Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Генерал Тошево, ДБТ - Каварна и ДБТ - Тервел към 6 юни 2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 6.6.2022 г.

ДБТ - Генерал Тошево

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

Добричка област
Снимка: село Полковник Иваново
130 Сервитьор Средно 3
150 Сервитьор Основно 2
99 Еколог Висше / Биологически науки (екология) Немски Word, Excel, Power Point, 1
Internet
111 Животновъд Начално 1
112 Камериер/камериерка Начално 5
132 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно 2
129 Помощник-готвач 4
134 Работник, кухня Основно 2
131 Общ работник Начално 4
133 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 3
пластмаси и стъкло
148 Чистач/ Хигиенист Без образование 3
151 Градинар Основно,Начално 1
147 Инкасатор, плащания Средно 2
153 Работник, производство на захар, захарни  и шоколадови издел Основно 3
156 Работник, кухня Основно 1
125 Камериер/камериерка Начално 10
122 Работник, кухня Основно 2
154 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач),Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 

ДБТ - Каварна

237 Сервитьор Средно 1
239 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
225 Камериер/камериерка Средно,Основно 4
250 Камериер/камериерка Средно 4
227 Сервитьор Основно,Средно 5
235 Касиер Средно / Търговия на едро и дребно (касиер) Английски 4
249 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно 1
240 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 1
226 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 8
263 Монтажник Средно 1
Page 1 of 3

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

238 Рибар, крайбрежни води Средно 2
251 Продавач-консултант Средно 1
212 Перач (ръчно) Средно 4
256 Помощник-готвач Средно / Хранителни технологии (помощник готвач) 1
228 Мияч, съдове (ръчно) Средно 5
254 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 3
255 Камериер/камериерка Средно 1
257 Камериер/камериерка Средно 2
258 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 1
261 Продавач-консултант Средно 1
231 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(камериер)
241 Преподавател, център за професионално обучение Висше / Икономика (малък и среден бизнес) 1
260 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 1
130 Камериер/камериерка Основно 1
234 Водач, селскостопански машини Средно / Растениевъдство и животновъдство (механизатор) 1
188 Общ работник Основно 1
232 Сладкар Средно 1
178 Шофьор, товарен автомобил Средно 1
177 Арматурист Средно 2
79 Сезонен работник, земеделието Основно 1
139 Камериер/камериерка Средно 2
194 Помощник-готвач Средно 2
144 Готвач Средно 2
117 Охранител Основно,Средно 2
111 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
21 Общ работник Без образование 2
22 Камериер/камериерка Основно 6
74 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово Средно / Електротехника и енергетика 1
77 Сезонен работник, земеделието Без образование 5
75 Продавач-консултант Средно 1
38 Шофьор, товарен автомобил Основно (АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА; ВОДАЧ НА МПС 1
КАТЕГОРИЯ "С"; "СЕ")
140 Чистач/ Хигиенист Средно 1
219 Работник, поддръжка Средно 1
185 Чистач/ Хигиенист Основно 3
Page 2 of 3

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.

220 Камериер/камериерка Средно 3
222 Чистач/ Хигиенист Основно 2
224 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 1
180 Работник, кухня Средно 3
221 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
199 Сервитьор Средно 2
217 Общ работник Средно 3
189 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
229 Помощник-готвач Средно Руски 5
187 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(сервитьор)
230 Камериер/камериерка Средно Руски, Румънски, 5
Английски
213 Общ работник Основно 3
206 Работник, овощар Основно 3
195 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 3
116 Продавач-консултант Средно 2
223 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2

ДБТ - Тервел

71 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Висше Английски, Немски Работа с видеодисплей 5
159 Общ работник Основно 1
156 Домашен санитар Средно 1
149 Работник, ръчна изработка на изделия от дърво Основно 1
72 Специалист, логистика Висше 1

6 юни 2022г. СРМ на ДБТ гр.Добрич, А.Й.

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Добричка област Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR