Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Варна, ДБТ - Вълчи дол, ДБТ - Долни Чифлик към 13 юни 2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 13.6.2022 г. 

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  
неза

ДБТ - Варна

Варненска област

1676 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8
(сервитьор),Средно
1640 Охранител Средно 2
1376 Барман Средно Английски, Немски 3
1380 Електротехник, поддръжка на сгради Висше (електротехник) Обща компютърна 1
грамотност
1378 Работник в ресторант Средно 10
1682 Готвач Средно 2
1688 Помощник-готвач Средно 2
1371 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
1683 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
1678 Барман Средно 5
1642 Оператор, център за обаждания Средно Ms Office 10
1660 Монтажник, сложни/комбинирани изделия Средно 1
1687 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
1675 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- работа с компютър 10
консултант, касиер)
1497 Работник, кухня Основно,Средно 1
1674 Администратор, хотел Средно Немски, Руски 2
1646 Гладач Основно 2
1643 Товарач Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни Ms office 2
средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач мотокар)
1652 Монтажник, дограма Средно 1
1655 Чистач/ Хигиенист Средно основни познания Viber, 3
Интернет
1656 Чистач/ Хигиенист Средно основни познания Viber, 1
Интернет
1645 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно 2
1651 Чистач/ Хигиенист Основно 5
1644 Куриер, служба/офис Средно Ms office 1
1634 Продавач-консултант Висше Английски 1
1635 Помощник-готвач 2
1781 Барман Средно 3
1679 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 4
(готвач),Средно
1725 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 2
средства (автомеханик),Средно,Полувисше / Транспорт, 
1734 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) Ms office 1
Страница 1 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1790 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство Средно 1
1780 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 10
1755 Аниматор Средно 3
1758 Координатор Средно Английски, Руски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1751 Готвач Средно 2
1695 Работник, кухня Средно,Основно 1
1727 Фелдшер Висше работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1726 Лекар, специализант Висше / Медицина работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1720 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4
1744 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1373 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1721 Администратор, хотел Средно 2
1632 Заварчик Професионална квалификация (правоспособност за заваряване 2
),Основно,Средно
1723 Пазач Средно,Основно 2
1728 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение Висше / Медицина работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1745 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 1
1693 Перач (ръчно) Основно 1
1694 Работник, почистване на плувни басейни Средно 1
1708 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(готвач),Средно
1664 Аниматор Средно Английски 2
1709 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(сервитьор),Средно
1710 Управител, ресторант Средно,Висше 1
1662 Барман Средно Английски 2
1711 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно 1
1665 Сервитьор Средно Английски 2
1722 Аниматор Средно,Основно 15
1403 Камериер/камериерка Начално,Средно,Основно 2
1641 Охранител Средно 5
1442 Чистач/ Хигиенист Основно 2
1447 Кранист Средно (удостоверение за работа с портален кран) 1
1448 Автомонтьор Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (двигатели с вътрешно горене)
1433 Отговорник, търговска зала Средно 1
1423 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 49
WORD, EXCEL
1388 Транжор Основно,Средно 1
Страница 2 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1390 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно 5
1280 Куриер Средно 3
1424 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 47
WORD, EXCEL
1430 Сервитьор Средно 3
1696 Сараф Средно Английски 8
1385 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 
1446 Тръбар, корабен Основно (с курс за професионална квалификация),Средно 2
1379 Сервитьор Средно Английски 5
1391 Барман Професионален колеж,Средно Английски 5
1354 Общ работник Средно,Основно,Начално 2
1400 Общ работник Средно,Основно 2
1394 Спасител, басейн Средно,Основно 2
1349 Работник, озеленяване Средно,Основно,Начално 1
1360 Касиер Средно 2
1322 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 9
1361 Касиер Средно 2
1370 Продавач-консултант Средно,Основно 1
1384 Носач-товарач, стоки Основно,Средно,Начално,Без образование Ms Office 7
1382 Продавач-консултант Средно Ms Office 1
1397 Помощник-готвач Професионален колеж,Средно 5
1611 Социален педагог Висше / Педагогика (социален педагог) Английски, Немски 10
1608 Барман Средно 1
1618 Психолог 10
1615 Консултант, продажби ИКТ Средно 5
1624 Готвач Средно 1
1554 Шивач Основно,Средно 6
1623 Сервитьор Средно 2
1612 Социален работник Висше / Социални дейности 10
1614 Камериер/камериерка, хотел 2
1555 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно,Средно 2
1610 Сервитьор Средно 2
1625 Барман Средно 1
1445 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно 2
1609 Продавач-консултант Средно 1
Страница 3 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1801 Мияч, съдове (ръчно) 2
1563 Помощник-готвач Средно 2
1562 Сервитьор Средно Английски, Немски, Руски 2
1601 Експерт, климатични и механични системи Средно (техническо образование),Висше (техническо 3
образование)
1561 Етикетировач (ръчно) Средно 6
1567 Корпусник, корабостроене и кораборемонт Средно (газокислородно рязане, заварчик ъглови шевове) 1
1570 Настройчик, режещи металообработващи машини Средно (студена обработка на металите) 1
1564 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1
средства (ДВГ),Професионална квалификация / Моторни превозни 
1566 Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна 1
техника (Радиотехника, електроника, автоматика),Средно
1560 Склададжия Средно 1
1475 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
1472 Камериер/камериерка Без образование,Начално 3
1474 Мияч, съдове (ръчно) Средно 2
1617 Помощник-възпитател Висше / Педагогика,Висше / Филология Английски, Немски 10
1871 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно работа с компютър 4
1845 Главен експерт Висше / Архитектура, строителство и геодезия 1
1842 Готвач Основно,Начално,Средно 4
1748 Камериер/камериерка Средно 1
1872 Работник, поддръжка Средно (техническо образование) 1
1867 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1868 Машинен оператор Средно 2
1877 Сервитьор Средно Немски, Английски, Руски 10
1869 Администратор, хотел Средно,Висше,Полувисше Руски, Английски 3
1875 Пазач Средно 3
1874 Чистач/ Хигиенист Основно 2
1876 Камериер/камериерка Средно,Основно 10
1779 Главен камериер/камериерка, хотел Средно 4
1870 Продавач-консултант Средно работа с компютър 5
1855 Техник, компютърни системи Висше / Комуникационна и компютърна техника 1
1861 Помощник, кухня (без домашен) Основно,Средно,Начално,Без образование 1
1843 Сервитьор Средно 3
1863 Шивач Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, 2
облекло, обувки и кожи
1846 Изпълнител Без образование 1
1862 Крояч, текстил Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, 3
облекло, обувки и кожи (конструиране и моделиране на 
Страница 4 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1848 Детегледачка Средно 1
1844 Старши експерт Висше / Математика,Висше / Комуникационна и компютърна техника 1
1857 Машинен оператор, шиене Основно 5
1849 Помощник-готвач Средно 2
1866 Готвач Средно 1
1847 Специалист Средно 1
1783 Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше / Право работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1873 Медицинска сестра Висше / Медицина,Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра) Работа с офис техника 1
1638 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Електротехника, електроника и автоматика (учителска 1
правоспособност)
1740 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (ФВС),Висше / Спорт Ms office 1
(треньор )
1739 Ръководител, компютърен кабинет Висше / Педагогика на обучението по ... (Информатика и Ms office 1
Информационни технологии)
1738 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП) Ms office 2
1796 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Английска филология) Ms office 1
1732 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Физика и математика; Ms office 1
Физика и информатика)
1797 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Немска филология) Ms office 1
1736 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и Ms office 1
литература, Българска филология)
1787 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (учител Италиански език) 1
1789 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по Технологии и 1
предприемачество)
1856 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика на обучението по ... (Информационни 4
технологии, компютърни науки, компйютърни системи и технологии)
1852 Огняр Средно / Електротехника и енергетика (оператор на парни и 1
водогрейни съоръжения),Средно,Професионална квалификация / 
1771 Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше Електронен дневник, офис 1
пакет
1785 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (учител по Руски език) 1
1858 Чистач/ Хигиенист Без образование 2
1786 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по БЕЛ) 1
1636 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика 1
1788 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (учител ФВС) 1
1784 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (българска филология) 1
1838 Помощник-директор, учебната дейност Висше 1
1853 Психолог, училищен Висше / Психология 1
1850 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) 1
1836 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) Ms office 4
1835 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Биология) Ms office 1
1839 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Информатика и 1
Информационни технологии)
1854 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Английска филология) 1
Страница 5 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1841 Завеждащ, административна служба Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство),Висше / Word, Exсel 1
Икономика (Счетоводство)
1851 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) 1
1627 Камериер/камериерка Основно 2
1864 Общ работник, строителство на сгради Основно 1
1714 Шофьор, куриер Средно 1
1757 Рецепционист, хотел Средно Английски 2
1802 Готвач Средно 2
1320 Сервитьор Основно,Средно Английски 1
1800 Продавач-консултант Средно 1
1685 Монтажник Средно 15
1798 Общ работник Начално,Основно,Средно 10
1622 Готвач Основно 3
1707 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач),Средно
1715 Търговски представител Средно 1
1647 Мияч, съдове (ръчно) 1
1811 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално,Основно 1
1774 Домакин, склад Средно 1
1778 Камериер/камериерка, хотел Средно 4
1735 Барман Средно 2
1395 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Румънски, Английски работа с компютър 12
(Сервитьор),Средно
1697 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра) MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
1773 Администратор, хотел Средно Английски 1
1724 Сладкар Средно 2
1775 Готвач Средно 5
1626 Сервитьор Основно 3
1648 Готвач 2
1639 Градинар Средно 3
1733 Помощник-готвач Средно 1
1737 Сервитьор Средно 2
1389 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 6
(Готвач),Средно
1815 Работник, строителството Средно 1
1834 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1498 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки,Висше / Общо Outlook, Java 8, Spring and 7
инженерство (КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР) RESTFul,  web servises
1827 Техник, механик Средно 3
Страница 6 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1777 Барман Средно 2
1776 Камериер/камериерка Средно 4
1825 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно,Основно 10
1826 Пазач, невъоръжена охрана Средно,Основно 2
1824 Шофьор, товарен автомобил Средно 1
1823 Сметосъбирач Без образование,Основно,Начално 3
1817 Главен експерт Висше / Общо инженерство 1
1820 Продавач-консултант Средно 4
1756 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1818 Масажист Средно 1
1383 Мениджър, ключови клиенти Висше Френски, Английски, Руски MS Office 1
1813 Пиколо Средно 1
1822 Пазач Средно 1
1819 Технически сътрудник Средно,Висше работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща
1705 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1637 Администратор, хотел Средно 2
1799 Шофьор, товарен автомобил Основно,Средно 10
1803 Маникюрист Средно Internet и електронна поща 1
1804 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра) 2
1808 Крояч, текстил Средно 1
1628 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
1766 Продавач-консултант Средно Немски 2
1684 Общ работник 15
1814 Техник, електрически системи Средно 1
225 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(камериер),Основно
208 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно,Без образование 2
212 Общ работник Основно / Други неопределени специалности,Средно / Други 2
неопределени специалности
209 Работник, кухня Без образование,Основно,Начално 2
213 Продавач-консултант Средно 2
214 Помощник-възпитател Средно 1
215 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
217 Пазач Начално 1
221 Общ работник Основно 5
219 Касиер Средно 1
Страница 7 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

218 Касиер Средно 5
223 Кофражист Средно 5
222 Арматурист Средно 5
220 Администратор, хотел Средно Немски, Руски, Английски 2
27 Огняр Средно (може и с основно, да притежава правоспособност за 1
огняр)
25 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 4
28 Работник, кухня Средно (може и основно) 1
32 Гладач Основно 4
33 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 2
30 Касиер Средно (може и основно) 2
31 Барман Средно 2
226 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 4
26 Барман Средно 2
224 Склададжия Средно 6
24 Шофьор, автобус Средно 1
20 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 6
кожи (може и основно)
22 Технолог, моделиране и конструиране на облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 1
кожи (или висше)
21 Крояч, текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 3
кожи
23 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно (може и основно) 10
207 Арматурист Средно / Машиностроене, металообработване и 3
металургия,Основно
29 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 2
170 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
210 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно,Основно
1355 Монтажник, метални конструкции Средно 1
165 Салонен управител Средно 5
167 Салонен управител Средно 5
171 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
1357 Касиер Средно 2
168 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
196 Барман Средно 5
169 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
166 Салонен управител Средно 5
66 Помощник-готвач Основно,Основно / Хранителни технологии,Професионална 6
квалификация / Хранителни технологии (помощник-готвач),Средно 
63 Сервитьор Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 15
(квалификация "сервитьор"),Средно
Страница 8 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

64 Мияч, съдове (ръчно) Основно / Други неопределени специалности,Без 9
образование,Начално
67 Общ работник Без образование,Начално,Основно / Други неопределени 4
специалности
164 Салонен управител Средно 5
173 Работник, кухня Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 4
кетеринг,Основно
193 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 5
203 Гладач Начално,Основно 1
204 Домакин Основно,Средно 1
182 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(готвач)
188 Спасител, басейн Средно / Други неопределени специалности Английски 3
197 Готвач Средно 3
172 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 3
211 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
187 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Други неопределени специалности 4
184 Сладкар Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сладкар)
180 Помощник-готвач Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
199 Ревизор Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика 1
198 Продавач, хранителни продукти Средно 1
195 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5
(сервитьор)
185 Камериер/камериерка Основно,Средно / Други неопределени специалности,Без 4
образование,Начално
969 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно,Професионален колеж 5
863 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
865 Технически сътрудник Средно Немски работа с компютър; 2
WORD, EXCEL
930 Координатор, управление на уеб сайт Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 2
918 Администратор, хотел Висше / Туризъм Английски, Немски Clock Evolution; Microsoft 1
Office
869 Продавач-консултант Средно Английски, Немски 1
829 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки Английски, Немски Oracle; Java/Java Script; 3
PHP; C++; SQL; PL/SQL; 
860 Представител, бизнес услуги Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Финанси, Английски Excel;  Package Word; 3
банково и застрахователно дело,Висше / Икономика (Финанси и 
855 Инженер, корабни машини и механизми Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Корабни машини и Английски ms Office; Internet и 2
механизми) електронна поща, 
856 Оператор, въвеждане на данни Средно Английски 2
979 Комплектовач Средно 2
987 Шофьор, куриер Средно 2
978 Техник-механик, автомобили и кари Средно 1
977 Техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно 1
747 Оператор, контактен център Средно Английски 1
Страница 9 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

1301 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(готвач),Средно
186 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Без образование 1
597 Продавач-консултант Средно 1
1345 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2
1359 Общ работник, промишлеността Средно,Основно 1
1346 Готвач Средно 2
1029 Работник, поддръжка на сгради Средно 5
1299 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8
(сервитьор),Средно
1042 Носач-товарач, стоки Средно 1
1300 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(барман),Средно
1264 Машинист, еднокофов багер Професионална квалификация / Моторни превозни средства, 2
кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно
1157 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
1109 Техник, водоснабдяване и канализация Професионална квалификация / Други неопределени базови, базови 1
специалности (монтажник ВиК мрежи),Средно,Професионален 
1081 Готвач Средно 4
1156 Началник, склад Средно 1
1302 Работник, кухня Средно,Основно 2
727 Електрозаварчик Основно (Заварчик) 5
832 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Symphony 1
746 Оператор, контактен център Средно Английски, Френски Практически опит с работа 1
с Outlook
596 Продавач-консултант Средно работа с компютър 1
732 Инженер, електроник Висше / Електротехника, електроника и автоматика (Електроника, Английски, Литовски, Руски Windows, Word, Excel, 2
Електронни уреди и системи) Internet
652 Организатор, работа с клиенти Висше / Туризъм (Професионален бакалавър, бакалавър) Английски, Италиански 1
868 Манипулант, промишлеността Средно Български 1
725 Тръбар, корабен Основно (корабен тръбар) 20
831 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Opera 2
706 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Мобилни и уеб Английски MS 1
технологии, Информационни и комуникационни SQL.Java,JSON,XML,,Много
705 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Информатика и Английски Отлични познания за SQL 3
софтуерни науки,софтуерни и интернет технологии,софтуерно Server, Postgre; владеене 
707 Отчетник, счетоводство Висше / Икономика Английски Word, Exel ,специфични 1 програмен склад
686 Статист Средно Английски, Турски работа с компютър 1
661 Архитект Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура) Английски системи за проектиране 1
1263 Водач, мотокар Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни 2
средства, кораби и въздухоплавателни средства (мотокарист)
724 Корпусник, корабостроене и кораборемонт Основно (кавалификация"корпусник"),Средно 30
(кавалификация"корпусник")
910 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски Операционни системи MS, 4
технологии , математика и информатика) Бази данни, владеене на 
857 Специалист, контрол на документи Висше / Икономика (Финанси, Счетоводство ) Английски Excel;  Package Word; 5
Страница 10 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

864 Служител, запитвания Средно Немски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
859 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и Счетоводство) Английски Excel; Package  Word 6
944 Камериер/камериерка, хотел 2
813 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки Английски Опит в С++, ASP.Net, C#, 1
Android, Windows Mobile, 
943 Автомонтьор Професионална квалификация (Обслужване на работа с компютър 1
автомобили),Средно
916 Експерт, продажби Висше / Енергетика (инженерна специалност),Висше / Икономика Английски MS WORD, MS EXEL, MS 1
POWER POINT, INTERNET
931 Системен анализатор, информационни технологии Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 1
942 Финансов мениджър Висше Английски 1
941 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг Висше / Спорт Английски 1
920 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски 1
технологии , математика и информатика)
932 Крупие Средно Турски, Английски 1
917 Заварчик Професионална квалификация (Заварчик с придобита ІІ квал. група 7
по ел. безопасност),Средно
915 Оператор, контактен център Средно Руски, Немски 2
861 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща

ДБТ - Вълчи дол

23 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1
25 Специалист Средно 1
15 Чистач/ Хигиенист Основно 9
37 Счетоводител Висше / Икономика (Счетоводител.) Работа с компютър. 1
33 Общ работник Основно 3
63 Общ работник 9
75 Оператор, съоръжения за пренос Средно 1
79 Работник, строителството 5
25 Инженер, строителен Професионална квалификация / Архитектура и строителство- 1
комбинирани програми,Средно,Висше / Архитектура, строителство 
42 Домашна помощница 1

ДБТ - Долни Чифлик

208 Камериер/камериерка Основно 3
206 Чистач/ Хигиенист 3
189 Работник, сезонен Начално 2
200 Камериер/камериерка Основно 3
124 Камериер/камериерка Основно 2
196 Общ работник, промишлеността 8
Страница 11 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

232 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 3
191 Чистач/ Хигиенист Начално 2
217 Работник, кухня Основно 1
17 Чистач/ Хигиенист Средно 2
215 Готвач Средно 4
240 Работник, кухня Основно 1
183 Барман Средно,Професионален колеж,Основно Английски 5
226 Общ работник Основно 4
246 Чистач/ Хигиенист Основно 1
214 Работник, озеленяване Основно 2
78 Крупие Средно 1
36 Касиер Средно 4
35 Продавач-консултант Средно 5
38 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
72 Дърводелец Основно 2
74 Камериер/камериерка 2
179 Технически сътрудник Висше Английски excel 1
77 Чистач/ Хигиенист 1
175 Шофьор, автобус Средно 1
225 Камериер/камериерка Основно 6
81 Продавач-консултант Средно 1
343 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 2
83 Камериер/камериерка, хотел Български 1
60 Камериер/камериерка 1
19 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (Учител по БЕЛ и история) Много добро ниво 1
76 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2
258 Мияч, съдове (ръчно) Начално 5
344 Продавач-консултант Основно 1
257 Работник, кухня Основно 5
252 Продавач-консултант Средно 1
255 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 12
256 Камериер/камериерка, хотел Основно 15
268 Чистач/ Хигиенист Основно 5
259 Сервитьор Основно,Средно 10
Страница 12 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

345 Готвач Основно 1
338 Камериер/камериерка Основно 1
342 Камериер/камериерка, хотел Основно 4
340 Камериер/камериерка Основно 2
275 Помощник-готвач Основно 2
325 Работник, животновъд Без образование 1
276 Сервитьор Основно 3
288 Касиер Средно word excel 1
310 Чистач/ Хигиенист Средно 1
278 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
269 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 2
210 Барман Средно 1
221 Камериер/камериерка Основно 6
219 Барман Средно 5
213 Сервитьор Средно 1
220 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 5
кетеринг,Основно
273 Камериер/камериерка, хотел Основно 3
315 Градинар Основно 1
266 Сервитьор Средно 2
277 Перач (ръчно) Основно 2
222 Сервитьор 9
320 Камериер/камериерка Основно 2
279 Чистач/ Хигиенист Основно 2
ДБТ - Провадия
177 Охранител Средно 3
220 Помощник-готвач Средно,Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 12
ресторантьорство и кетеринг
219 Готвач 2
218 Работник, кухня Основно 2
215 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 10
202 Помощник-готвач Средно / Хранителни технологии (Производство на кулинарни 1
изделия и напитки)
206 Общ работник Средно,Основно 2
27 Шофьор, автобус Основно (категория Б),Средно 1
186 Общ работник Начално 1
Страница 13 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

28 Тракторист Основно,Средно 1
208 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Професионална квалификация / Производствени технологии – 4
дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно
282 Консултант (промотьор), продажби Средно,Висше WORD, EXCEL 1
191 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 1
221 Камериер/камериерка Основно,Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 10
ресторантьорство и кетеринг (Камериер/камериерка)
217 Сервитьор Средно 10
209 Контрольор, качество Средно,Професионална квалификация / Производствени 3
технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
260 Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или кера Основно,Средно / Химични продукти и  технологии,Средно 10
269 Мияч, превозни средства (ръчно) Средно,Основно 1
270 Продавач-консултант Средно,Основно,Професионална квалификация / Търговия на MS Office 1
едро и дребно (Продавач-консултант)
279 Камериер/камериерка Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 6
ресторантьорство и кетеринг,Основно
280 Работник, кухня Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг,Средно
283 Шофьор, автобус Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1
средства,Средно
285 Куриер, служба/офис Средно,Висше МС Офис 1
284 Куриер Средно,Висше МС Офис 1
25 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2
278 Помощник-готвач Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 4
ресторантьорство и кетеринг (предимство)

13 юни 2022г. СРМ на ДБТ гр.Добрич А.Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа във Варненска област Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR