Latest News

BestJobs.BG

Варненска област към 1.11.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 1.11.2021 г. 

Варна
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  

    неза

ДБТ - Варна

3673    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3737    Продавач-консултант    Средно    2
3723    Разработчик, софтуер    Висше / Информатика и компютърни науки (магистър)    Немски, Английски    офис пакет,операционни     4
    системи
3720    Общ работник    3
3715    Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово    Средно,Средно / Електротехника и енергетика    Internet и e-mail    3
3713    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона    2
3705    Брокер, недвижими имоти    Средно    Интернет    1
3700    Готвач    Средно    1
3690    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)    работа с компютър    1
3691    Служител, запитвания    Средно    Немски    3
3667    Етикетировач (ръчно)    Средно    5
3678    Общ работник, промишлеността    Средно    Английски    49
3672    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
117    Специалист с контролни функции, човешки ресурси    Средно (-икономика)    1
3679    Куриер    Средно    Английски    49
3746    Бояджия, превозни средства    Средно    1
3677    Общ работник, промишлеността    Средно    48
3676    Техник, механик    Средно (техническо-корабостроене,морска техника или в областта     1
    на транспорта),Висше (техническо-корабостроене,морска техника
3661    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    4
3656    Салонен управител    Средно    3
3655    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3653    Салонен управител    Средно    3
3657    Салонен управител    Средно    1
3659    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3660    Салонен управител    Средно    5
3652    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
126    Работник, строителството    Основно (умения в областта на строителството)    3
125    Общ работник    Средно    3
3795    Отговорник диспечери, куриерски услуги    Висше / Социални дейности (Социални, стопански, правни и     2
    технически науки)
3675    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Немски, Руски, Английски    1
    Страница 1 oт 4
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3805    Санитар    Средно    1
3792    Чистач/ Хигиенист    Основно    46
3789    Рехабилитатор    Висше / Здравни грижи    2
3796    Социален асистент    Средно    10
3788    Счетоводител    Висше / Икономика (Стопански науки)    1
3786    Медицинска сестра, домашни грижи    Висше / Медицина    10
3784    Психолог    Висше / Психология (Социални науки)    1
3783    Ръководител звено    Висше (технически науки,социални,стопански,правни и     1
    педагогически)
3790    Сътрудник, социална работа    Средно    7
3794    Социален работник    Висше / Социални дейности (Социални, стопански, правни и     3
    технически науки)
3779    Медицинска сестра    Висше / Медицина    5
3793    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    2
3768    Крупие    Средно    Английски    3
3820    Помощник-директор, административно-стопанската дейност    Висше    Електронен дневник, офис    1
     пакет
3748    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
3778    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство)    1
116    Електромонтьор    Средно (-техническо образование)    2
3767    Сервитьор    Средно    Английски    4
3769    Електротехник, поддръжка на сгради    Средно (елтехник)    1
3761    Общ работник    1
3762    Машинен оператор, миячна машина    1
3799    Учител, детска градина    Висше / Педагогика на обучението по ... (ПУП),Висше / Педагогика     1
    (ПУП)
3777    Машинен инженер    Висше / Машинно инженерство    1
3823    Чистач/ Хигиенист    Основно,Средно    1
3776    Шофьор, автобус    Основно    1
3801    Шивач    2
3819    Възпитател    Висше / Педагогика (Начална педагогика)    1
3824    Домакин    Средно    1
3821    Запойчик    Начално    2
3747    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    1
3766    Обслужващ, магазин    Средно    7
193    Склададжия    Средно    5
197    Транжор    Средно    2
196    Продавач-консултант    Средно    Работа с компютър        2
    Страница 2 oт 4
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
195    Работник, строителството    Без образование,Начално,Основно    5
194    Технически сътрудник    Средно,Висше    MS office        2
192    Техник, електротехника на автомобилния транспорт    Средно / Електротехника и енергетика (електротехник     2
    автомобилна техника)
198    Продавач-консултант    Средно    2
191    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     2
    средства
119    Оператор, преса за картонени изделия    Средно    1
189    Възпитател    Висше / Педагогика (Начална педагогика)    2
187    Продавач-консултант    Средно    Добра компютърна     3
    грамотност
184    Чистач/ Хигиенист    Средно    2
120    Оператор, рязане на картон (велпапе)    Средно    1
117    Машинен оператор, печатарство    Средно    1
127    Машинен оператор, дърводелство    Средно (умения за работа с дърводелски машини)    3
190    Готвач    Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     4
    (готвач)
176    Стоковед    Средно / Икономически науки,Висше / Икономика    WORD, EXCEL,  работа със    1
     специализирана
118    Оператор, съединяване на хартия    Средно    4
173    Техник поддръжка на сгради и машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    1
175    Носач-товарач, стоки    Основно,Средно    4
161    Механик, промишлено оборудване    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    2
174    Месач    Средно    3
169    Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     2
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (ел. и мотокар)
172    Специалист, доставки    Средно,Висше    Работа със     3
    специализиран софтуер
170    Сервитьор    Средно    3
168    Продавач-консултант    Средно (техническо)    2
167    Обслужващ, кулинарен щанд    Основно,Средно    3
166    Куриер    Средно    Word, Exel    2
165    Общ работник, промишлеността    Начално,Основно,Средно    2
164    Продавач, закуски и напитки    Средно    1
162    Машинен оператор, производство на растителни масла    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    4
177    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    1

ДБТ - Вълчи дол

81    Фуражист    1
94    Общ работник, промишлеността    Средно,Основно    3
90    Монтажник, изделия от метал    Основно    2
    Страница 3 oт 4
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
94    Охранител    Средно    2
95    Лепач    Основно    2
78    Медицинска сестра, обществено здравеопазване    Висше / Медицина (Медицинска сестра.)    1
82    Млекар, експедитор    1
90    Водач, селскостопански машини    1
87    Чистач, производствени помещения    3
205    Прислужник, домашен    Средно    1
100    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
83    Работник, животновъд    1

ДБТ - Долни Чифлик

697    Юристконсулт, държавен служител    Професионална квалификация (юридическа     КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ     1
    правоспособност),Висше / Право
86    Личен асистент    Основно    1
705    Зидаромазач    2
706    Работник, строителството    5
709    Работник, поддръжка    Професионална квалификация / Други неопределени     1
    специалности (ОГНЯР)
704    Арматурист    2
85    Пазач, невъоръжена охрана    Средно    1

ДБТ - Провадия

511    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
562    Обслужващ, магазин    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и     4
    дребно (предимство)
582    Отчетник, счетоводство    Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика    WORD, EXCEL    1
578    Общ работник    Основно,Професионална квалификация / Други неопределени     3
    специалности (с предимство са  кандидати с правоспособност за
579    Мениджър екип    Средно    WORD, EXCEL    1
572    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
570    Монтьор, електрооборудване    Средно,Професионална квалификация / Електроника, автоматика,    4
     комуникационна и компютърна техника (Монтьор)
566    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     1
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (кат. В)
567    Склададжия    Професионална квалификация / Моторни превозни средства,     1
    кораби и въздухоплавателни средства (Мотокарист),Основно
569    Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия    Средно / Електротехника и енергетика,Средно    3
    Страница 4 oт 4,   1.11.2021, ДБТ - Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

Dobruja Brand

Dobruja Brand is a Medias Group, read more in About Us.

Website: Dobruja Brand

  • Site Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Варненска област към 1.11.2021 Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Brand