Opera 2
832 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Symphony 1
813 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки Английски Опит в С++, ASP.Net, C#, 1
Android, Windows Mobile, 
772 Сервитьор Средно 5
775 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(Готвач),Средно
765 Барман Средно 10
763 Камериер/камериерка Средно 18
917 Заварчик Професионална квалификация (Заварчик с придобита ІІ квал. група 7
по ел. безопасност),Средно

ДБТ - Вълчи дол

35 Касиер Средно MS Office, Word, Exel 1
25 Специалист Средно 1
26 Машинен оператор Средно 1
15 Чистач/ Хигиенист Основно 9
23 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1
36 Общ работник Средно 1
37 Счетоводител Висше / Икономика (Счетоводител.) Работа с компютър. 1
63 Общ работник 9
25 Инженер, строителен Професионална квалификация / Архитектура и строителство- 1
комбинирани програми,Средно,Висше / Архитектура, строителство 
33 Общ работник Основно 3

ДБТ - Долни Чифлик

102 Сервитьор Средно,Основно 2
206 Чистач/ Хигиенист 3
200 Камериер/камериерка Основно 3
124 Камериер/камериерка Основно 2
196 Общ работник, промишлеността 8
217 Работник, кухня Основно 1
Страница 11 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

109 Общ работник Основно,Средно 3
183 Барман Средно,Професионален колеж,Основно Английски 5
230 Шофьор, автобус 1
100 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 1
92 Сервитьор 4
103 Сервитьор Основно,Средно 1
105 Барман Основно,Средно 2
240 Работник, кухня Основно 2
215 Готвач Средно 4
208 Камериер/камериерка Основно 3
108 Готвач Основно,Средно 2
107 Мияч, съдове (ръчно) Средно,Основно 2
96 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 3
61 Мияч, съдове (ръчно) 1
36 Касиер Средно 4
35 Продавач-консултант Средно 5
38 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
72 Дърводелец Основно 2
74 Камериер/камериерка 2
77 Чистач/ Хигиенист 1
76 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2
78 Крупие Средно 1
189 Работник, сезонен Начално 2
83 Камериер/камериерка, хотел Български 1
97 Барман Средно,Основно 2
86 Общ работник 1
85 Продавач-консултант 1
60 Камериер/камериерка 1
17 Чистач/ Хигиенист Средно 2
179 Технически сътрудник Висше Английски excel 1
175 Шофьор, автобус Средно 1
98 Общ работник Основно,Средно 1
191 Чистач/ Хигиенист Начално 2
81 Продавач-консултант Средно 1
Страница 12 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

340 Камериер/камериерка Основно 2
277 Перач (ръчно) Основно 2
279 Чистач/ Хигиенист Основно 2
321 Началник отдел, община/район Висше (бакалавър) 1
266 Сервитьор Средно 2
315 Градинар Основно 1
276 Сервитьор Основно 3
278 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
325 Работник, животновъд Без образование 1
275 Помощник-готвач Основно 3
339 Помощник, кухня (без домашен) Средно 1
256 Камериер/камериерка, хотел Основно 15
338 Камериер/камериерка Основно 1
255 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 12
106 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 4
257 Работник, кухня Основно 5
99 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 9
259 Сервитьор Основно,Средно 10
268 Чистач/ Хигиенист Основно 5
310 Чистач/ Хигиенист Средно 1
337 Общ работник Без образование 1
226 Общ работник Основно 4
258 Мияч, съдове (ръчно) Начално 5
320 Камериер/камериерка Основно 2
214 Работник, озеленяване Основно 2
225 Камериер/камериерка Основно 6
246 Чистач/ Хигиенист Основно 1
252 Продавач-консултант Средно 1
78 Мияч, съдове (ръчно) 1
269 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 2
288 Касиер Средно word excel 1
221 Камериер/камериерка Основно 6
219 Барман Средно 5
110 Работник, почистване на плувни басейни Основно 3
Страница 13 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

220 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 5
кетеринг,Основно
210 Барман Средно 1
111 Общ работник Без образование 2
222 Сервитьор 9
213 Сервитьор Средно 2
232 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 3
273 Камериер/камериерка, хотел Основно 3
162 Камериер/камериерка Основно 1
ДБТ - Провадия
206 Общ работник Средно,Основно 2
202 Помощник-готвач Средно / Хранителни технологии (Производство на кулинарни 2
изделия и напитки)
225 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Основно,Средно,Професионална квалификация / Машиностроене, 1
металообработване и металургия (заваряване)
222 Мениджър, ключови клиенти Висше / Икономика,Висше / Администрация и управление Руски, Английски, Френски, MS Office, MS Office 2
Немски
27 Шофьор, автобус Основно (категория Б),Средно 1
227 Шивач Средно,Професионална квалификация / Производствени 1
технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
223 Оператор, производствена линия Средно,Основно 3
191 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 1
186 Общ работник Начално 1
169 Машинен оператор, производство на картонени изделия Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и 2
металургия
28 Тракторист Основно,Средно 1
25 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2
236 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 2
215 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 10
177 Охранител Средно 3
209 Контрольор, качество Средно,Професионална квалификация / Производствени 3
технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
24 Камериер/камериерка Основно 2
270 Продавач-консултант Средно,Основно,Професионална квалификация / Търговия на MS Office 1
едро и дребно (Продавач-консултант)
269 Мияч, превозни средства (ръчно) Средно,Основно 1
260 Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или кера Основно,Средно / Химични продукти и  технологии,Средно 10
208 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Професионална квалификация / Производствени технологии – 4
дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно
220 Помощник-готвач Средно,Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 12
ресторантьорство и кетеринг
217 Сервитьор Средно 10
231 Сервитьор Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно
Страница 14 oт 15

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

221 Камериер/камериерка Основно,Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 10
ресторантьорство и кетеринг (Камериер/камериерка)
218 Работник, кухня Основно 2
244 Общ работник, промишлеността Основно,Средно 1
245 Машинен оператор, дървообработване Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 1
пластмаси и стъкло,Средно
234 Работник, поддръжка Средно / Електротехника и енергетика 1
237 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 2
219 Готвач 1

6 юни 2022г. СРМ на ДБТ гр.Добрич, А.Й.

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа във Варненска област Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR