Dobruja Media Group n PR

Работа в ДБТ - Добрич, Филиал Балчик и Филиал Добричка към 21 юни 2022г.

Работа в Добрич и Балчик

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ
“БЮРО ПО ТРУДА”

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

ДБТ - Добрич

ДБТ - Добрич

        1127 Работник, кухня 7
1128 Работник в ресторант 9
1392 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика 1
предмет в прогимназиален ет MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1427 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика и Информатика) 1
предмет в гимназиален етап Учебни програми, 
Електронни 
987 Лекар Висше / Медицина 6
1228 Медицинска сестра Висше / Медицина (медицинска сестра) 2
1391 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ) 1
предмет в прогимназиален ет MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1407 Учител в група за целодневна организация Висше / Педагогика (НУП) 1
на учебния ден I-IV MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1393 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУП, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И Английски 2
образование (I-IV клас) ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ) MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1390 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА) 1
MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1410 Учител в група за целодневна организация Висше / Педагогика (Учител по общообразователен 1
на учебния ден V-VI предмет) MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1388 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане Английски 1
MS Office
1426 Учител, общообразователен учебен Висше / Филология (Английска филология) Английски 1
предмет в гимназиален етап MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1409 Учител, общообразователен учебен Висше / Филология (БЕЛ,  АЕ) Английски 1
предмет в прогимназиален ет MS OFFICE, УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ
1412 Учител, общообразователен учебен Висше / Филология (Руска филология - магистър) Руски 1
предмет в гимназиален етап Word, Excel, Internet
1097 Сметосъбирач Начално 5
763 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 2
770 Общ работник Начално,Основно 9
1289 Общ работник Начално,Основно 1
1399 Общ работник Основно 1
1376 Работник, кухня Основно 2
1129 Камериер/камериерка Основно 12
918 Машинен оператор, миячна машина Основно 10
21 юни 2022 г. Page 1 of 5

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

771 Камериер/камериерка Основно 4
1425 Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 5
1231 Общ работник Основно,Без образование 4
1194 Машинен оператор, миячна машина Основно,Начално 2
783 Чистач/ Хигиенист Основно,Начално 7
1314 Общ работник, промишлеността Основно,Начално 5
1411 Машинен оператор, миячна машина Основно,Начално 1
977 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Начално 10
1313 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно,Начално,Без образование 20
1374 Гладач, преса (ръчно) Основно,Средно 2
916 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10
1258 Работник, кухня Основно,Средно 2
742 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10
1400 Шивач Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, 5
облекло, обувки и кожи
753 Готвач Основно,Средно / Хранителни технологии 3
1130 Управител, ресторант Професионален колеж / Хотелиерство, 1
ресторантьорство и кетеринг,Висше
1394 Завеждащ, административна служба Средно 1
Windows, MS Word, 
Ms Exel,  Internet
1241 Сервитьор Средно Английски 5
1270 Обслужващ, магазин Средно 2
1375 Сервитьор Средно Английски 2
1273 Водач, селскостопански машини Средно 1
1287 Продавач-консултант Средно 1
715 Шофьор, куриер Средно 1
MS, Word, Excel, 
Power Point
774 Хост (хостеса) Средно 5
773 Иконом Средно 4
778 Рецепционист, хотел Средно Английски 6
21 юни 2022 г. Page 2 of 5
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
915 Рецепционист, хотел Средно Английски, Руски 10
Clock Evolution
747 Пиколо Средно 2
1073 Машинен оператор, запечатване Средно 3
1074 Машинен оператор, хлебни изделия Средно 3
947 Пиколо Средно 15
1163 Продавач-консултант Средно 2
1238 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Средно (шофьор "СЕ" категория) 1
повече тона
1395 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Средно (шофьор "СЕ" категория) 2
повече тона
694 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен 2
техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство Компютърна 
грамотност
695 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия (шлосер - монтьор) Компютърна 
грамотност
1408 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1
металургия,Средно (средно професионално шлосер )
1362 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1
въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно 
1345 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство 1
1377 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" 2
повече тона категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)
1218 Шофьор, автобус Средно / Транспортни  услуги,Средно 21
1294 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
1195 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(барман),Средно
1272 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
(барман),Средно
1245 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 6
(барман),Средно
779 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 4
(Готвач)
751 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2
(Готвач),Средно
748 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 5
(Обслужване на заведения за обществено 
765 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 19
(сервитьор),Средно
1192 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг,Основно
1336 Администратор, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 4
кетеринг,Средно
1226 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 4
кетеринг,Средно
21 юни 2022 г. Page 3 of 5

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

920 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 20
кетеринг,Средно
1234 Главен готвач Средно / Хранителни технологии 1
1131 Главен готвач Средно / Хранителни технологии 1
(Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии
1239 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2
849 Готвач Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1
1232 Сладкар Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР) 2
1230 Работник, кухня Средно / Хранителни технологии,Средно 1
1424 Готвач Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач) 5
1217 Работник, кухня Средно,Начално,Основно 1
777 Главен камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 5
761 Камериер/камериерка Средно,Основно 3
782 Помощник-готвач Средно,Основно 9
1350 Носач-товарач, стоки Средно,Основно 1
1279 Машинен оператор, производство на Средно,Основно 2
пластмаса
1242 Камериер/камериерка Средно,Основно 8
1240 Камериер/камериерка Средно,Основно 2
1355 Администратор, хотел Средно,Средно Английски 1
1389 Секретар Средно,Средно / Секретарски и административни офис 1
дейности MS OFFICE
848 Администратор, хотел Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 1
кетеринг MS, Word, Excel, 
Power Point
919 Барман Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 10
кетеринг
1193 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (готвач)
768 Барман Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 15
кетеринг (Обслужване на заведения за обществено 
1244 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Английски 10
кетеринг (сервитьор)
1229 Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2
кетеринг (сервитьор) работа със система 
за поръчки
1358 Домакин-чистач, сграда Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 3
кетеринг,Основно
917 Готвач Средно,Средно / Хранителни технологии 20
21 юни 2022 г. Page 4 of 5

No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр

Филиал Балчик

119 Сервитьор 2
112 Камериер/камериерка Без образование 1
126 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална 1
образование (I-IV клас) Училищна Педагогика)
115 Градинар, сезонен Основно 5
116 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
124 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 3
117 Работник, кухня Основно 2
122 Помощник-готвач Основно 2
125 Гладач Основно 3
107 Помощник-готвач Основно,Средно 1
108 Камериер/камериерка Основно,Средно 2
118 Готвач Професионална квалификация (Готвач),Средно / 3
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)
121 Пазач Средно Английски 2
106 Главен готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 1
кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, 
120 Готвач Средно,Основно 1

Филиал Добричка

152 Чистач/ Хигиенист Основно  2

21 юни 2022 г. СРМ на ДБТ гр. Добрич, А.Й. Page 5 of 5

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Работа в Добрич и Балчик Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR