Dobruja Media Group n PR

Във връзка с 185-ата годишнина на храм „Св. вмчк Георги“ в Каварна, енорийският бюлетин „Вяра и Дело“ обявява конкурс „Моят храм в 185 думи”.
Надпреварата е за есе, стихотворение и/или кратък разказ. Целта на конкурса е насърчаване на християнското художествено слово и творчество.
Условия за участие и регламент на конкурса: Участници – няма възрастови ограничения; Конкурсни текстове - непубликувани до момента; Максимален обем – 185 думи; Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12; Жанр: есе, стихотворение, кратък разказ; Тема: „Моят храм в 185 думи” Официален език: български. Във всяка една от категориите участниците могат да представят по ЕДНО произведение! Кандидатстване: Краен срок за изпращане на творбите: 30 септември 2021 г. Всеки участник може да участва с едно произведение във всяка една от трите категории на епистоларно творчество – есе, стихотворение, кратък разказ. Творбите следва да се изпращат на електронната поща: dompo@abv.bg и да са придружени със следната информация: трите имена на автора, възраст, точен адрес, телефон за връзка и електронна поща. Конкурсните материали не се връщат и ще се използват за бъдещо отпечатване. Организаторите си запазват правото да не допуснат до участие произведения с недостатъчни литературни качества. Отличените участници в конкурса ще получат сертификат и творбите им ще бъдат публикуване в енорийския бюлетин, а по възможност и в други печатни и/или електронни издания. С изпращането на личните си данни, участникът в конкурса изразява съгласието си да ги предостави за ползване от страна на вестник „Вяра и Дело“. Те са необходими за кореспонденция, във връзка с конкурса и за уведомяване за други подобни литературни прояви. Участникът има право по всяко време да изрази несъгласие за ползване на тези данни от „Вяра и Дело“ чрез нарочен имейл, адресиран до: dompo@abv.bg
  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Конкурс „Моят храм в 185 думи” Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR