Dobruja Media Group n PR

Работа в Генерал Тошево, Каварна и Тервел. СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 20.12.2021 г.

Полковник Иваново
Снимка: село Полковник Иваново
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.

    ДБТ - Генерал Тошево

243    Оператор, автоклав (месо и риба)    Начално    1
223    Еколог    Висше / Биологически науки (магистър по екология)    Немски    Word, Excel, Power Point,    1
     Internet
258    Системен администратор    Висше / Информатика и компютърни науки (бакалавър или     1
    магистър по: информатика и компютърни науки,

    ДБТ - Каварна

384    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант)    1
396    Зареждач, материали и полуфабрикати    Средно    4
397    Диагностик, моторно превозно средство    Средно / Моторни превозни средства, кораби и     1
    въздухоплавателни средства,Средно / Моторни превозни
395    Касиер    Средно    Word, Windows, Excel,     1
    интернет и ел. поща
394    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     4
    обувки и кожи (шивач)
388    Транжор    Средно    1
386    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    1
385    Работник, зареждане на рафтове    Средно    1
377    Продавач-консултант    Средно    1
372    Шофьор, товарен автомобил    Средно (шофьор)    1
368    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант)    1
366    Зареждач, материали и полуфабрикати    Средно    1
145    Изпълнител    Без образование    1
389    Касиер    Средно    1

    ДБТ - Тервел

83    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия    Висше / Електротехника, електроника и автоматика     Английски    Работа с видеодисплей    8
    (Електромонтьор)
355    Общ работник    Основно,Средно    1
354    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия    Основно    3

ДБТ - Добрич, А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Добричка област към 20.12.2021 Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR