Dobruja Media Group n PR

Висше училище по мениджмънт откри академичната 2015-2016 година с нова визия и нови възможности


Днес, от 10.30ч. в сградата на Висше Училище по Мениджмънт в град Добрич откри академичната 2015-2016 година за 20-ти пореден път.

Тази година за първи път ВУМ посреща студенти от държавите Мароко, Киргистан и Узбекистан. Студентите обучаващи се в първи курс са от над 20 националности. Сред тези държави са България, Беларус, Украйна, Русия, Германия, Белгия, Румъния, Камерун, Молдова, Пакистан, Афганистан, Нигерия, Индия, Испания, Финландия, Унгария, Турция и други.

По време на откриването бяха представени новата визия и новите възможности на вече Висше училище по мениджмънт – правоприемник на Висше училище „Международен колеж – Албена“. Сред официалните гости на събитието бяха д-р Маргарита Новоселска (Областен управител на Област Добрич), г-жа Диана Борисова (Директор дирекция хуманитарни дейности в Община Добрич), д-р Христо Боев (Директор на РИО, Добрич).

Висше училище "Международен колеж-Албена", гр. Добрич (ВУМК) се преобразува във Висше училище по мениджмънт, гр. Варна (ВУМ) - решение на Народното събрание на Република България от 21.05.2015 г., публикувано в Държавен вестник на 26.05.2015 г.

Направленията и специалностите, по които висшето училище предлага обучение – „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“ в градовете Варна и Добрич се запазват, но се планира разкриването на нови бакалавърски и магистърски програми на български/английски език, които ще се предлагат в:

Академична школа за бизнес и маркетинг (School of Business and Marketing)

Академична школа за компютърни науки (School of Computer Sciences)

Академична школа за туризъм и хотелски мениджмънт (School of Tourism and Hospitality Management)

Академична школа за модерно образование (School of Education)

Институт за кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute)

Според новия статус, ВУМ ще има капацитет до 2000 студента, които ще могат да се обучават във Варна и Добрич. Сред възможностите, които ще имат студентите са:

- Избор между следване за диплома „проф. бакалавър“ и „бакалавър“;

- Завършване с две дипломи за степен бакалавър (българска от Висше училище по мениджмънт) и втора от партньорски университет на ВУМ от Великобритания, Швейцария, Холандия и др.

- Завършване с две дипломи за степен магистър (българска от Висше училище по мениджмънт) и втора от дългогодишния партньор на висшето училище – Cardiff Metropolitan University, Великобритания

- Повече възможности за научноизследователска дейност

Висшето училище ще продължи да разширява международните си академични партньорства и да подготвя кадри, отговарящи на търсенето на пазара на труда в България и чужбина.

Към момента висшето училище обучава студенти от над 30 държави. Партнира си с над 80 университета от Европа и над 10 от Северна и Южна Америка, Азия. Висше училище „Международен колеж – Албена“ e сред българските бизнес висши училища с най-много участия в международни рейтинги. Висше училище „Международен колеж – Албена“ e сред българските висши училища с най-много участия в международни рейтинги.

Научноизследователският институт (НИИ) към висшето училище издава две научни списания на английски език - European Journal of Tourism Research (EJTR), IUC Management Review и развива ново Journal of Pedagogy and Educational Management (JPEM). Според рейтинга на Scopus, EJTR e сред най-добрите в света в областта на туризма, свободното време и гостоприемството. Книгата “Cultures and Organizations” със съавтор – проф. Михаил Минков преподавател във висшето училище, е сред бестселърите в amazon.com за 2011 г.
  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: School of Business and Marketing -VUM Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR