Dobruja Media Group n PR

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – Варна, Вълчи дол, Долни Чифлик, Провадия към 8.11.2021 г.

Варна
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза

ДБТ - Варна

3776    Шофьор, автобус    Основно    1
173    Техник поддръжка на сгради и машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    1
3767    Сервитьор    Средно    Английски    4
3769    Електротехник, поддръжка на сгради    Средно (елтехник)    1
3761    Общ работник    1
3766    Обслужващ, магазин    Средно    5
3746    Бояджия, превозни средства    Средно    1
3777    Машинен инженер    Висше / Машинно инженерство    1
3737    Продавач-консултант    Средно    2
3801    Шивач    2
3832    Камериер/камериерка    Средно    1
3834    Книговезец    4
3833    Общ работник    Без образование,Начално    2
3835    Водач, мотокар    Основно,Професионална квалификация (мотокарист)    1
3805    Санитар    Средно    1
3778    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство)    1
131    Общ работник    Средно    5
3840    Камериер/камериерка    Средно    15
116    Електромонтьор    Средно (-техническо образование)    2
127    Машинен оператор, дърводелство    Средно (умения за работа с дърводелски машини)    3
125    Общ работник    Средно    3
126    Работник, строителството    Основно (умения в областта на строителството)    3
3762    Машинен оператор, миячна машина    1
129    Машинен оператор, опаковане/увиване    Средно (технически познания)    5
3837    Помощник на учителя    Средно    2
130    Екструдерист    Средно (или висше техническо образование)    5
3691    Служител, запитвания    Средно    Немски    3
3705    Брокер, недвижими имоти    Средно    Интернет    1
3715    Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово    Средно,Средно / Електротехника и енергетика    Internet и e-mail    3
3720    Общ работник    2
    Страница 1 oт 5
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
3723    Разработчик, софтуер    Висше / Информатика и компютърни науки (магистър)    Немски, Английски    офис пакет,операционни     4
    системи
128    Организатор, работа с клиенти    Средно (предишен опит в областта е предимство)    1
3860    Дезинсектор    Средно    работа с компютър    2
3863    Салонен управител    Средно    5
3865    Главен експерт    Висше / Архитектура, строителство и геодезия    1
3862    Бояджия, превозни средства    Средно    1
3867    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3874    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (физика и информационни     1
    технологии)
3831    Продавач-консултант    Средно    1
3873    Монтажник, метални конструкции    2
3845    Общ работник    Начално    3
3872    Ковач    Основно    1
3768    Крупие    Средно    Английски    2
3836    Ветеринарен лекар, лабораторен    Висше / Ветеринарна медицина (магистър)    1
3861    Счетоводител    Висше / Икономика (счетоводство и контрол или друго)    счетоводни продукти; офис    1
     пакет
3839    Сервитьор    Средно    15
3838    Готвач    Средно    15
3859    Талиман    Средно    работа с компютър    2
3853    Общ работник    1
174    Месач    Средно    3
3842    Автомонтьор    Средно    1
3850    Монтажник, изделия от метал    Основно (умения за заваряване)    1
3851    Работник, поддръжка    Средно (техническо образование)    1
3846    Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция    Средно    работа с компютър    2
3849    Заварчик    Професионална квалификация (правоспособност за     1
    заваряване),Основно (правоспособност за заваряване)
3866    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3848    Асистент-продавач    Средно    Английски    работа с компютър    5
3864    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3847    Продавач-консултант    Средно    13
3844    Продавач-консултант    Средно,Висше    Английски    Ms office    1
3855    Помощник-възпитател    Средно    1
3841    Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет    Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по     1
    математика),Висше / Математика (Учител по математика)
3854    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     1
    средства (техническо образование)
3821    Запойчик    Начално    2
    Страница 2 oт 5
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
3852    Диагностик, моторно превозно средство    Средно (техническо образование)    Английски    1
189    Възпитател    Висше / Педагогика (Начална педагогика)    2
199    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     3
    средства (автотранспортна техника, ДВГ)
119    Оператор, преса за картонени изделия    Средно    1
194    Технически сътрудник    Средно,Висше    MS office        2
192    Техник, електротехника на автомобилния транспорт    Средно / Електротехника и енергетика (електротехник     2
    автомобилна техника)
191    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     2
    средства
200    Продавач-консултант    Средно    3
193    Склададжия    Средно    5
197    Транжор    Средно    2
187    Продавач-консултант    Средно    Добра компютърна     1
    грамотност
184    Чистач/ Хигиенист    Средно    2
117    Машинен оператор, печатарство    Средно    1
118    Оператор, съединяване на хартия    Средно    3
120    Оператор, рязане на картон (велпапе)    Средно    1
117    Специалист с контролни функции, човешки ресурси    Средно (-икономика)    1
190    Готвач    Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     3
    (готвач)
167    Обслужващ, кулинарен щанд    Основно,Средно    3
175    Носач-товарач, стоки    Основно,Средно    4
170    Сервитьор    Средно    3
169    Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     2
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (ел. и мотокар)
195    Работник, строителството    Без образование,Начално,Основно    5
168    Продавач-консултант    Средно (техническо)    1
201    Охранител    Средно    2
166    Куриер    Средно    Word, Exel    2
165    Общ работник, промишлеността    Начално,Основно,Средно    2
164    Продавач, закуски и напитки    Средно    1
161    Механик, промишлено оборудване    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    2
162    Машинен оператор, производство на растителни масла    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    4
204    Работник, кухня    Средно    6
203    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     8
    кожи (моделиране и конструиране на облекло),Средно
202    Контрольор, качество    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     2
    обувки и кожи (моделиране и конструиране на облекло)
172    Специалист, доставки    Средно,Висше    Работа със     3
    специализиран софтуер
    Страница 3 oт 5
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза

ДБТ - Вълчи дол

103    Охранител    Средно    MS Office, Exel, Word    1
94    Общ работник, промишлеността    Средно,Основно    3
96    Машинен оператор    Средно,Основно    5
95    Лепач    Основно    2
101    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
104    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно,Основно    1
105    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
107    Отчетник    Средно    MS Office, Exel, Word    1
78    Медицинска сестра, обществено здравеопазване    Висше / Медицина (Медицинска сестра.)    1
82    Млекар, експедитор    1
83    Работник, животновъд    1
81    Фуражист    1
90    Водач, селскостопански машини    1
87    Чистач, производствени помещения    3
106    Общ работник    Основно,Средно    1

ДБТ - Долни Чифлик

697    Юристконсулт, държавен служител    Професионална квалификация (юридическа     КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ     1
    правоспособност),Висше / Право
89    Заварчик    Основно    1
705    Зидаромазач    2
704    Арматурист    2
706    Работник, строителството    5
717    Общ работник    1
116    Медицинска сестра за социални дейности    Професионален колеж / Медицина    2

ДБТ - Провадия

511    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
594    Монтажник, изделия от метал    Основно,Професионална квалификация / Машиностроене,     1
    металообработване и металургия (заваряване),Средно
593    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     1
    металообработване и металургия (заваряване),Основно,Средно
582    Отчетник, счетоводство    Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика    WORD, EXCEL    1
579    Мениджър екип    Средно    WORD, EXCEL    1
578    Общ работник    Основно,Професионална квалификация / Други неопределени     3
    специалности (с предимство са  кандидати с правоспособност за
    Страница 4 oт 5
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
572    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
567    Склададжия    Професионална квалификация / Моторни превозни средства,     1
    кораби и въздухоплавателни средства (Мотокарист),Основно
566    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     1
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (кат. В)
569    Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия    Средно / Електротехника и енергетика,Средно    3
570    Монтьор, електрооборудване    Средно,Професионална квалификация / Електроника, автоматика,    4
     комуникационна и компютърна техника (Монтьор)
    Страница 5 oт 5, 08 ноември 2021 г. ДБТ - Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа във Варненска област към 8.11.2021 Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR