Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Добрич и Филиал Балчик на 15 юни 2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

ДБТ - Добрич

БЮРО ПО ТРУДА

        1127 Работник, кухня 7
1128 Работник в ресторант 9
987 Лекар Висше / Медицина 6
1228 Медицинска сестра Висше / Медицина (медицинска сестра) 2
780 Рентгенов лаборант Висше / Медицина,Висше 1
1097 Сметосъбирач Начално 5
770 Общ работник Начално,Основно 9
763 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 2
1289 Общ работник Начално,Основно 1
1164 Работник, животновъд Начално,Основно,Средно 5
1129 Камериер/камериерка Основно 12
1376 Работник, кухня Основно 2
918 Машинен оператор, миячна машина Основно 10
771 Камериер/камериерка Основно 6
1231 Общ работник Основно,Без образование 4
783 Чистач/ Хигиенист Основно,Начално 8
1314 Общ работник, промишлеността Основно,Начално 5
1194 Машинен оператор, миячна машина Основно,Начално 2
1313 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно,Начално,Без образование 20
1165 Общ работник, смесено растенивъдно и Основно,Средно 5
животновъдно стопанство
1374 Гладач, преса (ръчно) Основно,Средно 2
571 Арматурист Основно,Средно 5
916 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10
15 юни 2022 г. Page 1 of 5

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

574 Общ работник, строителство на сгради Основно,Средно 5
742 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10
1117 Работник, производство на плочи Основно,Средно 1
1038 Работник, кухня Основно,Средно 2
1166 Машинен оператор, агрегат Основно,Средно 5
1258 Работник, кухня Основно,Средно 2
572 Кофражист Основно,Средно 5
573 Зидар, сгради (конструкции) Основно,Средно 5
1382 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 4
кетеринг
753 Готвач Основно,Средно / Хранителни технологии 3
1130 Управител, ресторант Професионален колеж / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг,Висше
1163 Продавач-консултант Средно 2
1073 Машинен оператор, запечатване Средно 3
1074 Машинен оператор, хлебни изделия Средно 3
1199 Продавач-консултант Средно 1
1270 Обслужващ, магазин Средно 2
1241 Сервитьор Средно Английски 5
915 Рецепционист, хотел Средно Английски, Руски 10
Clock Evolution
1375 Сервитьор Средно Английски 2
1269 Сервитьор Средно 2
715 Шофьор, куриер Средно 1
MS, Word, Excel, 
Power Point
1348 Продавач-консултант Средно 1
база данни и 
интернет, офис 
1287 Продавач-консултант Средно 1
689 Обслужващ работник, промишлено Средно 1
производство
773 Иконом Средно 4
774 Хост (хостеса) Средно 5
15 юни 2022 г. Page 2 of 5

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

778 Рецепционист, хотел Средно Английски 7
1273 Водач, селскостопански машини Средно 1
747 Пиколо Средно 2
775 Управител, бар Средно 1
специализиран 
софтуер
1171 Готвач Средно (Готвач) 2
1238 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Средно (шофьор "СЕ" категория) 1
повече тона
694 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен 2
техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство Компютърна 
грамотност
1198 Техник, електрически машини и апарати Средно / Електротехника и енергетика,Висше / 1
Електротехника, електроника и автоматика
695 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия (шлосер - монтьор) Компютърна 
грамотност
1362 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно 
1337 Спасител, плаж Средно / Спорт (спасител/правоспособност) 4
1345 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство 1
690 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно / Транспортни  услуги 1
1377 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" 2
повече тона категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)
1218 Шофьор, автобус Средно / Транспортни  услуги,Средно 24
1294 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
1245 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 6
(барман),Средно
1272 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(барман),Средно
1195 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(барман),Средно
779 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 4
(Готвач)
751 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(Готвач),Средно
748 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 5
(Обслужване на заведения за обществено 
765 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 20
(сервитьор),Средно
1162 Работник, кухня Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг,Основно
1192 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг,Основно
1226 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 4
кетеринг,Средно
15 юни 2022 г. Page 3 of 5

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

1338 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 3
кетеринг,Средно
1336 Администратор, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 5
кетеринг,Средно
920 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 20
кетеринг,Средно
1234 Главен готвач Средно / Хранителни технологии 1
1131 Главен готвач Средно / Хранителни технологии 1
(Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии
1239 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2
849 Готвач Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1
1037 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2
1232 Сладкар Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР) 2
1230 Работник, кухня Средно / Хранителни технологии,Средно 1
1217 Работник, кухня Средно,Начално,Основно 1
1242 Камериер/камериерка Средно,Основно 9
1279 Машинен оператор, производство на Средно,Основно 2
пластмаса
1350 Носач-товарач, стоки Средно,Основно 1
761 Камериер/камериерка Средно,Основно 3
777 Главен камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 5
1240 Камериер/камериерка Средно,Основно 2
969 Животновъд Средно,Основно 2
782 Помощник-готвач Средно,Основно 9
1110 Опаковач Средно,Основно 4
1161 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2
1355 Администратор, хотел Средно,Средно Английски 1
1255 Камериер/камериерка Средно,Средно 5
691 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени специалности 1
база данни
919 Барман Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 10
кетеринг
848 Администратор, хотел Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 1
кетеринг MS, Word, Excel, 
Power Point
15 юни 2022 г. Page 4 of 5

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

1193 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач)
768 Барман Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 15
кетеринг (Обслужване на заведения за обществено 
1229 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (сервитьор) работа със система 
за поръчки
1244 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 10
кетеринг (сервитьор)
1358 Домакин-чистач, сграда Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 3
кетеринг,Основно
917 Готвач Средно,Средно / Хранителни технологии 20
1176 Готвач Средно,Средно / Хранителни технологии 2
1167 Машинен оператор, пастьоризиране на Средно,Средно / Хранителни технологии 1
мляко/млечни продукти MS, Word, Excel, 
Power Point
1253 Готвач Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач) 2

Филиал Балчик

119 Сервитьор 2
112 Камериер/камериерка Без образование 1
122 Помощник-готвач Основно 2
115 Градинар, сезонен Основно 5
116 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
117 Работник, кухня Основно 2
107 Помощник-готвач Основно,Средно 1
108 Камериер/камериерка Основно,Средно 2
118 Готвач Професионална квалификация (Готвач),Средно / 3
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)
121 Пазач Средно Английски 2
58 Администратор, хотел Средно Английски 1
Хотелски Софтуер и 
Офис Пакет
55 Сервитьор Средно Английски 3
Работа с касова 
наличност
106 Главен готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, 
120 Готвач Средно,Основно 1

15 юни 2022 г. СРМ на ДБТ гр. Добрич А.Й.

Page 5 of 5

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Добрич и Балчик Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR