Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Варна, ДБТ - Вълчи дол, ДБТ - Долни Чифлик, ДБТ - Провадия към 20 юни 2022г.

Работа във Варна и областта

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 20.6.2022 г.

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

ДБТ - Варна

Варна и областта

1744 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1711 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно 1
1783 Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше / Право работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1781 Барман Средно 3
1790 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство Средно 1
1780 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 10
1758 Координатор Средно Английски, Руски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1755 Аниматор Средно 3
1751 Готвач Средно 2
1721 Администратор, хотел Средно 2
1725 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 2
средства (автомеханик),Средно,Полувисше / Транспорт, 
1723 Пазач Средно,Основно 2
1733 Помощник-готвач Средно 1
1720 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4
1648 Готвач 2
1728 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение Висше / Медицина работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1722 Аниматор Средно,Основно 15
1695 Работник, кухня Средно,Основно 1
1727 Фелдшер Висше работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1708 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(готвач),Средно
1665 Сервитьор Средно Английски 2
1664 Аниматор Средно Английски 2
1694 Работник, почистване на плувни басейни Средно 1
1709 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3
(сервитьор),Средно
1693 Перач (ръчно) Основно 1
1807 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно 5
1726 Лекар, специализант Висше / Медицина работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
1684 Общ работник 15
1922 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Педагогика (НУП или ПНУП ) Ms office 3
1799 Шофьор, товарен автомобил Основно,Средно 10
Страница 1 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1803 Маникюрист Средно Internet и електронна поща 1
1804 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра) 2
1808 Крояч, текстил Средно 1
1647 Мияч, съдове (ръчно) 1
1756 Чистач/ Хигиенист Средно 2
1757 Рецепционист, хотел Средно Английски 2
1802 Готвач Средно 2
1320 Сервитьор Основно,Средно Английски 1
1800 Продавач-консултант Средно 1
1705 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1766 Продавач-консултант Средно Немски 2
1710 Управител, ресторант Средно,Висше 1
1798 Общ работник Начално,Основно,Средно 10
1707 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(готвач),Средно
1389 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 6
(Готвач),Средно
1811 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално,Основно 1
1778 Камериер/камериерка, хотел Средно 4
1801 Мияч, съдове (ръчно) 2
1735 Барман Средно 2
1395 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Румънски, Английски работа с компютър 12
(Сервитьор),Средно
1697 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра) MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
1724 Сладкар Средно 2
1775 Готвач Средно 5
1685 Монтажник Средно 15
1354 Общ работник Средно,Основно,Начално 2
1662 Барман Средно Английски 2
1447 Кранист Средно (удостоверение за работа с портален кран) 1
1445 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно 2
1442 Чистач/ Хигиенист Основно 2
1446 Тръбар, корабен Основно (с курс за професионална квалификация),Средно 2
1448 Автомонтьор Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (двигатели с вътрешно горене)
1390 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно 5
1280 Куриер Средно 3
1423 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 49
WORD, EXCEL
Страница 2 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1388 Транжор Основно,Средно 1
1424 Оператор, център за телекомуникационни услуги Професионален колеж,Висше Немски работа с компютър; 47
WORD, EXCEL
1472 Камериер/камериерка Без образование,Начално 2
1400 Общ работник Средно,Основно 2
1475 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
1379 Сервитьор Средно Английски 5
1385 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 
1394 Спасител, басейн Средно,Основно 2
1349 Работник, озеленяване Средно,Основно,Начално 1
1397 Помощник-готвач Професионален колеж,Средно 5
1403 Камериер/камериерка Начално,Средно,Основно 2
1355 Монтажник, метални конструкции Средно 1
1322 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 9
1382 Продавач-консултант Средно Ms Office 1
1384 Носач-товарач, стоки Основно,Средно,Начално,Без образование Ms Office 7
1359 Общ работник, промишлеността Средно,Основно 1
1391 Барман Професионален колеж,Средно Английски 5
1644 Куриер, служба/офис Средно Ms office 1
1497 Работник, кухня Основно,Средно 1
1682 Готвач Средно 2
1376 Барман Средно Английски, Немски 3
1373 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1378 Работник в ресторант Средно 10
1687 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
1371 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
1688 Помощник-готвач Средно 2
1380 Електротехник, поддръжка на сгради Висше (електротехник) Обща компютърна 1
грамотност
1683 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
1674 Администратор, хотел Средно Немски, Руски 2
1474 Мияч, съдове (ръчно) Средно 2
1643 Товарач Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни Ms office 2
средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач мотокар)
1819 Технически сътрудник Средно,Висше работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща
1651 Чистач/ Хигиенист Основно 5
1635 Помощник-готвач 2
Страница 3 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1632 Заварчик Професионална квалификация (правоспособност за заваряване 2
),Основно,Средно
1562 Сервитьор Средно Английски, Немски, Руски 2
1563 Помощник-готвач Средно 2
1601 Експерт, климатични и механични системи Средно (техническо образование),Висше (техническо 3
образование)
1566 Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна 1
техника (Радиотехника, електроника, автоматика),Средно
1561 Етикетировач (ръчно) Средно 6
1564 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1
средства (ДВГ),Професионална квалификация / Моторни превозни 
1570 Настройчик, режещи металообработващи машини Средно (студена обработка на металите) 1
1567 Корпусник, корабостроене и кораборемонт Средно (газокислородно рязане, заварчик ъглови шевове) 1
1660 Монтажник, сложни/комбинирани изделия Средно 1
1933 Шофьор, автобус Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Турски 1
средства,Средно
1906 Готвач Средно / Хранителни технологии (производство на кулинарни 6
изделия),Средно
1841 Завеждащ, административна служба Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство),Висше / Word, Exсel 1
Икономика (Счетоводство)
1855 Техник, компютърни системи Висше / Комуникационна и компютърна техника 1
1779 Главен камериер/камериерка, хотел Средно 4
1929 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (оператор на 1
парни и водогрейни съоръжения)
1897 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра,акушерка),Полувисше / 1
Здравни грижи (Медицинска сестра,акушерка)
1934 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Педагогика (НУП или ПНУП ) 3
1771 Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше Електронен дневник, офис 1
пакет
1930 Общ работник Основно 4
1928 Оператор, инсталация за изваряване на пиво/алкохолни напитки Средно 2
1931 Машинен оператор, изделия от хартия Средно 2
1919 Главен счетоводител Висше / Икономика (Счетоводство и контрол; бюджетно 1
счетоводство)
1932 Водач, мотокар Средно 2
1904 Охранител Средно 20
1842 Готвач Основно,Начално,Средно 4
1925 Лекар по дентална медицина Висше / Стоматология (Лекар по дентална медицина) Руски, Украински работа с компютър 1
1924 Оператор, въвеждане на данни Средно Руски, Украински работа с компютър 1
1917 Продавач-консултант Средно 1
1918 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) 4
1914 Сладкар Средно 2
1916 Помощник-готвач Средно,Основно 5
1920 Носач-товарач, стоки Средно 5
1915 Готвач Средно / Хранителни технологии (производство на кулинарни 5
изделия),Средно
Страница 4 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1921 Електротехник, поддръжка на сгради Професионална квалификация / Електротехника и 1
енергетика,Средно,Средно / Електротехника и енергетика
1737 Сервитьор Средно 2
1927 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- консултант, 4
касиер),Средно
1892 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (БЕЛ) Word, Excel, работа със 1
специализирани програми
1923 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Педагогика (НУП или ПНУП ) Ms office 1
1912 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Изобразителни изкуство) 1
1911 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Английска филология) 2
1913 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Немска филология) 1
1853 Психолог, училищен Висше / Психология 1
1838 Помощник-директор, учебната дейност Висше 1
1854 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Английска филология) 1
1893 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и Word, Excel, работа със 1
Информационни технилогии) специализирани програми
1852 Огняр Средно / Електротехника и енергетика (оператор на парни и 1
водогрейни съоръжения),Средно,Професионална квалификация / 
1851 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) 1
1638 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Електротехника, електроника и автоматика (учителска 1
правоспособност)
1889 Помощник-възпитател Средно 1
1890 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Педагогика (НУП или ПНУП ) Word, Excel, работа със 2
специализирани програми
1905 Камериер/камериерка Средно Руски, Английски 4
1636 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика 1
1891 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (БЕЛ, История и Word, Excel, работа със 1
География) специализирани програми
1860 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП,ПУНУП) 1
1894 Завеждащ, административна служба Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно / Word, Excel, работа със 1
Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика специализирани програми
1839 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Информатика и 1
Информационни технологии)
1850 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) 1
1859 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Филология (Английска филология),Висше / Педагогика на 1
обучението по ... (Английски език)
1856 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика на обучението по ... (Информационни 4
технологии, компютърни науки, компйютърни системи и технологии)
1835 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Биология) Ms office 1
1836 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) Ms office 4
1926 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1879 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Физически науки (Физика и Астрономия - учителска 1
правоспособност ),Висше / Педагогика на обучението по ... (Физика 
1498 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки,Висше / Общо Outlook, Java 8, Spring and 7
инженерство (КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР) RESTFul,  web servises
1909 Спасител, басейн Професионална квалификация (спасител),Средно 2
1849 Помощник-готвач Средно 2
1866 Готвач Средно 1
Страница 5 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1834 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1863 Шивач Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, 2
облекло, обувки и кожи
1858 Чистач/ Хигиенист Без образование 2
1862 Крояч, текстил Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, 3
облекло, обувки и кожи (конструиране и моделиране на 
1844 Старши експерт Висше / Математика,Висше / Комуникационна и компютърна техника 1
1857 Машинен оператор, шиене Основно 5
1847 Специалист Средно 1
1864 Общ работник, строителство на сгради Основно 1
1843 Сервитьор Средно 3
1846 Изпълнител Без образование 1
1877 Сервитьор Средно Немски, Английски, Руски 10
1777 Барман Средно 2
1776 Камериер/камериерка Средно 4
1825 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно,Основно 10
1826 Пазач, невъоръжена охрана Средно,Основно 1
1824 Шофьор, товарен автомобил Средно 1
1823 Сметосъбирач Без образование,Основно,Начално 3
1820 Продавач-консултант Средно 4
1814 Техник, електрически системи Средно 1
1815 Работник, строителството Средно 1
1813 Пиколо Средно 1
1822 Пазач Средно 1
1845 Главен експерт Висше / Архитектура, строителство и геодезия 1
1887 Пласьор, стоки Средно 3
1908 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (обслужване Руски, Английски 6
на заведения за обществено хранене),Средно
1910 Крупие Средно Английски, Турски 2
1907 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (обслужване Руски, Английски 7
на заведения за обществено хранене),Средно
1901 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 1
1898 Сервитьор Средно 2
1899 Окачествител, продукти (без храни и напитки) Средно,Основно 1
1900 Оператор, производствена линия Средно 3
1903 Касиер Средно 2
1895 Продавач-консултант Средно работа с компютър 2
1896 Помощник, магазин Средно 2
Страница 6 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
1902 Монтажник, дограма Средно 1
1861 Помощник, кухня (без домашен) Основно,Средно,Начално,Без образование 1
1878 Готвач Средно 2
1346 Готвач Средно 2
1886 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки,Висше / Комуникационна и 1
компютърна техника
1882 Майстор, производство на тестени изделия Средно 2
1880 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 1
пластмаси и стъкло (ДЪРВОДЕЛЕЦ),Средно
1881 Касиер Средно 4
1885 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант) база данни 2
1884 Монтажник, превозни средства Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 10
средства (Автомобили и кари)
1871 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно работа с компютър 4
1868 Машинен оператор Средно 2
1870 Продавач-консултант Средно работа с компютър 5
1869 Администратор, хотел Средно,Висше,Полувисше Руски, Английски 3
1876 Камериер/камериерка Средно,Основно 10
1872 Работник, поддръжка Средно (техническо образование) 1
228 Шивач Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 6
обувки и кожи (шивач/ка)
30 Касиер Средно (може и основно) 2
219 Касиер Средно 1
221 Общ работник Основно 5
222 Арматурист Средно 5
217 Пазач Начално 1
218 Касиер Средно 5
220 Администратор, хотел Средно Немски, Руски, Английски 2
223 Кофражист Средно 5
225 Камериер/камериерка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(камериер),Основно
226 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 4
224 Склададжия Средно 6
213 Продавач-консултант Средно 2
229 Чистач/ Хигиенист Начално,Основно / Други неопределени специалности,Без 10
образование
210 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Средно,Основно
231 Работник, поддръжка Средно 2
230 Организатор, пътувания Висше Английски Ms Office 1
232 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 10
Страница 7 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
233 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10
234 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(сервитьор)
235 Склададжия Средно 2
24 Шофьор, автобус Средно 1
21 Крояч, текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 3
кожи
22 Технолог, моделиране и конструиране на облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 1
кожи (или висше)
23 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно (може и основно) 10
26 Барман Средно 2
227 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
166 Салонен управител Средно 5
1345 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2
1383 Мениджър, ключови клиенти Висше Френски, Английски, Руски MS Office 1
67 Общ работник Без образование,Начално,Основно / Други неопределени 4
специалности
66 Помощник-готвач Основно,Основно / Хранителни технологии,Професионална 6
квалификация / Хранителни технологии (помощник-готвач),Средно 
64 Мияч, съдове (ръчно) Основно / Други неопределени специалности,Без 9
образование,Начално
63 Сервитьор Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 15
(квалификация "сервитьор"),Средно
170 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
168 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 4
164 Салонен управител Средно 5
167 Салонен управител Средно 5
171 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
215 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
165 Салонен управител Средно 5
25 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 4
187 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Други неопределени специалности 4
172 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 3
185 Камериер/камериерка Основно,Средно / Други неопределени специалности,Без 4
образование,Начално
173 Работник, кухня Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 4
кетеринг,Основно
203 Гладач Начално,Основно 1
204 Домакин Основно,Средно 1
207 Арматурист Средно / Машиностроене, металообработване и 3
металургия,Основно
211 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
209 Работник, кухня Без образование,Основно,Начално 2
208 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно,Без образование 2
Страница 8 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
212 Общ работник Основно / Други неопределени специалности,Средно / Други 2
неопределени специалности
169 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
977 Техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно 1
29 Помощник, кухня (без домашен) Средно (може и основно) 2
864 Служител, запитвания Средно Немски работа с компютър; 1
WORD, EXCEL, ел. поща
20 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и 6
кожи (може и основно)
865 Технически сътрудник Средно Немски работа с компютър; 2
WORD, EXCEL
863 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски MS OFFISE, WORD, EXCEL 1
931 Системен анализатор, информационни технологии Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 1
747 Оператор, контактен център Средно Английски 1
941 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг Висше / Спорт Английски 1
943 Автомонтьор Професионална квалификация (Обслужване на работа с компютър 1
автомобили),Средно
856 Оператор, въвеждане на данни Средно Английски 2
855 Инженер, корабни машини и механизми Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Корабни машини и Английски ms Office; Internet и 2
механизми) електронна поща, 
918 Администратор, хотел Висше / Туризъм Английски, Немски Clock Evolution; Microsoft 1
Office
978 Техник-механик, автомобили и кари Средно 1
930 Координатор, управление на уеб сайт Висше / Икономика Английски Excel. Word, Outlook 2
979 Комплектовач Средно 2
1029 Работник, поддръжка на сгради Средно 5
1042 Носач-товарач, стоки Средно 1
969 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно,Професионален колеж 5
1079 Продавач-консултант Средно 8
1109 Техник, водоснабдяване и канализация Професионална квалификация / Други неопределени базови, базови 1
специалности (монтажник ВиК мрежи),Средно,Професионален 
1157 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно 2
1156 Началник, склад Средно 1
923 Сервитьор Средно 4
1263 Водач, мотокар Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни 2
средства, кораби и въздухоплавателни средства (мотокарист)
1264 Машинист, еднокофов багер Професионална квалификация / Моторни превозни средства, 2
кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно
987 Шофьор, куриер Средно 2
813 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки Английски Опит в С++, ASP.Net, C#, 1
Android, Windows Mobile, 
31 Барман Средно 2
33 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 2
32 Гладач Основно 4
35 Касиер, обменно гише Средно 10
Страница 9 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
34 Работник, сглобяване на детайли Средно (може и основно) 2
36 Продавач-консултант Средно 20
28 Работник, кухня Средно (може и основно) 1
859 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и Счетоводство) Английски Excel; Package  Word 6
732 Инженер, електроник Висше / Електротехника, електроника и автоматика (Електроника, Английски, Литовски, Руски Windows, Word, Excel, 2
Електронни уреди и системи) Internet
861 Представител, бизнес услуги Висше / Икономика (Финанси и счетоводство) Английски работа с компютър; 3
WORD, EXCEL, ел. поща
831 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Opera 2
832 Администратор, хотел Висше / Туризъм Чужди, Английски Excel; Word; Symphony 1
829 Разработчик, софтуер Висше / Информатика и компютърни науки Английски, Немски Oracle; Java/Java Script; 3
PHP; C++; SQL; PL/SQL; 
942 Финансов мениджър Висше Английски 1
27 Огняр Средно (може и с основно, да притежава правоспособност за 1
огняр)
869 Продавач-консултант Средно Английски, Немски 1
868 Манипулант, промишлеността Средно Български 1
746 Оператор, контактен център Средно Английски, Френски Практически опит с работа 1
с Outlook
860 Представител, бизнес услуги Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Финанси, Английски Excel;  Package Word; 3
банково и застрахователно дело,Висше / Икономика (Финанси и 
910 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски Операционни системи MS, 4
технологии , математика и информатика) Бази данни, владеене на 
857 Специалист, контрол на документи Висше / Икономика (Финанси, Счетоводство ) Английски Excel;  Package Word; 5
920 Програмист, софтуерни приложения Висше / Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и Английски 1
технологии , математика и информатика)
915 Оператор, контактен център Средно Руски, Немски 2
916 Експерт, продажби Висше / Енергетика (инженерна специалност),Висше / Икономика Английски MS WORD, MS EXEL, MS 1
POWER POINT, INTERNET
917 Заварчик Професионална квалификация (Заварчик с придобита ІІ квал. група 7
по ел. безопасност),Средно

ДБТ - Вълчи дол

82 Общ работник Основно 7
27 Машинен оператор, производство на керамични изделия Основно,Средно 10
25 Специалист Средно 1
15 Чистач/ Хигиенист Основно 9
25 Инженер, строителен Професионална квалификация / Архитектура и строителство- 1
комбинирани програми,Средно,Висше / Архитектура, строителство 
33 Общ работник Основно 3
39 Чистач, производствени помещения Начално,Основно 3
41 Продавач-консултант Средно 1
42 Продавач-консултант Средно 1
43 Чистач/ Хигиенист Основно 1
20 Камериер/камериерка Основно 1
Страница 10 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
63 Общ работник 9
37 Счетоводител Висше / Икономика (Счетоводител.) Работа с компютър. 1
40 Готвач Средно 1

ДБТ - Долни Чифлик

246 Чистач/ Хигиенист Основно 1
196 Общ работник, промишлеността 3
214 Работник, озеленяване Основно 2
240 Работник, кухня Основно 1
217 Работник, кухня Основно 1
215 Готвач Средно 4
232 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 3
200 Камериер/камериерка Основно 3
226 Общ работник Основно 4
175 Шофьор, автобус Средно 1
252 Продавач-консултант Средно 1
269 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 2
288 Касиер Средно word excel 1
210 Барман Средно 1
225 Камериер/камериерка Основно 6
60 Камериер/камериерка 1
38 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
72 Дърводелец Основно 2
74 Камериер/камериерка 2
77 Чистач/ Хигиенист 1
76 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2
78 Крупие Средно 1
206 Чистач/ Хигиенист 3
83 Камериер/камериерка, хотел Български 1
189 Работник, сезонен Начално 1
87 Барман Основно 3
88 Сервитьор Основно 3
19 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (Учител по БЕЛ и история) Много добро ниво 1
179 Технически сътрудник Висше Английски excel 1
Страница 11 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
183 Барман Средно,Професионален колеж,Основно Английски 5
191 Чистач/ Хигиенист Начално 2
219 Барман Средно 5
81 Продавач-консултант Средно 1
256 Камериер/камериерка, хотел Основно 15
346 Общ работник Без образование 1
352 Готвач Основно 2
348 Сервитьор Основно 5
351 Общ работник Без образование 1
350 Чистач/ Хигиенист Основно 2
268 Чистач/ Хигиенист Основно 5
353 Помощник-готвач Основно 10
259 Сервитьор Основно,Средно 10
356 Чистач/ Хигиенист Основно 2
258 Мияч, съдове (ръчно) Начално 5
255 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 12
221 Камериер/камериерка Основно 6
358 Младши инспектор Висше / Икономика КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ 1
208 Камериер/камериерка Основно 3
354 Работник, кухня Основно 2
257 Работник, кухня Основно 5
220 Готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 5
кетеринг,Основно
310 Чистач/ Хигиенист Средно 1
347 Помощник-готвач Основно 3
222 Сервитьор 9
213 Сервитьор Средно 1
279 Чистач/ Хигиенист Основно 2
315 Градинар Основно 1
278 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
277 Перач (ръчно) Основно 2
342 Камериер/камериерка, хотел Основно 2
320 Камериер/камериерка Основно 2
273 Камериер/камериерка, хотел Основно 2
275 Помощник-готвач Основно 2
Страница 12 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
276 Сервитьор Основно 3
340 Камериер/камериерка Основно 2
344 Продавач-консултант Основно 1
343 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 2
266 Сервитьор Средно 2

ДБТ - Провадия

215 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 2
208 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Професионална квалификация / Производствени технологии – 4
дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно
218 Работник, кухня Основно 2
209 Контрольор, качество Средно,Професионална квалификация / Производствени 3
технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
237 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 2
221 Камериер/камериерка Основно,Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 2
ресторантьорство и кетеринг (Камериер/камериерка)
220 Помощник-готвач Средно,Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 4
ресторантьорство и кетеринг
244 Общ работник, промишлеността Основно,Средно 1
27 Шофьор, автобус Основно (категория Б),Средно 1
234 Работник, поддръжка Средно / Електротехника и енергетика 1
177 Охранител Средно 3
260 Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или кера Основно,Средно / Химични продукти и  технологии,Средно 9
288 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
245 Машинен оператор, дървообработване Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, 1
пластмаси и стъкло,Средно
269 Мияч, превозни средства (ръчно) Средно,Основно 1
278 Помощник-готвач Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 4
ресторантьорство и кетеринг (предимство)
282 Консултант (промотьор), продажби Средно,Висше WORD, EXCEL 1
279 Камериер/камериерка Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 6
ресторантьорство и кетеринг,Основно
280 Работник, кухня Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг,Средно
285 Куриер, служба/офис Средно,Висше МС Офис 1
284 Куриер Средно,Висше МС Офис 1
286 Камериер/камериерка Основно,Начално,Професионална квалификация / Хотелиерство, 2
ресторантьорство и кетеринг
293 Технически сътрудник Висше МС Офис 1
294 Агроном Висше / Растениевъдство МС Офис 1
292 Общ работник Средно,Основно 1
297 Учител, детска градина Висше / Педагогика (ПУП, НПУП ) 1
28 Тракторист Основно,Средно 1
Страница 13 oт 14

№ РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр.  

неза
287 Помощник-готвач Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (с предимство),Основно,Средно    1

20 юни 2022г. СРТ на ДБТ гр.Добрич А. Й.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа във Варна и областта Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR